Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkania czwartkowe, godz. 19.00. (26.04; 10.05; 24.05; 31.05; 14.06; 21.06). Dom Parafialny ul. Trakt Lubelski 157.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkania czwartkowe, godz. 19.00. (26.04; 10.05; 24.05; 31.05; 14.06; 21.06). Dom Parafialny ul. Trakt Lubelski 157."— Zapis prezentacji:

1 Spotkania czwartkowe, godz. 19.00. (26.04; 10.05; 24.05; 31.05; 14.06; 21.06). Dom Parafialny ul. Trakt Lubelski 157

2 Chrześcijańskie centrum wiary

3 Jezus Chrystus: Mesjasz (namaszczony) Ikona mezopotamska (VI tysiąclecie p. n. e.) Mesjanologia egipska (IV/III tysiąclecia p. n. e.) Mesjanologia chińska (III tysiąclecie p. n. e.) – mędrzec, prawodawca, władca Mesjanologia indyjska (II tysiąclecie p. n. e.) -

4 Mesjanizm żydowski: Król Kapłan Prorok Wysłannik Boży Syn Boży

5 Naród wybrany Dwanaście Pokoleń (Ikona Wszystkich Narodów) Święta Reszta Diaspora Święte Miasto (Syjon i Jerozolima) Zgromadzenie kultyczne Własność Boża

6 Synoptycy: Mk – ścisły zespół wierzących zgromadzonych wokół Jezusa i naśladujących Go w swoim życiu. Uczniami są wszyscy ludzie. Mt – nowy, prawdziwy Lub Boży, utworzony w miejsce Izraela. Stanowią go wszystkie narody. Łk – Dawny Izrael zgromadzony w nowej formie. Wierzący to Święta Reszta. Jan Ewangelista – Kościół tworzy się wokół Jezusa zmartwychwstałego. Stanowią go ludzie ochrzczeni, pełniący wolę Bożą.

7 Kahal Jahwe – liturgiczne zgromadzenie Boże Społeczność widzialna i niewidzialna Ciało Chrystusa (1Kor 12, 12nn) Lud Boży Świątynia Ducha Świętego Wspólnota Historia Zbawienia

8 Wyznanie Piotra Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

9 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

10 LUD BOŻY ŚRODKI ZBAWCZE Ustanowienie urzędu apostolskiego Ustanowienie urzędu piotrowego Ustanowienie pomocników apostołów Powołanie uczniów – naśladowców Jezusa Chrzest święty – Mk, Mt (formuła) Bierzmowanie – Dz Eucharystia - J Pokuta – J 20, 23 Namaszczenie chorych – Jk 5, 14n Kapłaństwo Małżeństwo – Mt 19, 6

11 PIRAMIDALNY CHARYZMATYCZNY Papież Kardynałowie Biskupi Kapłani Diakoni Zakonnicy Świeccy Wspólnota różnych charyzmatów – równość i różnorodność powołaniowa

12 Jeden – Mistyczne Ciało Jezusa. Święty – kościół jest Święty Świętością Boga, a grzeszny grzesznością ludzi. Powszechny – dostępny dla wszystkich ludzi na całym świecie – uniwersalny. Apostolski – zbudowany na fundamencie apostolskim, przekazuje depozyt wiary, prowadzony przez Biskupów, ma charakter posłanniczy.

13 K o Ś c I Ó ł Ch R Y S T U S O w y Prawosławie Protestanci Islam Religie monoteistyczne Religie naturalne

14 Wschodnie Kościoły niegreckie Północnoafry- kański Koptyjski (egipski) - Mk Etiopski - Flp Jakobicki Nestorianski Malabarski Ormiański Maronicki Kościoły prawosławne: Greckie Ruskie Rosyjskie Kościelne wspólnoty protestanckie

15 Kolejne spotkanie 10 maja, godz. 19.00


Pobierz ppt "Spotkania czwartkowe, godz. 19.00. (26.04; 10.05; 24.05; 31.05; 14.06; 21.06). Dom Parafialny ul. Trakt Lubelski 157."

Podobne prezentacje


Reklamy Google