Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oszczędności Ludności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oszczędności Ludności"— Zapis prezentacji:

1 Oszczędności Ludności
Bożena Gmur Jolanta Chudzik Słuchaczki oświadczają, iż wykonały pracę samodzielnie z zachowaniem praw autorskich innych osób i wyrażają zgodę na publikację pracy na stronie internetowej CKU Koszalin.

2 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Najprostszym sposobem na oszczędzania jest konto oszczędnościowe. To bardzo popularny bonus, jaki otrzymujemy od banku, zakładając zwykły ROR (czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). Ile zarobimy? Średnio ok. 2-5 % rocznie (dane dotyczą okresu r.)

3 LOKATA Innym bezpiecznym pomysłem jest włożenie naszych pieniędzy na lokatę. Wtedy nie będziemy kuszeni, aby wyjąć oszczędności na bieżące potrzeby, bo w takim przypadku stracilibyśmy zyski z oprocentowania.

4 PODATEK BELKI Od zysków wypracowanych na koncie oszczędnościowym i od tych z lokaty, trzeba zapłacić podatek Belki, który wynosi 19 %.

5 LOKATA Lokata jest to umowa zawierana przez osobę fizyczną z dowolnym bankiem. Najważniejszym warunkiem, który musi zostać spełniony do zawarcia takiej umowy jest wpłacenie na konto bankowe założone w tym banku, w którym chcemy otworzyć lokatę, minimalnej kwoty pieniężnej, która jest określana odpowiednim artykułem w zawieranej umowie.

6 LOKATA – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
może być zawarta na dowolny okres, ma na celu pomnożenie naszych pieniędzy, im więcej pieniędzy wpłacimy na ustalony z bankiem termin tym więcej pieniędzy otrzymamy z powrotem, ma określony procent, o który zwiększa się stan naszego konta.

7 GDZIE ZAŁOŻYĆ LOKATĘ? Ważnym faktem jest to, że nie możemy wyciągnąć tych funduszy przed upływem terminu lokaty. Bardzo często zdarza się, że ludzie nierozważnie lokują swoje pieniądze wybierając pochopnie bank, który kusi wielkimi obietnicami a tak naprawdę oferuje nam bardzo niski procent, który w ogóle nam się nie opłaca. Dlatego przed założeniem jakiejkolwiek lokaty należy bardzo dokładnie porównać oferty najbardziej popularnych banków i wybrać tą odpowiednią dla siebie.

8 RODZAJE LOKAT - terminowe, - dynamiczne, - rentierskie, - progresywne, - automatyczne, - negocjowane, - lokaty internetowe czyli e-lokaty.

9 LOKATA TERMINOWA Jest to umowa między bankiem a klientem, dotycząca lokowania środków pieniężnych, zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokata ta dzieli się na - odnawialną - po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana, - nieodnawialną - po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

10 LOKATA DYNAMICZNA Jest to umowa z bankiem dotycząca lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek. W zamian za korzystanie z pieniędzy klienta, bank zobowiązuje się wypłacać odsetki. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w lokacie terminowej.

11 LOKATA RENTIERSKA Jest to umowa między klientem a bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych na okres długoterminowy, polegająca na tym, że bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.

12 LOKATA PROGRESYWNA To umowa między bankiem a klientem, dotycząca lokowania środków pieniężnych. Umożliwia dokonywanie dopłat do kwoty, jaka była zdeponowana na początku. Chcąc ponownie zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie trzeba zawierać z bankiem następnej umowy lokacyjnej na nową lokatę – można po prostu zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Wysokość tych dopłat jest ustalana indywidualnie przez dany bank. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wysokością zdeponowanego wkładu. Założenie lokaty progresywnej umożliwia dysponowanie kapitałem i sprzyja oszczędnościom, ale oprocentowanie roczne nie zawsze jest atrakcyjne.

13 LOKATA AUTOMATYCZNA To lokata, którą proponują niektóre banki właścicielom kont, jeśli suma pieniędzy zgromadzonych na ich rachunkach przekroczy pewien określony poziom np. 5 tysięcy zł. Wówczas bank bez dodatkowej dyspozycji klienta, lecz za jego wcześniejszą pisemną zgodą blokuje zgromadzone nadwyżki i nalicza wyższe oprocentowanie za ich utrzymanie. Formą lokaty automatycznej jest overnight (jednodniowy depozyt).

