Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane Zastosowania Chemii. 1)Metale Powszechnego Użytku. a) Glin b)Miedź c)Żelazo d)Srebro i Rtęć 2) Kwas Azotowy(V) – Zastosowanie i zagrożenia 3)Słodycze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane Zastosowania Chemii. 1)Metale Powszechnego Użytku. a) Glin b)Miedź c)Żelazo d)Srebro i Rtęć 2) Kwas Azotowy(V) – Zastosowanie i zagrożenia 3)Słodycze."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane Zastosowania Chemii. 1)Metale Powszechnego Użytku. a) Glin b)Miedź c)Żelazo d)Srebro i Rtęć 2) Kwas Azotowy(V) – Zastosowanie i zagrożenia 3)Słodycze a dieta 4)Chemia a Medycyna a)Cholesterol i błonnik w naszym organiźmie b)Leki przeciwbólowe 5)Od Piasku do Światłowodu 6)Włókna i tworzywa syntetyczne 7)Barwy, barwnik i barwienie 8)Substancje dodawane do żywności 9)Twardość wody

2 Metale Powszechnego Użytku Glin : Właściwości Chemiczne : Glin jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem na powierzchni Ziemi. Jest bardzo lekkim i miękkim metalem, dobrze przewodzącym prąd. Jest reaktywny i reaguje z wodą/kwasami/zasadami. Przedmiot wykonany z tego pierwiastka to – Aluminium.

3 Tlenek Glinu Al 2 O 3 jest jednym z najtrwalszych tlenków – jego cienka warstwa doskonale izoluje metal od wpływu czynników zewnętrznych. Zjawisko pokrywania się metalu warstwą trwałego tlenku izolującego ten metal od czynników zewnętrznych nosi nazwę – PASYWACJI. Znany stop Glinu : Duraluminium - zawiera około 2% miedzi, 2 % magnezu oraz domieszki krzemu i manganu. Wykonujemy z niego ramy okienne, meble, a także elementy konstrukcji metalowych. Surowiec do otrzymywania aluminium to Boksyt – Ruda zawierająca uwodniony tlenek glinu. Boksyt

4 Otrzymywanie Glinu : Obecnie glin otrzymujemy elektrolitycznie na drodze elektrolizy stopionego tlenku glinu. Metoda ta polega na tym, że rozdrobniony tlenek glinu wymieszany z kriolitem umieszcza się w żelaznych naczyniach i ogrzewa się do temperatury około 1000 O C w której następuje stopienie się mieszaniny. Ogrzany tlenek Glinu ulega dysocjacji termicznej na jony tlenkowe O 2- i jony glinu Al 3+ następująco : Al 2 O 3  2 Al 3+ + 3O 2- Żelazne naczynie spełnia rolę katody. Jony glinu przemieszcza się w stronę ścianek naczynia na których następuje redukcja jonów Al 3+ do metalicznego glinu : Al 3+ + 3e -  Al Stopiony glin osadza się na dnie naczynia, natomiast jony tlenkowe ulegają procesowi utlenienia na wsuniętych od góry anodach grafitowych. 2 O 2-  O 2 + 4 e - Sumarycznie równanie reakcji elektrolizy możemy zapisać następująco : 2 AL 2 O 3  4 Al + 3 O 2

5 Miedź : To pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są tylko dwa: 63 i 65. Jest metalem półszlachetnym. W przyrodzie występuje w rudach miedzi i dużo rzadziej w stanie rodzimym to znaczy w postaci czystego pierwiastka. Ruda miedzi zawiera najczęściej Siarczek miedzi Cu 2 S. Minerałami zawierającymi miedź są także Malachit oraz turkus – oba po wypolerowaniu wykorzystujemy w jubilerstwie. Malachit >

