Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ."— Zapis prezentacji:

1 Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ

2 „BANK” Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

3 „Pieniądze” Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco: Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej. Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie w postaci strumienia, po trzecie jest też wykorzystywany jako miara w procesach produkcyjnych (do ustalenia wielkości ponoszonych nakładów i uzyskiwanych produktów, ale również w procesach konsumpcji indywidualnej i zbiorowej; ta ostatnia czynność (mierzenie) nie wymaga rzeczywistej obecności zasobów pieniężnych.

4  „Lokata” Lokata bankowa to wciąż najpopularniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są większe niż przy prowadzeniu zwykłego rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Zwykły student na lokatach nie zbije jednak majątku. Aby lokata przynosiła wymierne korzyści warto zainwestować w nią więcej niż zawartość świnki skarbonki.

5 „Kapitał” Kapitał są to czynniki wytwórcze jak budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych. Inwestycje jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym czasie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału

6 „Kredyty” KREDYTY BANKOWE - są to długi pieniężne zaciągnięte w banku na okreslony cel i czas na okreslony procent. Udzielanie kredytów przez różne banki należy do jednych z ich podstawowych zadań. Warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Oznacza to zdolność kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego kredyty wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie.

7 „Odsetki” Krótkie opowiadanie, które w dość obrazowy sposób tłumaczy zasady działania systemu bankowego. Bardzo ciekawie i jednocześnie zrozumiale opisuje zasady i genezę tego typu usług.

8 „Pożyczka” Pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

9 „Konto bankowe” Konto bankowe jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W niektórych bankach nie ma minimalnej wpłaty, ale trzeba raz na 3 miesiące zrobić jakąś transakcję, bo inaczej mogą zablokować konto. Banków jest dużo i różnych opcji kont też jest dużo jak Cię interesuje to musisz poczytać co każdy bank oferuje i dostosować ich ofertę do swoich potrzeb.

10 „Raty” RATY ANNUITETOWE
Są to równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla kredytobiorcy stała.

11 „Procent” Procent - (ang. Interest) to o Do pewnych nieporozumień może dojść, gdy chcemy wyrazić w procentach względną zmianę wielkości, która sama jest zwykle wyrażana w procentach. Przykładowo wzrost o 10% inflacji, która dotychczas wynosiła 5% można by interpretować dwojako:

12 „Rachunek” Rachunek ekonomiczny - Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego to: względność, wariantowość, dualność, kompleksowość


Pobierz ppt "Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google