Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE 2014 r. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE 2014 r. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE 2014 r. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

2 Stan zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (Delegatura w Gorzowie Wlkp.): 19 pracowników służby cywilnej (14 pracowników merytorycznych) Samorządowi konserwatorzy zabytków działają w miastach: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Żary, Żagań i pow. nowosolskim Ochrona zabytków obejmuje: 3 965 obiektów w rejestrze zabytków 32 zespoły urbanistyczne ok. 40 000 obiektów w ewidencji zabytków ( w tym 535 wsi) Główne zadania: - wydawanie zgodnie z właściwością decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach zabytków, - sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych prac i organizowanie kontroli w zakresie ochrony zabytków, - zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, - udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

3 Budżet jednostki wynosi 2.586.000,00- zł W rozdziale 92121 – kwota przyznana na wydatki rzeczowe 1.806.000,00 zł zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie jednostki i obejmuje m.in.: środki pieniężne zostały na paliwo, materiały do eksploatacji samochodów, tonery do ksera, materiały biurowe, środki do utrzymania czystości, wyposażenie i sprzęty biurowe 180.000,00 zł zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu 45.000,00 zł na konserwację i naprawę sprzętu biurowego, środków transportu oraz roboty budowlano-remontowe 40.000,00 zł usługi pocztowe, monitoring, usługi telekomunikacyjne, usługi drukarskie, usługi utylizacji, obsługę prawną, wypisy z gruntów, ksera map. przeglądy samochodów, usługi sprzątania nieruchomości, obsługę BHP i inne 177.000,00 zł delegacje krajowe i zagraniczne 13.000,00 zł szkolenia pracowników 10.000,00 zł Wydatki i zakupy inwestycyjne 0.000,00 zł Urząd dysponuje 23 etatami w podziale na : 19 etatów – pracownicy korpusu służby cywilnej, 4 etaty – pozostali pracownicy Wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej = 770.963,66 zł Wynagrodzenie pozostałych pracowników = 215.541,73 zł

4 Działalność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze: a)postępowania administracyjne: W 2014 r. wpłynęło pism 12 981 (10 255 do WUOZ w Zielonej Górze, 2726 do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp.) Przeprowadzono 155 kontrole zabytków: m.in. - ruiny zamku w Borowie Polskim - zamku i klasztoru w Otyniu - spichlerza w Krośnie Odrzańskim - pałacu i parku w Sławie - murów miejskich w Ośnie Lub. Kontynuowano, koordynowaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, akcję kontrolowania zabezpieczeń i stanu zachowania zabytków ruchomych i kościołów, prowadzoną przez służby konserwatorskie, Policję i Straż Pożarną w ramach programu „Razem bezpieczniej” - 27 kontroli

5 Wydano m.in.: 2 215 decyzji i 1 753 postanowienia, które obejmowały pozwolenia na prace w zabytkach i na terenach objętych ochroną konserwatorską. Pracownik średnio prowadził 286 postępowań administracyjnych. Wydano 29 nakazy konserwatorskie: m.in. na zabezpieczenie: - kaplicy grobowych w Kożuchowie, pałacu w Bieczu, ruin kościoła w Złotniku, pałacu w Dębince, kościołów w Gębicach, Lubiczu, oficyny pałacu w Sławie, murów miejskich w Ośnie Lub. Wydano 7 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 56 000 zł. m.in. na właścicieli: wiatraka w Tylewicach, pałaców: w Bieczu, Łęgowie, Trzebielu, ruin kościoła w Niwiskach, spichlerza w Smardzewie

6 Prace w zabytkach w 2014 r. - przegląd remonty dachów kościołów: poaugustiańskiego w Żaganiu, w Karczówce, Pokrycie dachu drewnianym gontem w kościele w Chlastawie Remont hełmu wieży kościoła w Świdnicy

