Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencje dla chcących wiedzieć więcej Spotkanie 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencje dla chcących wiedzieć więcej Spotkanie 2."— Zapis prezentacji:

1 Konferencje dla chcących wiedzieć więcej Spotkanie 2

2 Łacińskie sacramentum – środek uświęcający. Język świecki – rzecz święta, przysięga, tajemnica, sekret. Etymologia grecka – mysterion – święta tajemnica. Biblia nadaje terminowi mysterion absolutnie teologiczne znaczenie.

3 Tajemnica Królestwa Bożego objawiona na ziemi. Tajemnica Boga Ojca i Chrystusa. Urzeczywistnienie się Boga na ziemi. Działanie Boga w Kościele. Tajemnica zbawienia czołowieka.

4 Św. Justyn – sakrament to znak i skutek święty. Tertulian – sakrament to rzecz święta, uświęcająca chrześcijanina. Św. Augustyn – Sakrament to znak, z którym związane jest słowo!!! Sakrament to znak odnoszący się do rzeczy Bożych. Sakrament to święty znak niewidzialnej ofiary.

5 Materia – pewne rzeczy Forma - słowa Osadzenie znaku sakramentalnego w szafarzu Osoba przyjmującego

6 Chrystusowe Eklezjalne Odkupieńcze Eschatologiczne

7 Przekształcają życie doczesne i świeckie na święte i zbawcze. Przejście ze sfery profanum do sacrum. Dają wzrost wiary. Łaska uświęcająca. Budują Mistyczne Ciało Chrystusa (KOŚCIÓŁ). Są szczególnym wezwaniem Ducha świętego. Usposabiają do owocnego przyjmowania wszelkiej łaski.

8 Najstarsze przekazy – Egipt, Indie – woda jest pra- tworzywem bytu, świata. (Rdz) Idea chrztu zawarta w rajskiej rzece, która daje początek czterem rzekom: Pichon (Płd. Odnoga Tygrysu), Gichon (Zach. Odnoga Eufratu lub Nil), Chiddekel (Tygrys), Peret (Eufrat). Woda potopu, Morze Czerwone. Woda uzdrawia – Syryjczyk Naaman. Woda to nowe stworzenie. Obmycie z grzechów – żydowski rytuał.

9 Wybranie - imię Świadectwo – wiara Słowo Boże lub rodzice Nowe stworzenie Znak sakramentalny Obrzędy wyjaśniające

10 Dar wiary – świeca Gładzi grzech pierworodny Daje nowe życie Synostwo Boże – Stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa. Włącza we wspólnotę Kościoła Otwiera drogę do innych sakramentów Wyciska na duszy niezatarte znamię – sfragis Znak nadziei na udział w Królestwie Niebieskim

11 Chrzest z wody – zwyczajny rytuał Chrzest krwi Chrzest pragnienia Chrzest integralnej woli zbawczej Chrzest heroizmu moralnego

12 "Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony KKK 1246

13 KONIEC


Pobierz ppt "Konferencje dla chcących wiedzieć więcej Spotkanie 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google