Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju rynku OZE Justyna Całka - Orłowska Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju rynku OZE Justyna Całka - Orłowska Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju rynku OZE Justyna Całka - Orłowska Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

2 Brak przejrzystych perspektyw w postaci uregulowań prawnych Odnawialnych Źródeł Energii powoduje zahamowanie rozwoju tego rynku. Jest potencjał, pomysł i chęci, brak przepisów… Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

3 Wszyscy, którzy myślą poważnie o inwestycjach w odnawialne źródła energii od dawna oczekują obiecanej przez rząd Ustawy o OZE, na tą jednak będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać, być może, że nawet do połowy 2014 roku. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

4 Tymczasem 11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego zwana także Małym Trójpakiem Energetycznym. Nie jest to dokument docelowy, lecz do czasu uchwalenia tzw. Dużego Trójpaku Energetycznego czyli nowego Prawa Energetycznego, Prawa Gazowego oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii ma na celu szybkie wdrożenie unijnych dyrektyw energetycznych, za brak których grożą Polsce wysokie kary. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

5 Jakie zmiany w Małym Trójpaku? Sprecyzowanie definicji mikro – i małych instalacji Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

6 Mała Instalacja to odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kV lecz nie większej niż 600 kV. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

7 Według nowelizacji mikroinstalacja zwolniona jest z opłaty przyłączeniowej, natomiast za przyłączenie małej instalacji trzeba będzie zapłacić tylko jej połowę. Prosument* czyli właściciel mikroinstalacji zwolniony jest również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, co jest wielkim ułatwieniem oraz daje realne korzyści ekonomiczne w postaci choćby zwolnienia z opłaty dodatkowej składki zdrowotnej. * prosument - konsument zaangażowany w współtworzenie, czyli jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

8 Prosumenci na straconej pozycji Cena sprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji wynosić ma 80% średniej ceny sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego. Prosument także nie może skorzystać z dodatkowego wsparcia jakim są zielone certyfikaty. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

9 Ułatwieniem natomiast jest fakt, że odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej może przyłączyć mikroinstalację o mocy nie przekraczającej wartości określonych w warunkach przyłączenia dokonując wyłącznie zgłoszenia, a nie jak do taj pory miało to miejsce pozwolenia na budowę. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

10 Dziękuję za uwagę Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju rynku OZE Justyna Całka - Orłowska Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google