Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach
ID grupy: 96/7_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „Nie taki bank straszny...” Semestr/rok szkolny: II / Opiekun : mgr Maciej Ciachorowski

3 Nasz zespół: Anna Stefańska Dorota Słowy Karol Hus Janina Prabucka
Maciej Błażyński Marika Maliszewska Natalia Mrozowska Paulina Brzozowska Paulina Lewandowska Tomasz Lizakowski Martyna Radzimska Martyna Garlewska Agnieszka Masłowska

4 Nasza grupa W tym semestrze wybraliśmy temat projektowy “Nie taki bank straszny...” Liderem grupy została Janina Prabucka, kronikarzem- Marika Maliszewska, a pomocnikiem kronikarza- Paulina Brzozowska. Przydzieliliśmy także bieżące zadania związane z tematem.

5 Nasze zajęcia Na zajęciach wykorzystujemy sprzęt dostarczony przez organizatorów: aparat fotograficzny, tablicę multimedialną z rzutnikiem, uczyliśmy się obsługiwać kserokopiarkę (również dostarczoną przez organizatorów). Na każdych zajęciach rozwiązujemy testy ćwiczeniowe z portalu Rozwój przez kompetencje, oraz zbieramy informacje niezbędne do przygotowania tej prezentacji.

6 Co robimy na zajęciach? Jesteśmy nastawieni na zdobycie nowej wiedzy na temat bankowości, produktów bankowych i konsumpcjonizmu oraz dobrą zabawę i miłą atmosferę. Chętnie przychodzimy na zajęcia i z niecierpliwością oczekujemy zajęć następnych.

7 Temat naszej prezentacji
"Nie taki bank straszny..." Temat naszej prezentacji

8 O czym będzie mowa: Co to jest bank? Jaki jest podział banków?
Zasady funkcjonowania banków. Produkty bankowe. Funkcje banku centralnego. Zasady funkcjonowania banków w Polsce. Po co są potrzebne produkty bankowe?

9 O czym będzie mowa c.d.: Dlaczego kiedyś produkty bankowe nie były potrzebne, a teraz ich popularność rośnie? Co to jest konsumpcjonizm ? Jakie są różnice w oszczędzaniu pieniędzy: 100 lat temu i teraz? Który bank jest lepszy: internetowy czy klasyczny? Kilka definicji

10 Bank- co to właściwie jest?
Bank- instytucja, której przedmiotem działania są operacje pieniężno- kredytowe. BANK = PRZEDSIĘBIORSTWO

11 Banki dzielimy na: Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną. Jest bankiem dla innych banków: udziela im kredytów; Kontroluje ilość pieniądza na rynku; Kontroluje rezerwy monetarne państwa; Emituje pieniądz gotówkowy (banknoty i bilon); Prowadzi operacje finansowe państwa; Ustala wysokość stopy procentowej.

12 Bank komercyjny – bank, któremu państwo przyznało licencję na udzielanie kredytów przyjmowanie depozytów. Prowadzą rachunki bankowe klientom; Gromadzą oszczędności klientów prywatnych oraz wolne środki finansowe przedsiębiorstw; Przechowują wartościowe przedmioty np. złoto; Udzielają kredytów na cele konsumpcyjne oraz na prowadzenie działalności gospodarczej Organizują obrót bezgotówkowy i czekowy; Obracają papierami wartościowymi.

13 Funkcje banków Gromadzenie depozytów:
-Depozyty a Vista- gromadzone na rachunkach bankowych pieniądze, które mogą być w każdej chwili wypłacone przez ich właścicieli. Oprocentowanie depozytów a Vista jest bardzo niskie, nieraz nawet zerowe; -Depozyty terminowe- środki pieniężne powierzone bankowi na określony okres czasu (np.3 miesiące)

14 Udzielanie kredytów: -Konsumpcyjny- pełni funkcje typowej pożyczki;
-Produkcyjny- udzielany przedsiębiorstwom na finansowanie bieżącej działalności lub inwestycji; -Lombardowy- udzielany pod zastaw, np. złota, papierów wartościowych; -Hipoteczny- najczęściej na budowę domu, zastawem wtedy jest wybudowany dom.

15 Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych- są to czynności polegające na przeprowadzeniu operacji finansowych na rachunkach bankowych. Dzielą się one na: gotówkowe-przeprowadzenie w kasie; bezgotówkowe- w postaci zmian zapisów w kontach.

16 Produkty bankowe Rachunek (nazywany inaczej kontem) prowadzony przez bank, służący do gromadzenia środków pieniężnych.

17 Kredyt bankowy – przekazanie pieniędzy przez bank kredytobiorcy na określonych warunkach za określoną cenę od pożyczonej kwoty.

18 E-konto- to rachunek oszczędnościowo – kredytowy, który możemy obsługiwać za pomocą Internetu.
Zalety: Oszczędność czasu Niskie koszty obsługi Dostęp do rachunku 24h Szybkość realizacji zleceń Wysokie bezpieczeństwo Bezpieczeństwo: Szyfrowane połączenie Certyfikaty bezpieczeństwa Unikatowy login i hasło Kody jednorazowe Inne zabezpieczenia

19 Zalety: nieokreślony czas utrzymywania pieniędzy na koncie możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie odsetki naliczane za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku wypłacając pieniądze nie tracisz prawa do naliczonych odsetek wysokie oprocentowanie, porównywalne do oprocentowania lokat konto prowadzone jest bezpłatnie Konto oszczędnościowe- jest to rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu.

