Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ. BANK Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ. BANK Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu."— Zapis prezentacji:

1 Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ

2 BANK Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

3 Pieniądze Pieniądze Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco: Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej. Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie w postaci strumienia, po trzecie jest też wykorzystywany jako miara w procesach produkcyjnych (do ustalenia wielkości ponoszonych nakładów i uzyskiwanych produktów, ale również w procesach konsumpcji indywidualnej i zbiorowej; ta ostatnia czynność (mierzenie) nie wymaga rzeczywistej obecności zasobów pieniężnych. Jedna z definicji pieniądza, której autorem jest Schmölders brzmi następująco: Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej ważności przy czym jego obszar ważności jest ograniczony kręgiem wspólnoty płatniczej. Pieniądz występuje w gospodarce po pierwsze w postaci zasobu, po drugie w postaci strumienia, po trzecie jest też wykorzystywany jako miara w procesach produkcyjnych (do ustalenia wielkości ponoszonych nakładów i uzyskiwanych produktów, ale również w procesach konsumpcji indywidualnej i zbiorowej; ta ostatnia czynność (mierzenie) nie wymaga rzeczywistej obecności zasobów pieniężnych.

4 Lokata Lokata Lokata bankowa to wciąż najpopularniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są większe niż przy prowadzeniu zwykłego rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Zwykły student na lokatach nie zbije jednak majątku. Aby lokata przynosiła wymierne korzyści warto zainwestować w nią więcej niż zawartość świnki skarbonki. Lokata bankowa to wciąż najpopularniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są większe niż przy prowadzeniu zwykłego rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Zwykły student na lokatach nie zbije jednak majątku. Aby lokata przynosiła wymierne korzyści warto zainwestować w nią więcej niż zawartość świnki skarbonki.

5 Kapitał Kapitał Kapitał są to czynniki wytwórcze jak budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych. Inwestycje jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym czasie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału Kapitał są to czynniki wytwórcze jak budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych. Inwestycje jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym czasie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału

6 Kredyty Kredyty KREDYTY BANKOWE - są to długi pieniężne zaciągnięte w banku na okreslony cel i czas na okreslony procent. Udzielanie kredytów przez różne banki należy do jednych z ich podstawowych zadań. Warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Oznacza to zdolność kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego kredyty wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie. KREDYTY BANKOWE - są to długi pieniężne zaciągnięte w banku na okreslony cel i czas na okreslony procent. Udzielanie kredytów przez różne banki należy do jednych z ich podstawowych zadań. Warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Oznacza to zdolność kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego kredyty wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie.

7 Odsetki Odsetki Krótkie opowiadanie, które w dość obrazowy sposób tłumaczy zasady działania systemu bankowego. Bardzo ciekawie i jednocześnie zrozumiale opisuje zasady i genezę tego typu usług. Krótkie opowiadanie, które w dość obrazowy sposób tłumaczy zasady działania systemu bankowego. Bardzo ciekawie i jednocześnie zrozumiale opisuje zasady i genezę tego typu usług.

8 Pożyczka Pożyczka Pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny. Pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

9 Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Konto bankowe jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W niektórych bankach nie ma minimalnej wpłaty, ale trzeba raz na 3 miesiące zrobić jakąś transakcję, bo inaczej mogą zablokować konto. Banków jest dużo i różnych opcji kont też jest dużo jak Cię interesuje to musisz poczytać co każdy bank oferuje i dostosować ich ofertę do swoich potrzeb. W niektórych bankach nie ma minimalnej wpłaty, ale trzeba raz na 3 miesiące zrobić jakąś transakcję, bo inaczej mogą zablokować konto. Banków jest dużo i różnych opcji kont też jest dużo jak Cię interesuje to musisz poczytać co każdy bank oferuje i dostosować ich ofertę do swoich potrzeb.

10 Raty Raty RATY ANNUITETOWE RATY ANNUITETOWE Są to równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla kredytobiorcy stała. Są to równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla kredytobiorcy stała.

11 Procent Procent Procent - (ang. Interest) to o Do pewnych nieporozumień może dojść, gdy chcemy wyrazić w procentach względną zmianę wielkości, która sama jest zwykle wyrażana w procentach. Przykładowo wzrost o 10% inflacji, która dotychczas wynosiła 5% można by interpretować dwojako: Procent - (ang. Interest) to o Do pewnych nieporozumień może dojść, gdy chcemy wyrazić w procentach względną zmianę wielkości, która sama jest zwykle wyrażana w procentach. Przykładowo wzrost o 10% inflacji, która dotychczas wynosiła 5% można by interpretować dwojako: inflacji

12 Rachunek Rachunek Rachunek ekonomiczny - Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego to: względność, wariantowość, dualność, kompleksowość Rachunek ekonomiczny - Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego to: względność, wariantowość, dualność, kompleksowość


Pobierz ppt "Karla i Magda PRZEDSTAWIAJĄ. BANK Bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google