7 Wzmocnienie posadowienia murów kościoła w Ośnie Lubuskim, (współfinansowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Odbudowa wieży kościoła w Otyniu, (współfinansowana były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8 Kontynuacja prac zabezpieczających w kościele w Chotkowie (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Remont elewacji kościoła w Nowej Roli

9 Remont kościoła w Okszy Remont wnętrza kościoła w Maszewie

10 II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła pod wezwaniem św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP w Gościkowie-Paradyżu Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Kożuchowie (I etap) (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

11 Zakończenie prac konserwatorskich przy gotyckim ołtarzu bocznym z kościoła parafialnego w Mycielinie Kontynuacja prac konserwatorskich przy polichromiach sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

12 Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła w Chociulach, gm. Świebodzin (Skarb Państwa – ze środków Wojewody Lubuskiego)

13 Pałac w Siedlisku - prace zabezpieczające i konserwatorskie (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

14 Remont dachu pałacu w Brodach. Prace współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Remont elewacji dawnego szpitala w Broniszowie

15 Prace zabezpieczające bastion Król w twierdzy Kostrzyn. Remont zamku w Międzyrzeczu. (kontynuacja) (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Mury miejskie w Krośnie Odrz. - zabezpieczenie

16 Remont dachu i elewacji tzw. Domu Wdowiego przy pl. Słowiańskim 17 obecnie siedziby Urzędu Miasta w Żaganiu Prace konserwatorskie przy renesansowym wystroju sztukatorskim stropu pałacu w Broniszowie (kontynuacja) (współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

17 Pałac w Zaborze – remont elewacji, odkrycie manierystycznego sgraffita

18 b) Rejestr zabytków nieruchomych: Wpisano do rejestru zabytków nieruchomych 52 obiekty m.in. zabytki sakralne: kościół w Przełazach, zabytki rezydencjonalne: pałac w miejscowości Międzylesie, zabytki techniki: wieża ciśnień w Zbąszynku, dawne wodociągi miejskie w Szprotawie, obronne: Fort Sarbinowski, Ford Żabice dzwonnice w Swarzenicach i Zimnej Brzeźnicy. dawny „Stadion Wschodniomarchijski” w Słubicach dawna Huta Szkła w Wymiarkach wille w Zielonej Górze, Lubski, Gozdnicy. Do nowej księgi rejestru zabytków przepisano 15 decyzje. c) Rejestr zabytków ruchomych: Wpisano do rejestru zabytków ruchomych 163 zabytki ruchome (5 decyzji) m.in.: wyposażenie i wystrój kościołów: pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, pw. Świętego Ducha w Żaganiu, pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klenicy, wyposażenie i wystrój pałacu w Zaborze,

19 Zabytki nieruchome w rejestrze zabytków (09.2014) lp.WojewództwoZabytki 1.dolnośląskie8290 2.wielkopolskie7078 3.mazowieckie7033 4.warmińsko-mazurskie5895 5.małopolskie5255 6.podkarpackie4180 7.lubuskie3965 8.śląskie3844 9.lubelskie3575 10.zachodniopomorskie3587 11.pomorskie3147 12.opolskie3038 13.kujawsko-pomorskie2987 14.łodzkie2669 15.podlaskie2271 16.świętokrzyskie1648

20 c) finansowanie opieki nad zabytkami: W 2014 r. wpłynęło 91 wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach na kwotę 4.137.397,76 zł. Udzielono 27 dotacji na łączną kwotę: 414.998,95 zł dla: Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Józefa w kościele pw. św. Józefa we Wschowie 42.407,00 zł Zielonogórsko – Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie- prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP w Gościkowie - Paradyżu 25.000,00 zł Powiat Zielonogórski – prace przy tarasie i schodach zewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie 25.000,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli – prace przy sygnaturce budynku dawnego zboru braci morawskich w Nowej Soli 24.920,95 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Bobrówku – wzmocnienie fundamentów oraz remont dachu kościoła pw. śś Piotra i Pawła w Lubiczu 20.000,00 zł