6 Miedź znano już w starożytnośći ! Występowała częsciej w stanie rodzimym. Był to główny metal użytkowy aż do późnego sredniowiecza, wielką Popularnością cieszył się głównie Brąz. W obecnych czasach ustępuje tylko Żelazu i Aluminium. Otrzymywanie : Aby otrzymać miedź ogrzewa się rozdrobniony kruszec zawierający najczęściej siarczek miedzi ( I ) Przy dobrym dostępnie powietrza : 2 Cu 2 S + 3 O 2  2 Cu 2 O + 2 SO 2 Powyższy proces przerywa się po pewnym czasie i mieszaninę postałego tlenku miedzi i siarczku praży się dalej już bez dostępu powietrza. Zachodzi wtedy proces redukcji tlenku miedzi. I siarczku miedzi do metalicznej miedzi. 2 Cu 2 O + Cu 2 S  6 Cu + SO 2 Otrzymana w ten sposób surowa miedź zawiera około 1% zanieczyszczeń i nie nadaje się do celów elektrotechnicznych gdyż nawet nie wielkie domieszki innych metali znacznie obniżają jej przewodnictwo. Taką miedź poddaje się dalej oczyszczaniu Najbardziej powszechną metodą oczyszczania miedzi jest metoda elektrolityczna. W dużych wannach wypełnionych roztworem siarczanu VI miedzi II umieszcza się bloki zanieczyszczonej miedzi i cienkie blachy miedzi elektrolitycznie oczyszczonej.

7 Warto zapamiętać ! : Pierwiastki takie jak miedź których obecność w (ilościach śladowych), jest niezbędna do życia, nazywają się Mikroelementami. Jak wiemy – podczas przeprowadzania elektrolizy z zastosowaniem anody zbudowanej z metalu który w danym procesie ulega redukcji katodowej, następuje przechodzenie jonów metalu z anody do roztworu i równolegle zachodzi redukcja tych jonów na katodzie. Dla Miedzi proces elektrolizy zapiszemy w następujący sposób : Katoda : Cu 2+ +2 e -  Cu Anod : Cu  Cu 2+ + 2 e - Miedź jest składnikiem wielu stopów. Dwa główne to Brąz i Mosiądz. Brąz – Jest stopem zawierającym miedź i cynę zmieszane w różnych proporcjach, występując w licznych odmianach. Jest bardzo twardy Mosiądz - Stop miedzi i cynku - mający złocistą barwę i jest stosowany do wyrobu części maszyn armatury oraz przedmiotów ozdobych.  Brąz Mosiądz 

8 Żelazo

9 Żelazo. Odkryto je znacznie później niż miedź pomimo jej większego rozpowszechnienia. Również od starożytności zaczęto produkcję materiałów z Żelaza ze względu na jego wysoką jakość i twardość. Trochę o właściwościach Żelaza : -Jest dość ciężkim metalem. -Nie zbyt Twardym. -Posiada formy alotropowe. -Wrażliwy na działanie pola magnetycznego. W niższych temperaturach tworzy odmianę alotropową będącą Ferromagnetykiem – kryształem zbudowanym z maleńkich domen magnetycznych. -Reaguje z kwasami nieutleniającymi a w kwasach utleniających – podobnie jak glin ulega pasywacji. -Jony Fe wchodzą w skład Hemoglobiny – Dzienne zapotrzebowanie czlowieka na Fe = ~20 miligramów. Najwięcej tego pierwiastka znajdziemy w mięsie owocach i warzywach.

10 Ogromne zastosowanie Żelaza : Fe ma ogromne zastosowanie. Żeliwo – Żelazo z domieszką Węgla służy do wyrobu tanich odlewów będących korpusami maszyn. Często z niego wyrabiane są kaloryfery i wanny. Stal – Żelazo zawierające ściśle określoną ilość węgla oraz domieszki innych uszlachetniających metali jest stosowana zarówno do produkcji maszyn przemysłowych oraz przedmiotów codziennego użytku. Stal otrzymujemy w 2 etapach : 1)Przetwarzaniu rudy żelaza w tzw. Surówkę. – ( Stal z dużą ilością węgla) 2) Przerabianiu surówki w stal. 1)Wielki piec : miejsce wyrobu Surówki Przez tzw. Gardziel wprowadza się koks i rudę. Do rudy dodaje się topniki – obniżające temp. Calej mieszaniny. Przy okazji usuwają część zanieczyszczonej rudy. 2) Powietrze potrzebne do spalenia koksu – mające około 1000 o C – ułatwia utrzymanie temperatury wewnątrz pieca.