14 LOKATA NEGOCJOWANA Jest to szczególna lokata depozytu, dla klientów z nieco zasobniejszym portfelem. Klienci, którzy posiadają np. 50 tysięcy zł, mogą negocjować warunki lokaty dotyczące np. wysokości oprocentowania, stąd lokata negocjowana.

15 E– LOKATA To zupełnie nowa forma lokat, która pojawiła się na rynku dzięki pojawieniu się Internetu. Wiele banków posiada już w swej usłudze e-lokaty, które mogą założyć osoby posiadające rachunek z dostępem przez Internet. Oprocentowanie e-lokat bywa przeważnie wyższe od lokat zakładanych w tradycyjny sposób czyli w oddziale banku.

16 LOKATY TERMINOWE W bankach są jedną z najbezpieczniejszych form pomnażania pieniędzy, niestety proporcjonalnie do ponoszonego ryzyka, najmniej zyskowną.

17 BADANIA NAUKOWE Z badań wynika, że aż 62 % Polaków wybiera lokaty i rachunki bankowe. Blisko co czwarty oszczędzający lokuje kapitał w funduszach inwestycyjnych lub łączy polisę ubezpieczeniową z funduszami inwestycyjnymi. Najprostszym sposobem jest ulokowanie pieniędzy w banku. Jednak żadne konto oszczędnościowe ani lokata w banku nie da nam takiej perspektywy zysków jak dobrze trafiona inwestycja na giełdzie albo w funduszu inwestycyjnym.

18 średnie oprocentowanie lokat od grudnia 2012 do marca 2013 roku

19 średnie oprocentowanie lokat o różnych okresach zapadalności (miesiąc, kwartał, pół roku i rok).

20 SZYBKI ZYSK Jeśli komuś zależy na szybszych zyskach, które łączą się jednocześnie z większym ryzykiem - może włożyć swoje oszczędności w produkty inwestycyjne. Najprostszym sposobem są fundusze inwestycyjne. Ich oferta na rynku jest bardzo zróżnicowana. Kapitał początkowy już na poziomie 1000 zł otwiera nam drogę do wielu produktów finansowych, które ułatwią nam pomnażanie pieniędzy.

21 NAJWIĘKSZE STOPY ZWROTU
Teoretycznie największe stopy zwrotu - ale też najbardziej ryzykowne - to fundusze akcji notowanych na warszawskiej giełdzie. Specjaliści radzą, żeby w takie produkty inwestować w perspektywie nie mniejszej niż trzy lata. Należy jednak pamiętać, że koniunktura na GPW nie zawsze jest korzystna, a wtedy fundusze bywają na dużym minusie. W takich okresach są zwykle większe wzrosty i spadki, na których można zarobić w ciągu kilku miesięcy nawet kilkanaście procent. Jednak wyłapywanie takich wahań to ryzykowna gra obarczona dodatkowymi kosztami. Przeważnie przy nabywaniu i odkupywaniu jednostek firma zarządzająca funduszem pobiera opłaty manipulacyjne. Przykład: Prawie nie możliwe jest samodzielne pomnożenie 2 tys. zł do 20 tys. zł. Trzeba by trafić w prawdziwą rynkową hossę, która zdarza się raz na dekadę. W rzeczywistości więc, żeby zaoszczędzić 20 tys. zł, powinniśmy dodatkowo co miesiąc dokładać do naszego rejestru w TFI dodatkową sumę.

22 PODSUMOWANIE Nie można więc stwierdzić jednoznacznie w jaki sposób lokować pieniądze, w którym banku założyć lokatę i na jaki okres, ponieważ to zależy najbardziej od indywidualnych oczekiwań klienta. Inaczej podchodzi do tego 65-latek, a inaczej 30-latek. Każdy lokując swoje oszczędności ma określone plany i cele, które wiążą się z kwotą, jak również z okresem na jaki chcemy ulokować pieniądze, więc każdy analizując swoją sytuację powinien sam wybrać co jest dla niego najkorzystniejsze.


Pobierz ppt "Oszczędności Ludności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google