21 Gmina Krosno Odrzańskie – roboty budowlane przy murach miejskich w Krośnie Odrzańskim 23.482,11 zł Barbara i Mirosław Pateccy – roboty zabezpieczające przy dworze w Przybyszowie 20.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łęgowie – wymiana instalacji elektrycznej w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku 20.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Trójcy Świętej w kościele w Szprotawie 20.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku – remont pokrycia dachowego kościoła w Chlastawie 20.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – remont ceglanej fasady, pokrycia dachu wież i sterczyn kościoła w Świebodzinie 20.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji w kościele w Okszy 19.917,05 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie – remont dachu kościoła w Drożkowie 16.000,00 zł

22 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – prace konserwatorskie przy zespole trzech ołtarzy bocznych w kościele w Szprotawie 15.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Bożnowie – prace konserwatorskie przy epitafium poświęconym pamięci Baltazara Niesemenschel (1761 r.), w Chrobrowie 13.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu – prace konserwatorskie przy polichromiach w prezbiterium kościoła w Międzyrzeczu 10.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie – prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Kożuchowie 10.000,00 zł Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele we Wschowie 10.000,00 zł Alina i Stanisław Szawan – remont pokrycia dachowego i elewacji pałacu w Nowej Wsi 10.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – roboty budowlane przy wieży kościoła w Otyniu 9.865,10 zł

23 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – prace konserwatorskie przy ośmiu aplikacjach skórzanych na filarach we wnętrzu kościoła w Słońsku 7.500,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy – prace konserwatorskie przy kolumnach empory muzycznej w kościele w Budachowie 7.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Lubieszowie – odbudowa strefy podkrokwiowej kościoła w Studzieńcu 7.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chotkowie – prace konserwatorskie przy tryptyku w kościele w Chotkowie 6.000,00 zł Arkadiusz Michoński – zabezpieczenie wnętrz pałacu w Bojadłach 5.906,74 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Gubinie – prace konserwatorskie przy balustradzie empor oraz trzech figurach w kościele w Sękowicach 5.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Mycielinie – prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele w Mycielinie 2.000,00 zł

24 Dotacje MKiDN 2010 r. - 1 600 000 zł,: remont dachu nad biblioteką poaugustiańską w Żaganiu, remonty kościołów w Sękowicach, Lutynce, Kosieczynie, Gościkowie-Paradyżu. 2011 r. - 2 045 000 zł.: m.in. sygnalizacje antywłamaniowe w kościołach: Słońsk, Łagów, Rudna, Święty Wojciech, Lubięcin, Witaszkowo, Kołczyn, Chwałowice, Lipna, Pniów, Przynotecko, Radachów, Chocicz, Grabin, Grabów, Niedźwiedz; remont pałacu w Broniszowie, prace konserwatorskie w kościele w Kosieczynie oraz konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gościkowie-Paradyżu. 2012 r. - 4 160 000 zł.: prace w kościele w Kosieczynie, wzmocnienie murów obronnych w Strzelcach Kraj., Bastionu Król w twierdzy Kostrzyn oraz zamku w Międzyrzeczu, remont dachu pałacu w Żarach, dworu w Chotkowie i dawnego szpitala w Broniszowie. Kontynuowano również zabezpieczanie świątyń montując systemy alarmowe w kościołach w: Popęszycach, Otyniu, Żaganiu, Lubiatowie, Dąbroszynie, Gorzycy. 2013 r. - 6 045 000 zł,: odbudowa wieży kościoła w Otyniu, zabezpieczenie kościołów w Ośnie Lub. i Chotkowie, remont dachu klasztoru augustianów w Żaganiu, kościoła pw. Św. Krzyża w Żaganiu, pałacu w Brodach, wzmacnianie murów w Strzelcach Kraj., zamku w Międzyrzeczu i twierdzy Kostrzyn. 2014 r. - 5 100 000 zł,: zabezpieczenie kościołów w Ośnie Lub., Chotkowie, odbudowa wieży kościoła w Otyniu, remont dachu kościoła augustianów w Żaganiu, pałacu w Brodach, zabezpieczenie zamku w Siedlisku i twierdzy Kostrzyn, prace konserwatorskie przy ołtarzach w kościele w Gościkowie-Paradyżu, kościele farnym w Kożuchowie oraz gotyckich ołtarzach w kościołach w Mycielinie i Nowym Miasteczku. 2015 r. – 3 650 000 zł: zabezpieczenie kościołów: w Ośnie Lub., Chotkowie, remont dachu i konserwacja polichromii w kościele w Żaganiu, remonty kościołów w Świdnicy, Okszy, polichromii w Międzyrzeczu, konserwacja ołtarzy w kościołach w Mycielinie, Gościkowie-Paradyżu, Kożuchowie, remont Bastionu Król w Kostrzynie

