Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fotowoltaika prosumencka – perspektywa spółki dystrybucyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fotowoltaika prosumencka – perspektywa spółki dystrybucyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Fotowoltaika prosumencka – perspektywa spółki dystrybucyjnej

2 TAURON Dystrybucja 2 Energetyka Prosumencka Fotowoltaika na świecie 177,6 GW całkowitej zainstalowanej mocy PV na koniec 2014 roku 38,7 GW nowej mocy zainstalowanej na świecie w roku 2014 Utrata przez Europę pozycji światowego lidera - z 22 GW mocy zainstalowanej w 2011 roku spadek do około 7 GW w 2014 roku – spowolnienie wynikające głównie ze znacznej redukcji wsparcia, zmian legislacyjnych. Dynamiczny rozwój rynków azjatyckich - lider nadchodzących lat 1 % światowej energii elektrycznej jest obecnie wytwarzane przez farmy fotowoltaiczne. 19 państw świata posiada instalacje PV mogące pokryć 1% swojego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Liderzy z ponad 7% zapotrzebowaniem na energię pokrywanym przez energię słoneczną: Włochy 7,8 % Grecja 7,6 % Niemcy 7,0% Na podstawie wstępnego raportu Międzynarodowej Agencji ds. Energii (IEA), źródło:www.teraz-środowisko.pl Pierwsze 10 krajów pod względem mocy całkowitej PV oraz mocy zainstalowanej w 2014 r (GW)

3 TAURON Dystrybucja 3 Energetyka Prosumencka PV - spadek kosztów jednostkowych Obok sprzyjającego ustawodawstwa oraz przychylnej polityki wsparcia ekonomicznego, czynnikami rozwoju światowej fotowoltaiki prosumenckiej są szybko spadające jednostkowe koszty instalacji PV. Znaczny spadek w ostatnich latach cen paneli fotowoltaicznych, wynikał ze spadku cen krzemu, rosnącej nadpodaży paneli fotowoltaicznych oraz rozwoju potężnej chińskiej branży fotowoltaicznej. Od początku 2013 roku, po dostosowywaniu się podaży paneli PV do popytu, a także nałożeniu ceł antydampingowych na Chiny zanotowano wzrost cen. Firma konsultingowa IHS specjalizująca się w analizach rynku fotowoltaicznego, w raporcie z I kwartału 2015 szacuje, że średnie ceny standardowych krystalicznych paneli fotowoltaicznych spadną w najbliższych 4 latach o 27%, osiągając przeciętnie poziom 0,45 USD/W (uwzględniając najnowsze i najbardziej wydajne moduły PV). Średnie ceny spotowe na rynku niemieckim, stan na 15 stycznia 2015 r. według firmy konsultingowej Photon Średnie ceny paneli fotowoltaicznych:  średnia cena modułów monokrystalicznych: 0,66 €/Wp (spadek o 2,9% rok do roku)  średnia cena modułów polikrystalicznych: 0,51 €/Wp (spadek o 16,4 % rok do roku)  średnia cena modułów z Azji (z wyłączeniem modułów japońskich): 0,51 €/Wp (spadek o 13,6% rok do roku) Średnie ceny inwerterów fotowoltaicznych:  średnia cena inwerterów o mocy w przedziale mocy do 5 kW: 0,23 €/W (spadek o 7,7% rok do roku)  średnia cena inwerterów o mocy w przedziale mocy 5-10 kW: 0,16 €/W (spadek o 11,1% rok do roku)  średnia cena inwerterów o mocy w przedziale mocy 10-100 kW: 0,12 €/W (spadek o 14,3% rok do roku) źródło: RAPORT PERSPEKTYWY FOTOWOLTAIKI W POLSCE 2015 ::: GRAMWZIELONE.PL ©

4 TAURON Dystrybucja 4 Energetyka Prosumencka Nasłonecznienie Zasoby energii słonecznej w Polsce wynoszą ok. 1000 kWh/m2/rok. Około 80% rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni (kwiecień-wrzesień). W Polsce roczna średnia suma nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. Zasoby energii słonecznej w Polsce są niemal identyczne do istniejących w Niemczech, światowego lidera w produkcji elektryczności z energii słońca.

5 TAURON Dystrybucja 5 Energetyka Prosumencka OZE – jako cel wspólnotowy i krajowy Odnawialne źródło energii Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów Odnawialne źródło energii Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów Mikroinstalacja  Instalacja odnawialnego źródła energii  Moc źródła < 40kW  Przyłączenie do sieci o napięciu < 110 KV Mikroinstalacja  Instalacja odnawialnego źródła energii  Moc źródła < 40kW  Przyłączenie do sieci o napięciu < 110 KV Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

