Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sebastian Stępnicki, Departament Energii Odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sebastian Stępnicki, Departament Energii Odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 Sebastian Stępnicki, Departament Energii Odnawialnej
Projekt ustawy OZE - wsparcie dla wytwórców OZE Sebastian Stępnicki, Departament Energii Odnawialnej

2 warunki działalności dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Projekt ustawy OZE 2 Struktura ustawy warunki działalności dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych warunki certyfikacji instalatorów mikro i małych instalacji oraz akredytacji ośrodków szkoleniowych zasady współpracy międzynarodowej w dziedzinie OZE i wspólnych projektów inwestycyjnych

3 warunki działalności dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Projekt ustawy OZE 3 warunki działalności dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE rozwój energetyki prosumenckiej będzie promowany na obecnych zasadach (ułatwienia wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne) zwolnienie osób fizycznych z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 40 kW mocy) zwolnienie wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz małej instalacji z obowiązku uzyskania koncesji (dla mikroinstalacji - pisemne zgłoszenie do OSD, dla małych instalacji - wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE) obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE

4 Projekt ustawy OZE 4 mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE Projekt ustawy OZE porządkuje system wsparcia dla OZE i będzie promować rozwój jednostek wytwórczych w lokalizacjach charakteryzujących się najniższym kosztem wytwarzania energii - maksymalizacja wykorzystania potencjału poszczególnych obszarów utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE

5 mechanizmy i instrumenty wspierające …
Projekt ustawy OZE 5 mechanizmy i instrumenty wspierające … istniejący wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia lub zadeklarowaniem chęci przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego. łączny okres wsparcia dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat cena referencyjna dla istniejących instalacji OZE zostanie wyznaczona w oparciu o historyczną cenę świadectw pochodzenia oraz cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku

6 mechanizmy i instrumenty wspierające …
Projekt ustawy OZE 6 mechanizmy i instrumenty wspierające … wdrażane rozwiązania aukcyjne zapewnią możliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia tych źródeł - koszty faktycznie ponoszone przez inwestorów ceny referencyjne dla każdej technologii OZE podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz obiektów o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. planuje się, iż minimum ¼ energii elektrycznej będzie pochodzić z instalacji OZE do 1 MW

7 Projekt ustawy OZE 7 zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE dokument potwierdzający, że wytwórca dostarczył do sieci dystrybucyjnej określoną ilość energii z OZE; ważne przez okres 12 miesięcy; zarządzane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wskazuje krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, energii elektrycznej oraz sektorze ogrzewania i chłodzenia do 2020 r.

8 zarządzane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
Projekt ustawy OZE 8 warunki i procedury certyfikacji instalatorów mikro i małych instalacji oraz akredytacji ośrodków szkoleniowych kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy cieplne, płytkie systemy geotermalne oraz pompy ciepła zarządzane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) zasady współpracy międzynarodowej w dziedzinie OZE i wspólnych projektów inwestycyjnych „przekazanie statystyczne OZE" w ramach Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Sebastian Stępnicki, Departament Energii Odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google