25 Porozumienie o współpracy pomiędzy WUOZ w Zielonej Górze i PWSZ w Gorzowie Wlkp. (19.03.2014 r.) Najważniejsze wydarzenia 2014 r. Porozumienie przewiduje m.in. współpracę w obszarze dydaktyki, w szczególności poprzez: konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów prowadzonych w uczelni, korzystanie z zasobów kadrowych urzędu i uczelni w celu organizowania wykładów, szkoleń, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, wymianę informacji i propagowanie możliwości podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni, umożliwienie studentom odbywania praktyk zawodowych w urzędzie

26 Uhonorowanie osób, które przypadkowo odkryły zabytki archeologiczne w Muzeum w Gorzowie Wlkp. 21.03.2014 r. Na wniosek konserwatora Minister przyznał nagrody finansowe w kwocie 20 tys. zł i dwie nagrody po 1 tys. zł.

27 Wsie województwa lubuskiego pretendujące do Sieci Najciekawszych Wsi (12.03.2014 r.) Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zorganizował spotkanie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych włączeniem wsi z terenu naszego województwa do „Sieci Najciekawszych Wsi”. Na podstawie rekomendacji konserwatorów zabytków stworzona zostanie w Polsce grupa wsi objętych programem rewitalizacji i promocji w ramach projektu „Sieć Najciekawszych Wsi".

28 Wystawa pt. „Księstwo Carolath-Beuthen. Źródła do dziejów” w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze (współorganizator WUOZ w Zielonej Górze) 14.03.2014 r. Konserwator przekazał oryginalne projekty zamku w Siedlisku C. Luedecke z 1863 r., które dotąd znajdowały się w archiwum urzędu konserwatorskiego. Umożliwi to szerszy dostęp do tej dokumentacji i wzbogaci zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

29 Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków W związku z wygaśnięciem 4-l. kadencji Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, w dn. 28 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w jej nowym składzie: prof. D. Markowski Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, prof. W. Eckert Narodowy Instytut Dziedzictwa O. T. w Zielonej Górze, dr A. Legendziewicz Politechnika Wrocławska, dr St. Kowalski, dr J. Lewczuk, arch. D. Krupka, arch. H. J. Kustosz, arch. B. Rogóż, arch. J. Gołębiowski oraz ks. kan. A. Ignatowicz konserwator diecezjalny

30 Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 30 kwietnia 2015 r. w Łęknicy Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”

31 Wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Dobiegniewie w dn. 3 września 2014 r. zorganizowano obchody Europejskich Dni Dziedzictwa związane z 75. Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej. Organizatorami tegorocznego EDD był Wojewoda Lubuski, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Burmistrz Dobiegniewa oraz Fundacja Woldenberczyków. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

32 Wojewódzki Zlot Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Zielonej Górze. W dn. 14 maja 2014 r. podsumowano etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Wizyta uczniów SP u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

33 III Konwent Puecklerowski Parku Mużakowskiego i Parku Branitz: odbył się 22 maja 2014 r. w Branitz. Inicjatywa odbudowy willi Wolfa w Gubinie projektu Miesa van der Rohe (spotkanie w dn. 20 maja 2014 r. w Gubinie