11 Położony niżej koks spala się do tlenku węgla II – CO, który wędruje wyżej do pieca redukująć rudę utleniając do CO 2. CO + 3 Fe 2 O 3  2 Fe 3 O 4 +CO 2 CO + Fe 3 O 4  3 FeO + CO 2 CO + FeO  Fe + CO 2 Wytworzenie Stali z Surówki polega na usunięciu pewnej ilości węgla i dodaniu metali mających podnieść jakość stali. Wyroby z Żelaza. Stal.

12 Srebro i Rtęć

13 SREBRO Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku. Występuje w złożach głównie w postaci siarczku srebra Ag 2 S – zwanym Argentytem. Można spotkać Srebro rodzime. Przez Stulecia wytwarzano z niego Monety i Biżuterię. Metal o stosunkowo niskiej temp. Topnienia - ~1000 o C. Nie ulega korozji. Posiada Ładny połysk. Reaguje z kwasami utleniającymi np. : Kwasem Azotowym V 3 Ag + 4 HNO 3  3 Ag NO 3 + NO + 2 H 2 O RTĘĆ Rtęć - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera). Rtęć jest jedynym metalem występującym w warunkach normalnych w stanie ciekłym. Ponieważ rtęć jest cieczą – przez długi okres czasu nie była uznawana za metal. Jej wyjątkowo duża gęstość powoduje – ze przedmioty o bardzo dużej wadze utrzymują się na jej powierzchni. Jest wykorzystywana do dnia dzisiejszego – m. in. do napełniania termometrów czy barometrów. Jest także w składzie Baterii używanych na co dzień. Na skalę przemysłową wykorzystuję się ją jako elektrodę podczas otrzymywania wodorotlenku sodu metodą elektrolizy wodnego roztworu Chlorku Sodu. Otrzymujemy ją z siarczku: HgS + O 2  Hg + SO 2

14 Kwas Azotowy ( V ) Kwas azotowy(V) (kwas azotowy), HNO 3 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Wytwarza się go przez katalityczne utlenianie amoniaku, zgodnie z równaniem : 4 NH 3 + 5 O 2  4NO + 6 H 2 O Powstający tlenek azotu (II) na powietrzu utlenia się do tlenku azotu ( IV) : NO + O 2  2NO 2 Tlenek azotu ( IV ) zostaje pochłonięty w wodzie, tworząc początkowo mieszaninę kwasu azotowego(III) I azotowego ( V ) : 2 NO 2 + H 2 0  HNO 3 + HNO 2 Kwas azotowy (III) jest jednak bardzo nietrwały i podczas zatężania rozkłada się z wydzieleniem tlenku azotu ( II ) Ogólnie reakcję otrzymywania kwasu azotowego (V) z tlenku azotu ( IV ) można zapisać : 3 NO 2 + H 2 0  2 HNO 3 + NO ^ Jak otrzymujemy Kwas azotowy ( V ) ?

15 Zastosowanie Kwasu Azotowego ( V ) Ludzie od wieków wykorzystywali sole tego kwasu – m. In. Do użyźniania gleb. Azotan (V) sodu znany jest pod nazwą zwyczajową – Saletrą Chilijską, a azotan ( V ) potasu – jako – Saletra Potasowa. Obecnie 90 % produkcji kwasu azotowego (V) przeznacza się na wyroby nawozów, 9 % na wytwarzanie materiałów wybuchowych. 1 % pozostaje przemysłowi Farmaceutycznemu. Azotany znajdujące się w glebie częściowo pochłaniane są przez rośliny a częściowo przedostają się do rzek i wód gruntowych. Bardzo ważna jest jego kontrola w spożywanych posiłkach - Światowa organizacja zdrowia – WHO – ustaliła dopuszczalny poziom w wodzie pitnej na 50 mg/ dm 3. Saletry – to sole kwasu azotowego (V) i metali takich jak Na, Ca, K. Podczas gdy poziom azotanu jest zbyt duży w wodzie, należy ją oczyszczać. Wyróżniamy 2 metody oczyszczania wód : 1)Oczyszczanie Mechaniczne 2)Oczyszczanie Biologiczne

