Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Zuber Giełda: fakty i mity.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Zuber Giełda: fakty i mity."— Zapis prezentacji:

1 Marek Zuber Giełda: fakty i mity

2 Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są transakcje instrumentami finansowymi, ma charakter wirtualny  

3 Podział: 1. Rynek papierów wartościowych: Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów skarbowych Rynek papierów udziałowych (rynek akcji) 2. Rynek walutowy 3. Rynek pieniężny Międzybankowy rynek depozytów i lokat Rynek zbywalnych papierów wartościowych 4. Rynek instrumentów pochodnych    

4 Najważniejsze funkcje: - Umożliwiają spotkanie potrzebujących kapitał z posiadającymi kapitał (nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, ale także państwa) - Dają możliwość zamiany jednych aktywów na inne wspomagając w ten sposób aktywność gospodarczą - Umożliwiają ograniczenie ryzyka i intensyfikację wyników działalności gospodarczej (np. zabezpieczanie ryzyka walutowego, czy też stopy procentowej) - Dają szansę wielopłaszczyznowego lokowania swoich oszczędności - Umożliwiają spekulację

5 RYNEK FINANSOWY DUŻE INSTYTUCJE FINANSOWE BANKI BROKERZY
KLIENCI INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORSTWA INNE PODMIOTY

6 Ryzyko inwestycyjne To niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy na naszych inwestycjach lub wręcz poniesiemy straty. W praktyce im większe potencjalne zyski, tym większe ryzyko związane z inwestycją. Najbezpieczniejsze formy inwestowania dadzą nam więc stosunkowo niewielkie zyski.

7 Rynek papierów wartościowych:
1. Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów skarbowych) – rynek na którym dokonuje się transakcji papierami dłużnymi, a więc takimi, które są emitowane po to, aby zebrać środki na określony cel, a ich wystawca zobowiązuje się do ich wykupienia w określonym terminie, przy czym termin ten jest nie krótszy, niż jeden rok

8 Rynek papierów dłużnych:
Papiery skarbowe Papiery komercyjne warunek – czas do wykupu (zapadalność) przynajmniej rok! Faktycznie papiery komercyjne to: Obligacje jednostek samorządu terytorialnego (komunalne) Obligacje przedsiębiorstw Uwaga: Obligacja też ma cenę!

9 Rynek papierów wartościowych:
2. Rynek papierów udziałowych (rynek akcji) – rynek na którym dokonuje się transakcji papierami udziałowymi (akcjami), a więc takimi, które dają prawo do części majątku danego podmiotu. Inaczej zwany rynkiem kapitałowym.

10 Rynek papierów wartościowych:
Akcja – papier wartościowy dający udział w majątku danego podmiotu. Innymi słowy posiadając akcje jakiegoś podmiotu stajemy się jego współwłaścicielami. Jest on emitowany w celu pozyskania środków na określone cele związane z funkcjonowaniem podmiotu. Mamy wiele rodzajów akcji, nie wszystkie dają nam np. takie samo prawo do partycypowania w majątku firmy, czy tez do głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zyski z posiadania akcji mogą wynikać ze sprzedaży po wyższej cenie, niż cena zakupu lub z otrzymania tzw. dywidendy. Dywidenda jest to część zysku jakie przedsiębiorstwo przeznacza dla swoich akcjonariuszy, czyli posiadaczy akcji. Miejscem obrotu akcjami jest giełda. Tu też mamy rynek pierwotny i wtórny.

11 Nowy Jork Tokyo Londyn

12 Rynek papierów udziałowych
Indeks giełdowy – wskaźnik pokazujący tzw. klimat na rynku. Możemy się dzięki niemu dowiedzieć, czy przeważa popyt, czy też podaż. Mamy informacje o zainteresowaniu spółkami giełdowymi. Rynek mocny i słaby Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie: DJ Nikkei NASDAQ DAX FTSE

13

14

15

16

17 Rynek papierów udziałowych
Polskie indeksy giełdowe: WIG warszawski indeks giełdowy WIG20 TECHWIG MIDWIG NIF indeks narodowych funduszy inwestycyjnych WIG-TELKOM WIG-INFO WIG-SPOZYW WIG-BUDOW WIG-BANKI WIRR warszawski indeks rynku równoległego

18

19

20

21 Rynek papierów udziałowych
Jak się ustala kurs akcji? Zlecenia kupna i sprzedaży z biur maklerskich decydują o cenie akcji w danym momencie Oferty sprzedaży Oferty kupna ilość akcji cena cena ilość akcji 100 900 200 23,7 23,4 21,9 21,9 20,8 19,2 100 3800 650

22 Wig Źródło:

23 Wig 20 Źródło:

24 Techwig Źródło:

25 Najważniejsze czynniki wpływające na sytuację rynków finansowych, także na giełdę Polityka monetarna - Polityka fiskalna -    Otoczenie makroekonomiczne: sytuacja gospodarcza, podstawowe wskaźniki makroekonomiczne takie jak PKB, wskaźniki inflacji, deficyt obrotów bieżących - Sytuacja polityczna -    Wpływ sytuacji międzynarodowej (makroekonomicznej i politycznej, a także tzw „klimat inwestycyjny” na rynkach spokrewnionych) - Działalność kapitału zagranicznego

26 Cel inwestycji na rynkach Cel inwestycji – po co wchodzimy na rynki finansowe, czyli dlaczego decydujemy się na lokowanie własnych oszczędności? Chcemy zarobić, albo przynajmniej nie stracić (inflacja). Inwestycje długoterminowe – nie interesuje nas krótkoterminowy zysk, chodzi nam o osiągnięcie celu w długim terminie. W takim przypadku będziemy najczęściej wybierać inwestycje mniej ryzykowne Inwestycje krótkoterminowe – jeśli chcemy zyskać w krótkim terminie, to musimy wybrać te inwestycje, które nam to umożliwią, a więc inwestycje o wyższym poziomie ryzyka. W takiej sytuacji niezbędna jest jednak większa wiedza i śledzenie na bieżąco tego, co dzieje się z naszymi inwestycjami.

27 Najważniejsze zasady inwestora: 1. dywersyfikuj portfel inwestycyjny 2
Najważniejsze zasady inwestora: dywersyfikuj portfel inwestycyjny im większe ryzyko, tym większy zysk i odwrotnie, czyli im większy zysk, tym większe ryzyko Inwestycje dzielimy zatem według ryzyka i potencjalnych zysków


Pobierz ppt "Marek Zuber Giełda: fakty i mity."

Podobne prezentacje


Reklamy Google