34 XV Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014” (wrzesień 2014) Polsko-niemieckie rozmowy ekspertów o ochronie zabytków w Branitz (9.09.2014)

35 Otwarcie wystawy „Czasy wolnych panów! Szlachta na Dolnych Łużycach” w Gubinie w dn. 6 listopada 2014 r. Spotkanie z brandenburskimi służbami konserwatorskimi W dn. 25–26 listopada, na zaproszenie Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego, odbyło się spotkanie w Brandenburgu nad Havelą, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz pracownicy urzędów dziedzictwa kulturowego w Niemczech, Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Miasta Brandenburg nad Havelą i Krajowego Muzeum Archeologicznego.

36 II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE. w dn. 7-9 października 2014 r. w Warszawie Podczas konferencji głos zabrała B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przedstawiła działalność Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska Konferencja „Szansa dla Zabytków” w dn. 18 – 19 grudnia 2014 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie Referat wygłosiła B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

37 IX Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków – konferencja naukowa pt. „Architektura i krajobraz kulturowy lubuskiej wsi – dziedzictwo a współczesność” W dn. 9 grudnia 2014 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, zorganizowana została konferencja naukowa poświęcona architekturze i krajobrazowi kulturowemu lubuskiej wsi.

38 Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Lubniewicach w dn. 23 maja 2014 r. Organizatorem imprezy, adresowanej do mieszkańców, regionalistów, historyków, archeologów oraz osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym naszego regionu, był Burmistrz Lubniewic, Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Lubuskie Spotkania z Zabytkami - Dziedzictwo kulturowe Sękowic w dn. 13 czerwca 2015 r. w Sękowicach

39 Gościkowo-Paradyż - Lubuskie Spotkania z Zabytkami i zakończenie II etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym 28 listopada 2014 r. Współpraca konserwatora z Niemiecko- Polską Fundacją Dziedzictwa Kulturo- wego zs. w Goerlitz.

40 Konferencja podsumowująca projekt: „Wieża kościoła farnego w Euromieście Gubin- Guben, Fara Gubińska, lata 2010-2014„ (6-7 czerwca 2014 r.)

41 Lekcje poświęcone zabytkom regionu

42 V. Plan pracy Urzędu na 2015 r. Poza bieżącą działalnością merytoryczną Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaplanował: współorganizację z samorządami uroczystości i konferencji naukowych w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w 15 kwietnia 2015 r. w Rokitnie i Europejskich Dni Dziedzictwa we wrześniu 2015 w Gorzowie Wielkopolskim. wzorem lat ubiegłych zaplanowano również prezentacje prac konserwatorskich w ramach Lubuskich Spotkań z Zabytkami, m.in. w kościele w Kołczynie Wiosną 2015 r. zaplanowano spotkanie z samorządowcami z pow. świebodzińskiego w sprawie ochrony zabytkowych alei. zaplanowano szkolenia dla członków Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Żarach. zaplanowano szkolenia dla samorządowców w zakresie opracowywania planów opieki nad zabytkami, gminnych ewidencji zabytków oraz planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

43 w dn. 20 - 21.08.2015 r. w Rokitnie odbędzie się wspólne szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu wezmą udział również samorządowi konserwatorzy zabytków z terenu województwa lubuskiego. W ramach współpracy ze Strażą Pożarną i Policją, w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciw zabytkom, kontynuowane będą wspólne kontrole zabytków. na lato 2015 r. zaplanowano spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przedstawicielami służb konserwatorskich Brandenburgii. Spotkanie odbędzie się na terenie województwa lubuskiego. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano kolejne Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków służące popularyzacji problematyki konserwatorskiej. na 2 półrocze 2015 r. zaplanowano wydanie kolejnego tomu Lubuskich Materiałów Konserwatorskich oraz książki poświęconej zabytkowym ratuszom.


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE 2014 r. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google