Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestorem jest każdy, kto posiada oszczędności i chce je zainwestować. Duża ilość inwestorów wpływa stabilizująco na giełdę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestorem jest każdy, kto posiada oszczędności i chce je zainwestować. Duża ilość inwestorów wpływa stabilizująco na giełdę."— Zapis prezentacji:

1

2 Inwestorem jest każdy, kto posiada oszczędności i chce je zainwestować. Duża ilość inwestorów wpływa stabilizująco na giełdę.

3 Giełda papierów wartościowych to „miejsce w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji. Giełda jest, więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie "instytucjonalna forma rynku kapitałowego" najlepiej odzwierciedla jej naturę.

4 Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce. Dobrze funkcjonującą giełda powinna spełniać następujące kryteria : - wypełniać ustawowe wymagania stawiane giełdom, - posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, np. biura maklerskie, - zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji, - dbać o przejrzystość rynku, - zapewniać bezpieczne rozliczenia, - organizować regularne sesje, - posiadać szybki i bezawaryjny system informatyczny zapewniający szybkość transakcji, - dbać o to, żeby spółki nie opuszczały w sposób nagły giełdy wycofując swoje akcje z obrotu.

5 Funkcje giełdy W kapitalizmie giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Dlatego też giełdę "nie interesuje" czy występuje na niej tendencja spadkowa czy wzrostowa, lecz zapewnienie uczestnikom możliwości sprawnego zawarcia transakcji. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce : -alokacyjna umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski jej akcjonariuszom - wartościująca ta funkcja giełdy umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze, możemy więc ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi, -kontrolna tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów

6

7 Pierwsze giełdy papierów wartościowych na terenie Polski powstały w XIX wieku, tak, więc w okresie zaborów. Po raz pierwszy instytucje giełdy przewidział Kodeks Handlowy Księstwa Warszawskiego w czasach napoleońskich. Jednak dopiero w 1817r., a więc pod panowaniem rosyjskim w Królestwie Polskim powstała Giełda Warszawska. Początkowe notowane na niej były jedynie weksle. Obok nich raz w tygodniu odbywała się sesja mająca charakter giełdy towarowej. W XIX wieku na polskich giełdach akcje nie zdobyły dużej reprezentacji, notowano na nich głównie weksle a później także obligacje.

8

9

10 Usługi czynne (aktywne) Usługi bierne (pasywne) Usługi pośredniczące Inne usługi bankowe Polegają na lokowaniu zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju korzystne przedsięwzięcia, głównie kredyty. Przeprowadzane są przez banki na własny rachunek i własne ryzyko. Polegają na wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banku. Przeprowadzane są przez banki na własny rachunek i własne ryzyko. Są to np. rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń płatniczych klientów, zakup papierów wartościowych na zlecenie klienta, itp. Banki wykonują je na zlecenie rachunek i ryzyko klienta. Świadczenie usług nie będących operacjami bankowymi, np. wynajem skrytek sejfowych, itp.

11 Usługi czynne (aktywne) Usługi bierne (pasywne) Usługi pośredniczące Inne usługi bankowe - Udzielanie kredytów i pożyczek - Udzielanie bankowych gwarancji i poręczeń - Zakup papierów wartościowych na rachunek banku - Akredytywa - Dyskonto weksli - Factoring - Leasing - Gromadzenie depozytów - Emitowanie własnych papierów wartościowych - Rozliczenia pieniężne, wynikające ze zleceń płatniczych klientów - Prowadzenie rachunków bankowych - Zakup i sprzedaż papierów wartościowych na rachunek klienta - Domowe usługi bankowe (home banking) - Bezpośrednia obsługa bankowa (direct banking) - Doradztwo finansowo- bankowe - Usługi maklerskie - Wynajmowanie skrytek bankowych - Inkaso środków płatniczych

12 Młody człowiek, który solidnie opracuje swój plan, ma szansę zarobić duże pieniądze w dłuższej perspektywie. Jeśli jest to jednak osoba, która zamiast inwestowania chce spekulować, to ma większe szanse na stracenie swoich funduszy Gdzie poszukiwać „giełdowych autorytetów”? Warto się słuchać osób z doświadczeniem i wiedzą. Porady młodych gwiazd, które starają się zrobić wrażenie, mówiąc o swoich giełdowych sukcesach możemy sobie darować.

13 Czy inwestowanie jest sztuką, a nie nauką? Jest to zapewne prawda, co nie oznacza, że można inwestować "na oko". Na improwizację mogą sobie pozwolić muzycy, co jednak też wymaga od nich lat ciężkiej pracy. Inwestor powinien posiadać jasny plan tego, co chce osiągnąć i w jaki sposób. Ze względu na ciągle zmieniająca się sytuację na rynku zawsze też powinien mieć plan B, na wypadek, gdyby się pomylił.

14 Zasady inwestowania przydatne zwłaszcza dla początkujących: I. Zanim zainwestujesz zapłać swoje rachunki (długi). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której sprzedajesz w pośpiechu swoje akcje tylko dlatego, że nadszedł termin jakiejś płatności. Musisz pamiętać, że kluczem do sukcesu na giełdzie jest oszczędność. II. Opracuj własny system inwestycyjny. Może się on opierać na analizie technicznej lub fundamentalnej, albo też na kombinacji obydwu. Inwestowanie na podstawie podglądania "co kupują inni", prędzej czy później źle się skończy. III. Nie inwestuj na podstawie plotek - 90% z nich okazuje się fałszywa lub też sprawdza się, gdy dla Ciebie jest już za późno.

15


Pobierz ppt "Inwestorem jest każdy, kto posiada oszczędności i chce je zainwestować. Duża ilość inwestorów wpływa stabilizująco na giełdę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google