16 Poza wodą pitną głównym źródłem azotanów są dla człowieka warzywa. Polska norma przewiduje, że zawartość KNO 3 nie powinna przekraczać 2000 mg na kilogram warzywa podczas gdy niektóre warzywa takie jak rzodkiewka czy sałata zawierają do 5000 mg/kg. Oprócz w warzywach, azotany znajdziemy również w szynkach – gdyż są one wymagane do ich konserw. Wszystko związane ze spożywaniem przez nas azotanów jest zależne od naszej diety. Czemu spożywanie nadmiernej ilości Azotanów jest nie zdrowe ? Same sole azotanowe nie są nie zdrowe – organizm ludzki sam musi je wytwarzać – przetwarzając je na aminokwasy, lecz groźne są produkty ich rozkładu : azotany III, nitrozoaminy - które są rakotwórcze.

17 Słodycze a Dieta. Cukier jest pojęciem dość szerokim. Obejmuje dużą grupę związków. Ale czy cukier jest zdrowy? Od kiedy znany jest cukier ? Czym ludzie dawniej słodzili potrawy? Otrzymywanie cukru z trzciny cukrowej było jedną z najbardziej popularnych metod. Ta metoda jest znana w Europie od wczesnego średniowiecza. Był to produkt bardzo drogi, nie liczni mogli go używać. Bardziej popularny był wówczas – miód. Dopiero na przełomie wieku XVIII I XIX odkryto, że można hodować rośliny wytwarzające cukier w chłodniejszych klimatach. Tymi roślinami były pewne odmiany Buraków – Buraki Cukrowe. Do dnia dzisiejszego – cukier produkujemy głownie z buraków cukrowych. \/,  Trzcina Cukrowa

18 Cukier otrzymywany przemysłowo z buraków jest sacharozą – dwucukrem. Jest słodszy w smaku od glukozy ale mniej słodki od fruktozy- cukru prostego, tworzący cząsteczkę sacharozy. W organizmie człowieka utrzymuje się stały poziom glukozy. Stanowi ona podstawowe źródło energii. Jest zamieniana na energię dzięki takim procesom jak Glikoliza, Cykl Krebsa i Utlenianie Końcowe. Nadwyżka cukru magazynowana jest w wątrobie w postaci glikogenu. Problem pojawia się u ludzi gdy następuje problem w organizmie czlowieka z gospodarką cukrów – dzieje się tak podczas otyłości lub cukrzycy. Konieczność kontroli ilości cukru w organizmie zainspirowała do badań nad zastąpieniem go innymi substancjami o słodkim smaku. Te metody były znane już w starożytności. W Rzymie – aby uzyskać słodki smak wina dodawano do niego octan ołowiu ( II ). Obecnie zamiast cukrów można stosować tzw. Słodziki Intensywne. Są to substancje o słodkości przewyższającej cukier – dodawane w małych ilościach. Dlatego są one tak bardzo popularne w produktach spożywanych przez nas codziennie. Należy zwracać baczną uwagę na to, ile cukru spożywamy – ponieważ zbyt duża ilość w organizmie człowieka szkodliwie wpływa na jego zdrowie, powodując liczne choroby i problemu zdrowotne.


Pobierz ppt "Wybrane Zastosowania Chemii. 1)Metale Powszechnego Użytku. a) Glin b)Miedź c)Żelazo d)Srebro i Rtęć 2) Kwas Azotowy(V) – Zastosowanie i zagrożenia 3)Słodycze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google