Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Zuber Giełda: fakty i mity. Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są transakcje instrumentami finansowymi, ma charakter wirtualny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Zuber Giełda: fakty i mity. Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są transakcje instrumentami finansowymi, ma charakter wirtualny."— Zapis prezentacji:

1 Marek Zuber Giełda: fakty i mity

2 Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są transakcje instrumentami finansowymi, ma charakter wirtualny

3 Podział: 1. Rynek papierów wartościowych: Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów skarbowych Rynek papierów udziałowych (rynek akcji) 2. Rynek walutowy 3. Rynek pieniężny Międzybankowy rynek depozytów i lokat Rynek zbywalnych papierów wartościowych 4. Rynek instrumentów pochodnych

4 Najważniejsze funkcje : - Umożliwiają spotkanie potrzebujących kapitał z posiadającymi kapitał (nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, ale także państwa) - Dają możliwość zamiany jednych aktywów na inne wspomagając w ten sposób aktywność gospodarczą - Umożliwiają ograniczenie ryzyka i intensyfikację wyników działalności gospodarczej (np. zabezpieczanie ryzyka walutowego, czy też stopy procentowej) - Dają szansę wielopłaszczyznowego lokowania swoich oszczędności - Umożliwiają spekulację

5 RYNEK FINANSOWY BANKIBROKERZY DUŻE INSTYTUCJE FINANSOWE KLIENCI INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORSTWAINNE PODMIOTY

6 Ryzyko inwestycyjne To niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy na naszych inwestycjach lub wręcz poniesiemy straty. W praktyce im większe potencjalne zyski, tym większe ryzyko związane z inwestycją. Najbezpieczniejsze formy inwestowania dadzą nam więc stosunkowo niewielkie zyski.

7 1. Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów skarbowych) – rynek na którym dokonuje się transakcji papierami dłużnymi, a więc takimi, które są emitowane po to, aby zebrać środki na określony cel, a ich wystawca zobowiązuje się do ich wykupienia w określonym terminie, przy czym termin ten jest nie krótszy, niż jeden rok Rynek papierów wartościowych:

8 Rynek papierów dłużnych: Papiery skarbowe Papiery komercyjne warunek – czas do wykupu (zapadalność) przynajmniej rok! Faktycznie papiery komercyjne to: Obligacje jednostek samorządu terytorialnego (komunalne) Obligacje przedsiębiorstw Uwaga: Obligacja też ma cenę!

9 Rynek papierów wartościowych: 2. Rynek papierów udziałowych (rynek akcji) – rynek na którym dokonuje się transakcji papierami udziałowymi (akcjami), a więc takimi, które dają prawo do części majątku danego podmiotu. Inaczej zwany rynkiem kapitałowym.

10 Rynek papierów wartościowych: Akcja – papier wartościowy dający udział w majątku danego podmiotu. Innymi słowy posiadając akcje jakiegoś podmiotu stajemy się jego współwłaścicielami. Jest on emitowany w celu pozyskania środków na określone cele związane z funkcjonowaniem podmiotu. Mamy wiele rodzajów akcji, nie wszystkie dają nam np. takie samo prawo do partycypowania w majątku firmy, czy tez do głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zyski z posiadania akcji mogą wynikać ze sprzedaży po wyższej cenie, niż cena zakupu lub z otrzymania tzw. dywidendy. Dywidenda jest to część zysku jakie przedsiębiorstwo przeznacza dla swoich akcjonariuszy, czyli posiadaczy akcji. Miejscem obrotu akcjami jest giełda. Tu też mamy rynek pierwotny i wtórny.

11 Nowy Jork Londyn Tokyo

12 Rynek papierów udziałowych Indeks giełdowy – wskaźnik pokazujący tzw. klimat na rynku. Możemy się dzięki niemu dowiedzieć, czy przeważa popyt, czy też podaż. Mamy informacje o zainteresowaniu spółkami giełdowymi. Rynek mocny i słaby Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie: DJ Nikkei NASDAQ DAX FTSE

13

14

15

16

17 Rynek papierów udziałowych Polskie indeksy giełdowe: WIG warszawski indeks giełdowy WIG20 TECHWIG MIDWIG NIF indeks narodowych funduszy inwestycyjnych WIG-TELKOM WIG-INFO WIG-SPOZYW WIG-BUDOW WIG-BANKI WIRR warszawski indeks rynku równoległego

18

19

20

21 Rynek papierów udziałowych Jak się ustala kurs akcji? Zlecenia kupna i sprzedaży z biur maklerskich decydują o cenie akcji w danym momencie 23,7 23,4 21,9 20,8 19,2 Oferty sprzedażyOferty kupna ilość akcji cena cena ilość akcji 100 900 200 100 3800 650

22 Wig Źródło: www.bankier.pl

23 Wig 20 Źródło: www.bankier.pl

24 Techwig Źródło: www.bankier.pl

25 Najważniejsze czynniki wpływające na sytuację rynków finansowych, także na giełdę. - Polityka monetarna - Polityka fiskalna - Otoczenie makroekonomiczne: sytuacja gospodarcza, podstawowe wskaźniki makroekonomiczne takie jak PKB, wskaźniki inflacji, deficyt obrotów bieżących - Sytuacja polityczna - Wpływ sytuacji międzynarodowej (makroekonomicznej i politycznej, a także tzw. klimat inwestycyjny na rynkach spokrewnionych) - Działalność kapitału zagranicznego

26 Cel inwestycji na rynkach Cel inwestycji – po co wchodzimy na rynki finansowe, czyli dlaczego decydujemy się na lokowanie własnych oszczędności? Chcemy zarobić, albo przynajmniej nie stracić (inflacja). Inwestycje długoterminowe – nie interesuje nas krótkoterminowy zysk, chodzi nam o osiągnięcie celu w długim terminie. W takim przypadku będziemy najczęściej wybierać inwestycje mniej ryzykowne Inwestycje krótkoterminowe – jeśli chcemy zyskać w krótkim terminie, to musimy wybrać te inwestycje, które nam to umożliwią, a więc inwestycje o wyższym poziomie ryzyka. W takiej sytuacji niezbędna jest jednak większa wiedza i śledzenie na bieżąco tego, co dzieje się z naszymi inwestycjami.

27 Najważniejsze zasady inwestora : 1. dywersyfikuj portfel inwestycyjny 2. im większe ryzyko, tym większy zysk i odwrotnie, czyli im większy zysk, tym większe ryzyko Inwestycje dzielimy zatem według ryzyka i potencjalnych zysków


Pobierz ppt "Marek Zuber Giełda: fakty i mity. Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są transakcje instrumentami finansowymi, ma charakter wirtualny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google