Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie ROT 29 kwietnia 2016r.. Monitoring inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego Uwarunkowania: w Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie ROT 29 kwietnia 2016r.. Monitoring inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego Uwarunkowania: w Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie ROT 29 kwietnia 2016r.

2 Monitoring inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego Uwarunkowania: w Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 zidentyfikowano trzy tematyczne inteligentne specjalizacje (s. 12-13): - energetykę - medycynę - technologie informacyjne i komunikacyjne Cechy wskaźnika smart index wg RIS (s. 58-59): - udział w przychodach z inteligentnych specjalizacji - zatrudnienie w organizacjach inteligentnych specjalizacji - liczba studentów i naukowców w grupie inteligentnych specjalizacji - liczba klastrów w inteligentnych specjalizacjach - liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach - wartość projektów i przedsięwzięć w inteligentnych specjalizacjach

3 smart index dla inteligentnych specjalizacji Stworzenie klasyfikacji – na poziomie 4, tj. klas wg PKD 2007 ze wskazanymi rodzajami działalności, które należą do danej specjalizacji. całość klasyfikacji PKD dla poziomu czwartego liczy 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej; określenie kodów PKD dla danego obszaru specjalizacji jest autorską propozycją wskazania zakresu specjalizacji opracowaną przez każde z Obserwatoriów Specjalistycznych (proces ten będzie zaimplementowany do każdego obszaru technologicznego Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.) zidentyfikowano liczbę podmiotów gospodarczych w woj. śląskim o przeważającym rodzaju działalności gospodarczej zgodnym z listą kodów PKD 2007 w ramach trzech specjalizacji – energetyka, ICT, medycyna dokonano częściowej konwersji zidentyfikowanych kodów PKD 2007 dla specjalizacji – energetyka, ICT, medycyna na IPC z wykorzystaniem testowego dostępu do Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego (PIK) obliczono wskaźniki pokrycia i podjęto rozmowy z wywiadowniami gospodarczymi w Polsce i innych krajach UE w celu zakupu danych dotyczących przychodów podmiotów gospodarczych w ramach poszczególnych specjalizacji.

4 IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WYMAGA ZASTOSOWANIA ŁĄCZNIE KILKU KRYTERIÓW charakterystyka prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej za pomocą numeru kodu PKD 2007 działalności dominującej (takiej z której beneficjent uzyskuje największy procent przychodów) i zaliczenie projektu do danej specjalizacji, jeśli numer kodu beneficjenta znajduje się w zbiorze numerów kodów wyodrębnionych dla poszczególnych specjalizacji. w przypadku beneficjentów, którzy są identyfikowani tylko przez REGON lub NIP istnieje możliwość sprawdzenia symbolu PKD 2007 dla przeważającego rodzaju działalności; analiza celów, rezultatów i produktów projektu dla identyfikacji projektów wpisujących się tematycznie do danej specjalizacji (konieczny dostęp do treści wniosku o dofinansowanie) analiza kryteriów naboru (priorytet, działanie, poddziałanie, siedziba beneficjenta, zakres oddziaływania projektu, warunki naboru, data zakończenia realizacji projektu)

5 Specjalizacje a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego2014-2020 (CT1) Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (wartość docelowa w 2023: 160) Liczba przedsięwzięć i projektów w inteligentnych specjalizacjach (wartość docelowa w 2023: 80) Realizując założenia RIS wskaźnik specyficzny określa projekty, które z perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych mają największy na nie wpływ, co za tym idzie są to projekty realizowane w ujęciu konsorcjalnym z uwzględnieniem zarówno dokapitalizowania infrastruktury B+R oraz finansowania procesów badawczych. Wartość wskaźnika wynika z sumarycznego ujęcia dwóch kamieni milowych oraz Metaprzedsięwzięcia 3: „Realizacja działań pilotażowych w ramach specjalizacji regionalnych” Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020:  16 living labs dotyczących inteligentnych rynków [laboratorium, którego głównym zadaniem jest udostępnianie miejsca i środków do badań organizowanych przez przedsiębiorstwa (w modelu b2b) lub przedsiębiorstwa z udziałem użytkowników (w modelu b2c). RIS str. 82]  64 konsorcja naukowo-badawcze w regionie. [W monitoringu powinny być analizowane konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów w regionie, których obszar badań jest zgodny ze specjalizacjami regionalnymi, powoływane do realizacji projektów o wartości co najmniej 1 mln zł. RIS str. 82]

6 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Monika Ptak-Kruszelnicka Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

7


Pobierz ppt "Spotkanie ROT 29 kwietnia 2016r.. Monitoring inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego Uwarunkowania: w Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google