20 Karta płatnicza- służy do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

21 Karta bankomatowa- służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłaty gotówki, sprawdzenia salda, zasilenia telefonu ).

22 Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO)- to określony ustawowo wskaźnik mający charakteryzować kredyt, który uwzględnia wszystkie jego koszty. Pominięcie tego parametru w reklamie banku, w ofercie, nie mówiąc już o umowie, jest naruszeniem prawa i jest karalne. Wzór wskaźnika RRSO

23 Lokata bankowa- pewna suma pieniędzy powierzona na przechowanie bankowi, który płaci ich właścicielom dochód zwany procentem.

24 Funkcje banku centralnego
bank emisyjny- emituje pieniądze. bank banków- m. in. udziela kredytów innym bankom. centralny bank państwa- obsługuje budżet państwa.

25 Funkcjonowanie banków w Polsce
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów prowadzenie innych rachunków bankowych udzielanie kredytów udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw

26 Funkcjonowanie banków w Polsce c.d.
emitowanie bankowych papierów wartościowych przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

27 Po co są potrzebne produkty bankowe?
Produkty bankowe są po to, aby zachęcić klienta do skorzystania właśnie z tego banku. Aby klient mógł mieć wiele opcji, z których może korzystać. Tak jak możemy zaobserwować, warto skorzystać z produktów bankowych, ponieważ w znacznym stopniu mogą one ułatwić nam życie.

28 Dlaczego kiedyś produkty bankowe nie były potrzebne, a teraz ich popularność rośnie?
Dziś z usług bankowych korzysta chyba każdy. Niezależnie od wieku czy stanu majątkowego, każdy może mieć własne konto w banku czy też kartę kredytowa. Wraz z upływem czasu produkty bankowe cieszą się coraz to większą popularnością. Dawniej tylko nieliczni posiadali konta bankowe, nie wspominając o karcie kredytowej. W dzisiejszych czasach nawet osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne konto bankowe oraz kartę do bankomatu.

29 Konsumpcjonizm- ? Konsumpcjonizm – przywiązywanie nadmiernej wagi do zdobywania dóbr materialnych, inaczej materializm.

30 Jakie są różnice w oszczędzaniu pieniędzy: 100 lat temu i teraz?

31 W dzisiejszych czasach chyba nie znajdziemy osoby, która postanowiła konsekwentnie oszczędzać przez dwadzieścia lat. Ludzie chcą mieć wszystko jak najszybciej, nie chcą czekać nawet na wypłatę, a co dopiero na dzień, w którym uzbiera się potrzebna sumka. Kiedyś może takie działanie zdawało swój egzamin, ludzie byli cierpliwsi i przede wszystkim - nie do tego stopnia nastawieni na konsumpcję, co teraz. Dziś jednak zmieniły się czasy, styl życia, a co za tym idzie - oczywiście mentalność społeczeństwa. Pragnąc pewnego zysku, bezpieczeństwa naszych finansów oraz nagromadzonych dóbr, a także posiadania jak największej ilości rzeczy luksusowych, bądź po prostu ułatwiających życie, coraz częściej korzystamy z ofert licznych banków, dzięki którym mogą spełnić się nasze marzenia.

32 Bank klasyczny, czy internetowy?
Stojąc przed wyborem konta w banku jednym z podstawowych pytań jakie sobie zadajemy jest to, czy założyć je w banku wirtualnym, czy tradycyjnym, oferującym również dostęp przez internet. Od naszej decyzji będzie zależał poziom wygody i kosztów korzystania z rachunku. Oba rodzaje kont mają swoje zalety i wady. Warto zatem przyjrzeć się im dokładniej, aby dokonać najlepszego dla siebie wyboru.

33 Kilka przydatnych definicji
Czek-  to pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.

34 Deficyt budżetowy- niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej - nadwyżka wydatków nad dochodami).

35 Obligacja- papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach.

36 Dług publiczny- obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

37 Depozyt bankowy, wkład bankowy- kwota pieniężna zdeponowana w banku na czas nieokreślony (wkład awista) lub oznaczony (wkład terminowy). Bank uzyskuje prawo do dysponowania depozytami (udziela kredytów bankowych, kupuje papiery wartościowe), w zamian wypłaca deponentowi oprocentowanie.

38 Podaż pieniądza- ilość pieniądza w obiegu
Podaż pieniądza- ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady a'vista, jak i niektóre papiery wartościowe. Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne.

39 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji
Przy tworzeniu prezentacji multimedialnej użyliśmy: Encyklopedie internetowe- Wikipedia i WIEM Grafikę z wyszukiwarki Google Portal internetowy- Onet.pl Pasaż finansowy Portale finansowe- FINFORUM.PL i Money.pl Serwis- LOKATYBANKOWE.COM Witrynę Narodowego Banku Polskiego- NBPortal Podręcznik „Wiedza o społeczeństwie” klasa II wyd. Operon

40


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google