Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 JAK WYBRAC DOBRĄ LOKATĘ BANKOWA? Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Najważniejszym zadaniem banków komercyjnych jest szeroko pojęte pośrednictwo finansowe polegające głównie na przyjmowaniu lokat, udzielaniu pożyczek, kredytów oraz prowadzeniu rachunków osób fizycznych i prawnych Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 RACHUNEK BANKOWY najpopularniejsza usługa świadczona przez banki, służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych oraz do bezgotówkowych rozliczeń bankowych Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 RODZAJE RACHUNKÓW BANKOWYCH: a)rachunki bieżące: – konto osobiste – konto firmowe b)rachunek lokat terminowych – lokaty bankowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konta osobiste VIP Młodzieżowe Studenckie Standardowe Oszczędnościowe

7 KONTA FIRMOWE oferta ich zorientowana jest na potrzeby firm, cechuje je poszerzona wyspecjalizowana funkcjonalność - można za ich pośrednictwem opłacać m.in. podatki, odprowadzać składki do ZUS Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 LOKATA BANKOWA (zwana często depozytem) polega na powierzeniu na pewien czas wolnych środków firmowych instytucji bankowej Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 określony czas okres kapitalizacji trwanie umowy odsetek oprocentowanie typy kapitalizacji Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cechy lokaty

12 OKRES TRWANIA UMOWY - czas na jaki lokata została zawarta. Rozróżniamy lokaty: – krótkoterminowe – długoterminowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 OPROCENTOWANIE LOKATY - stopa procentowa określająca odsetki, które otrzymuje klient od włożonego przez siebie wkładu ( stopę procentową podaje się w skali rocznej ) Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 OKRES KAPITALIZACJI ODSETEK - to czas po upływie którego narosłe odsetki są doliczane do depozytu. Najczęściej wkłady kapitalizowane są po upływie podstawowej umowy, jednak czasami mogą być kapitalizowane także w jej trakcie. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 KAPITALIZACJA ODSETEK - okresowe naliczanie odsetek od środków złożonych na rachunku bankowym i dopisywanie ich do podstawowej wpłaconej na początku kwoty. W każdym kolejnym (określonym w umowie) okresie kwota początkowa wraz z odsetkami od niej stanowią podstawę do naliczenia nowych odsetek Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 RODZAJE LOKAT BANKOWYCH – tradycyjne lokaty terminowe – lokaty rentierskie – lokaty progresywne – lokaty strukturyzowane – lokaty inwestycyjne Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 LOKATY TERMINOWE (zwykłe) -Zakładane na określony czas, najczęściej z kapitalizacją odsetek po ukończeniu okresu umowy, lub z roczną kapitalizacją w przypadku dłuższych umów. -W razie wycofania wkładu przed upływem określonego w umowie terminu następuje utrata części lub całości odsetek Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 LOKATY RENTIERSKIE -Zazwyczaj lokaty długoterminowe -Odsetki od depozytu nie są kapitalizowane lecz wypłacane właścicielowi lokaty lub wskazanej przez niego osobie (rentierowi) w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc) Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 LOKATY PROGRESYWNE -Oprocentowanie rośnie wraz z każdym miesiącem przekazywania środków w banku -Istnieje możliwość wycofania wkładu w dowolnym momencie wraz z należnymi odsetkami, proporcjonalnymi do okresu utrzymania lokaty Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 LOKATY STRUKTURYZOWANE -Zazwyczaj lokaty długoterminowe -Zdeponowany kapitał jest dzielony na dwie części (80%-90% środków bank inwestuje w bezpieczne papiery wartościowe, a pozostałą część – w ryzykowne instrumenty finansowe). Ma to na celu ochronę kapitału. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 LOKATY INWYSTECYJNE -Zazwyczaj lokaty długoterminowe, łączące cechy lokaty terminowej z inwestycją na giełdzie. -Zdeponowany kapitał dzieli się na dwie części (jedną część bank inwestuje w lokatę terminową, a drugą – w instrumenty finansowe na giełdzie) Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 -Gdy inwestycje giełdowe przynoszą straty, bank zwraca wypłacony kapitał wraz z gwarantowanymi odsetkami. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Koniec Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google