Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMAS jako innowacyjne narzędzie w RDOŚ w Poznaniu Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMAS jako innowacyjne narzędzie w RDOŚ w Poznaniu Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 EMAS jako innowacyjne narzędzie w RDOŚ w Poznaniu Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

2 Ekoinnowacyjność

3 Ekoinnowacje to wszystkie rozwiązania (produkty, procesy, technologie, metody marketingu i zarządzania), które służą ochronie środowiska i zdrowia człowieka.

4 Ekoinnowacyjność Ekoinnowacja nie musi być rozwiązaniem radyklanym, niekiedy nawet niewielkie, proekologiczne udoskonalenie ma istotne znaczenie.

5 Ekoinnowacyjność Ekoinnowacyjność bardzo ściśle wiąże się z ideą zrównoważonego rozwoju, z teorią i praktyką ekologicznej (zielonej) administracji oraz zmniejszeniem lub wyeliminowaniem obciążeń środowiskowych, w tym także ograniczeniem zużycia zasobów, jak zasoby wody i surowce energetyczne.

6 Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS?

7 Dlaczego podjęliśmy się wdrożenia EMAS Zwyczajnie wypada, aby firma – urząd stawiający wymagania w zakresie uwarunkowań środowiskowych różnego rodzaju przedsięwzięć, kreujący zasady ochrony zasobów przyrodniczych, sam, w pełni świadomie się do nich stosował

8 Dlaczego podjęliśmy się tego zadania Zdaliśmy sobie sprawę, że intuicyjnie działamy w tym systemie i należy naszą działalność w tym obszarze po prostu uporządkować.

9 Dlaczego podjęliśmy się tego zadania Obie przesłanki są ważne do budowania wiarygodności i zaufania społecznego do jednostki, która pełni ważną rolę w systemie administracyjnego zarządzania środowiskiem.

10 EMAS w administracji publicznej

11 52 zarejestrowanych organizacji, w tym tylko 8 organów administracji: Urząd Miejski Wrocławia, Ministerstwo Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ośrodek Główny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego

12 EMAS w administracji publicznej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

13 EMAS w administracji publicznej JESTEŚMY LOKALNYMI PIONIERAMI Dokumenty referencyjne przygotowywane przez Komisję Europejską są w fazie projektowej

14 Chcemy być elitarni MICHELIN zobacz koniecznie warto odwiedzić godne uwagi

15 RDOŚ jako szczególny typ urzędu

16 Urząd stawiający wymagania w zakresie uwarunkowań środowiskowych, stwarzający ramy dla ich późniejszej działalności środowiskowej wyznaczającej im zasady ochrony zasobów przyrodniczych.

17 RDOŚ jako szczególny typ urzędu Jesteśmy kreatorami aspektów bezpośrednich różnych użytkowników środowiska – naszych klientów – w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, ograniczamy presję planowanych przedsięwzięć na środowisko.

18 Czy EMAS w administracji ma sens?

19 Różne organizacje – różne podejścia działań skutkujących wpływami na środowisko; Różna ocena „WAGI” aspektów środowiskowych; Aspekty bezpośrednie i pośrednie – we wszystkich RDOŚ znaczące aspekty środowiskowe to ASPEKTY POŚREDNIE

20 Czy EMAS w administracji ma sens? Główne obszary zgodności: Misja – TAK Waga znaczących aspektów środowiskowych – TAK Korzyść wizerunkowa – TAK

21 Korzyści z EMAS w RDOŚ

22 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Wkomponowanie w system obowia ̨ zuja ̨ cych w RDOŚ procedur kontroli zarza ̨ dczej; Spójność z wymaganiami EMAS i spójny z elementami zarza ̨ dzania przez procesy, cele i kompetencje w urze ̨ dzie; Zapewnienie integralności w obszarach: struktura organizacji, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, itp. (kontrola zarządcza, plan działalności, budżet zadaniowy);

23 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Monitorowanie systemu poprzez badanie spójności funkcjonowania kontroli zarządczej, planu działalności i budżetu zadaniowego

24 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Naturalne skutki prawidłowego działania EMAS to: oszczędności wynikające ze stosowania dobrych praktyk, zielonej administracji (m.in.: ograniczenie zużycia energii, wody, papieru, wytwarzania odpadów, itp.);

25 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Wzrost zaangażowania wszystkich pracowników (mamy już 4 weryfikatorów, 25 audytorów; Ciągłe doskonalenie się organizacji; Wzrost świadomości znaczenia celów organizacji; Wzrost świadomości ekologicznej pracowników; Możliwość udziału w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych na preferencyjnych warunkach;

26 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI WIZERUNKOWE Deklaracja środowiskowa jest kierowana do przeciętnego obywatela, do którego bardziej przemawiają aspekty bezpośrednie aniżeli pośrednie, stąd mimo, że nie są znaczące są istotne wizerunkowo; Budowa relacji ze społeczeństwem poprzez wizerunek otwartej administracji; JESTEŚMY PRAWDZIWI JESTEŚMY WIARYGODNI

27 Korzyści EMAS w RDOŚ KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE Znaczącymi aspektami RDOŚ są aspekty pośrednie z których nie wynikają korzyści finansowe, gdyż wynikać nie mogą; Z realizacji aspektów pośrednich RDOŚ korzyści mają firmy, które realizując swoje aspekty bezpośrednie minimalizują presję na środowisko;

28 Podsumowanie

29 Organizacje zarejestrowane w EMAS wskazują 6 kluczowych obszarów ekoinnowacyjności:

30 Podsumowanie 1. Zrównoważone zarządzanie zasobami Optymalizacja zużycia zasobów i energii; Minimalizacja wpływu na środowisko;

31 2. Zgodność z prawem Wymuszenie uporządkowania obowiązków Wprowadzenie skutecznych procedur gwarantujących zgodność z prawem Minimalizacja ryzyka nieprawidłowości Podsumowanie

32 3. Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu Efektywność energetyczna kluczowym wskaźnikiem oceny działaności; Zapobiegani emisji lub ich minimalizacja; Raportowanie uwzględniające zużycie energii i emisję substancji do powietrza;

33 Podsumowanie 4. Przewaga konkurencyjna Rynek wymusza na firmach działania prośrodowiskowe; W zamówieniach publicznych istotne kryteria środowiskowe;

34 Podsumowanie 5. Zaangażowanie pracowników Sukces to zgranie zespołu i jego wspólna praca; Integracja pracowników wokół celu poprawy środowiska i zrównoważonego rozwój; Wizerunek przyjaznej środowisku organizacji daje pracownikom poczucie dumy i motywuje;

35 Podsumowanie 6. Wiarygodność i zaufanie EMAS pomaga tworzyć pozytywną relację organizacji z jej interesariuszami; otwarty dialog ze społeczeństwem;

36 Podsumowanie Przejrzystość oraz okresowe informowanie społeczeństwa poprzez deklarację środowiskową to fundamenty EMAS odróżniające go od innych standardów zarządzania środowiskowego. Dzięki temu organizacja kształtuje swój wizerunek jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.


Pobierz ppt "EMAS jako innowacyjne narzędzie w RDOŚ w Poznaniu Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google