Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNE EDUKACYJNE PROGRAMY POMOCOWE DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z SAMORZĄDEM LOKALNYM BARTŁOMIEJ KUSTOŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNE EDUKACYJNE PROGRAMY POMOCOWE DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z SAMORZĄDEM LOKALNYM BARTŁOMIEJ KUSTOŃ."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALNE EDUKACYJNE PROGRAMY POMOCOWE DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z SAMORZĄDEM LOKALNYM BARTŁOMIEJ KUSTOŃ

2 Krótko o tym : Jakie źródła pomocy w zakresie edukacji są dostępne tu i teraz ? Gdzie i o jaką pomoc się ubiegać – poszukiwanie szczegółowej informacji ? Jakie są sposoby na pozyskiwanie funduszy ? Regionalny Ośrodek Informacji Europejskiej – program WOKiSS

3 Leonardo da Vinci –kształcenie i szkolenie zawodowe CELE: Usprawnienie umiejętności i poszerzenie wiedzy, zwłaszcza ludzi młodych, w ramach przygotowania do zawodu na wszystkich poziomach edukacji Poprawa jakości i dostępności kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego Promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście nowych możliwości zatrudnienia. CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY

4 MOŻLIWE DZIAŁANIA : wymiany i staże, projekty pilotażowe, w tym tzw. akcje tematyczne, projekty językowe, międzynarodowe sieci instytucji, badania i analizy, działania wspólne (współpraca instytucji pomiędzy poszczególnymi poziomami i sektorami systemów kształcenia), Dofinansowanie od 5 000 do 500 000 EURO od 50% do 100% http://www.cofund.org.pl/bkkk/plwin/leon/leomain.html Leonardo da Vinci 18 stycznia 2002 upływa termin składania wniosków w tegorocznej edycji

5 AKCJE : Akcja 1: Młodzież dla Europy - Wymiana Młodzieży Akcja 2: Wolontariat Europejski Akcja 3: Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 4: Wspólne działania ( obejmujące inne programy takie jak Leonardo Da Vinci czy Sokrates ) Akcja 5: Działania wspierające (współpraca i grupy partnerskie, szkolenia, informacja dla młodzieży) http://www.youth.org.pl/ CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY PROGRAM MŁODZIEŻ

6 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: Pierwszy dzień lutego, kwietnia, czerwca, września, listopada każdego roku... PROGRAM TRWAĆ BĘDZIE DO 2006 ROKU !!! ZAMKNIECIE NASTĘPNEJ TURY – 1 LUTEGO 2002 ! PROGRAM MŁODZIEŻ

7 CEL: Podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych WDRAŻANIE- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Formularze zgłoszeniowe na rok 2002 będą dostępne na początku stycznia 2002 PROGRAM SOKRATES- COMENIUS http://www.socrates.org.pl/comenius/index.html

8 MODUŁY: 1.Projekty Rozwoju Szkół - projekt wielostronny - szkoły z minimum 3 krajów, w tym jedna z kraju Unii Europejskiej. Projekty te stwarzają kierownictwu szkół i nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnego opracowywania i wdrażania metod, rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych. Projekty te mogą obejmować współpracę z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. 2.Kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej 3.Projekty Szkolne Comeniusa - Wspólna praca grupy szkół nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych. Wymiana doświadczeń, badanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. 4.Staże Językowe Comeniusa 5.Sieci Tematyczne PROGRAM SOKRATES- COMENIUS

9 CELE : aktywizowanie artystów oraz organizacji zajmujących się kulturą z sektora publicznego i pozarządowego, wspieranie działania sieci placówek kulturalnych. Granty w wysokości od 50 000 do 150 000 EUR (nie może przekroczyć 50% całkowitego budżetu projektu). TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 listopada 2002 Aplikacja składana do Komisji Europejskiej Informacje: http://www.idn.pl/ KULTURA 2000

10 CEL: wpieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży Formy: spotkania młodych Polaków i Niemców praktyki imprezy dokształcające podróże do miejsc pamięci publikacje, media itd. Dla profesjonalistów i praktyków wymiany: kursy językowe, programy dla dziennikarzy, konferencje i seminaria, służące informacji i dokształcaniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. http://www.pnwm.org/ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

11 Wspiera w szczególności wszelkiego rodzaju spotkania międzyludzkie. Rozumie się przez to przede wszystkim spotkania w ramach partnerstwa, wspólnych badań naukowych, zwłaszcza służących integracji Polski z Unią Europejską oraz w ramach wspólnej działalności artystycznej. Od 7 września do 2 listopada 2001 nie przyjmowano wniosków. Maksymalna kwota dotacji - 50 000 zł. Preferowane projekty z woj. przygranicznych - w tym z WIELKOPOLSKI http://www.fwpn.org.pl/ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

12 Bank Światowy Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 120 mln USD – nie ogłoszono terminu składania wniosków Ubiegają się gminy i powiaty Na podstawie zapotrzebowania - przetargi dla instytucji wdrażających http://www.fapa.com.pl/jkp/index1.html Zakończenie B2 - 31 grudnia 2003 B1 – nieznane http://www.worldbank.org.pl/

13 Komponent B1 : 1. badania gospodarcze i rynku pracy, 2. usługi przekwalifikowania / reorientacji -poradnictwo i informacja zawodowa; -przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; -wsparcie dla okresowego zatrudnienia mającego na celu praktyczną naukę zawodu -Inkubatory przedsiębiorczości -Przygotowanie i realizacja programów ograniczających bezrobocie i rozwijających przedsiębiorczość -dotacje na finansowanie prac studialnych i materiałów promocyjnych na temat lokalnego potencjału gospodarczego. NIESTETY, wdrażanie na terenach województw Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Zachodniopomorskiego Bank Światowy - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

14 Bank Światowy Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B2 : Faza I: zadania remontowo-inwestycyjne obejmujące: - rozbudowę, remonty i modernizację budynków szkolnych - remonty i wyposażenie świetlic Faza II: zadania szkoleniowo-dydaktyczne (dofinansowanie ok. 60-70 %) obejmujące: - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół - szkolenia informatyczne - zakup środków dydaktycznych - zakup oprogramowania komputerowego NIESTETY, wdrażanie na terenach województw Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Zachodniopomorskiego Komponent C - Infrastruktura wiejska- OBEJMUJE CAŁY KRAJ !!!

15 JAK ZARZĄDZAĆ POZYSKIWANIEM FUNDUSZY ??? Rozwiązania organizacyjne zarządzania pozyskiwaniem funduszy Specjalista ds. pozyskiwania środków Specjalista ds. projektów Zespół ds. projektów Planowanie ubiegania się o fundusze METODA CZAPECZKI

16 Regionalny Ośrodek Informacji Europejskiej – program WOKiSS Szkolenia Doradztwo Informacja Materiały Partnerzy

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bartłomiej Kustoń bkuston@partners.org.pl 0-602-13-16-19 Prezentacja opracowana na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych programów pomocowych oraz źródeł własnych. © Copyright by Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Poznań, Grudzień 2001.


Pobierz ppt "AKTUALNE EDUKACYJNE PROGRAMY POMOCOWE DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z SAMORZĄDEM LOKALNYM BARTŁOMIEJ KUSTOŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google