6 TAURON Dystrybucja 6 Energetyka Prosumencka Mechanizmy wsparcia dla prosumentów Mechanizm rozliczeń netto - Net metering Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z mikroinstalacji, w danym półroczu, pomiędzy wytwórcą energii będącym: – osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – przedsiębiorcą w stosunku do mikroinstalacji, która rozpoczęła wytwarzanie po wejściu w życie ustawy OZE (rozdziału 4) a sprzedawcą zobowiązanym, odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych Mechanizm taryf gwarantowanych rozliczenia nadwyżki energii elektrycznej dostarczonej do sieci przez prosumenta, po realizacji półrocznych rozliczeń różnicowych, wg taryf gwarantowanych. rozliczenie wg taryf gwarantowanych występuje tylko wtedy, gdy rozliczenie różnicowe wykazuje nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci. Obowiązkowy zakup przez sprzedawcę zobowiązanego niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz instalacji biogazowej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przez okres 15 lat od pierwszego wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. Zakup z mikroinstalacji prosumenckiej

7 TAURON Dystrybucja 7 Energetyka Prosumencka Schemat rozliczeń Odbiorcy przyłączeni do sieci OSD rozliczenie nadwyżki energii w okresie półrocznym Sprzedawca zobowiązany 0,75 zł /kWh 0,65 zł /kWh 100% ceny rynku konkurencyjnego Wytwórcy w mikroinstalacji - Osoby fizyczne (Art. 4) - Przedsiębiorca (Art. 5) Wytwórcy w mikroinstalacji - Osoby fizyczne (Art. 4) - Przedsiębiorca (Art. 5) OSD OREOOREO OREOOREO Instalacja OZE 3-10 kW Instalacja OZE 3-10 kW Instalacja OZE 10-40 kW Instalacja OZE do 3 kW opłata taryfowa za dostawę energii elektrycznej opłata OZE rekompensata za ceny gwarantowane z ustawy OZE

8 TAURON Dystrybucja 8 Prosument – gospodarstwo domowe Moc mikroinstalacji PV 3 kW Produkcja energii elektrycznej 3 000 kWh Zużycie energii na potrzeby własne (40 % produkcji PV) 1 200 kWh Energia wprowadzana do sieci 1 800 kWh Energia pobrana z sieci 2 800 kWh Niedobór energii z rozliczenia netto pokrywany z sieci 1 000 kWh Energetyka Prosumencka Bilans energii prosumenta 3000 kWh/rok 1800 kWh/rok 2 800 kWh/rok 4 000 kWh/rok Zapotrzebowanie 4000 kWh -1 200 kWh z PV -2 800 kWh z sieci - ~ 3 KW 3000 kWh/rok 1800 kWh/rok 2 800 kWh/rok 4 000 kWh/rok Zapotrzebowanie 4000 kWh -1 200 kWh z PV -2 800 kWh z sieci Produkcja 3 000 kWh Zapotrzebowanie 4 000 kWh Produkcja energii Pobieranie energii Bilans netto

9 -tylko odbiorcy końcowi -tylko w ramach istniejącego przyłącza -moc zainstalowana < moc przyłączeniowa obiektu TAURON Dystrybucja 9 Wymagania techniczne Wybór wykonawcy Zgłoszenie mikroinstalacji Umowa na wprowadzenie energii do sieci i umowa na sprzedaż Instalacja układu pomiarowo-rozlic zeniowego Certyfikaty zgodności Posiadanie zespołu wyłączników (ZW) zabezpieczających sieć oraz mikroinstalacje Dla ogniw fotowoltaicznych zapewnienie pracy z cosφ=1 Certyfikaty zgodności Posiadanie zespołu wyłączników (ZW) zabezpieczających sieć oraz mikroinstalacje Dla ogniw fotowoltaicznych zapewnienie pracy z cosφ=1 Ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania OZE Ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania OZE Ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Wypełnienie zgłoszenia Schemat i szkic obiektu przedstawiający sposób przyłączenia Karta katalogowa urządzenia Wypełnienie zgłoszenia Schemat i szkic obiektu przedstawiający sposób przyłączenia Karta katalogowa urządzenia Umowa na sprzedaż energii ze sprzedawcą zobowiązanym Zawarcie umowy z OSD Oświadczenie - wskazanie kupującego Umowa na sprzedaż energii ze sprzedawcą zobowiązanym Zawarcie umowy z OSD Oświadczenie - wskazanie kupującego Wymiana układu pomiarowego w miejscu dostarczania energii przez OSD Energetyka Prosumencka Przyłączenie do sieci OSD Art. 1. ust 3. Ustawy OZE Do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne […] Tryb „Zgłoszenie”

10 TAURON Dystrybucja 10 Energetyka Prosumencka Obowiązki informacyjne Obowiązki informacyjne Prosumenta wobec OSD po przyłączeniu

11 TAURON Dystrybucja 11 Energetyka Prosumencka Praktyczna instalacja PV Dane techniczne: Panele PV 20 x 240W/24V = 4,8kW (4000kWh/rok) inverter 3000 VA od 120VDC do 230VAC Akumulator 30 szt. 90Ah 12V Dane techniczne: Panele PV 10 x 185W/24V = 1,85kW (1500kWh/rok) inverter 3000VA od 120VDC do 230VAC Akumulatory 10 x 70Ah 12v Przykład istniejącej instalacji


Pobierz ppt "Fotowoltaika prosumencka – perspektywa spółki dystrybucyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google