Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczne pogranicze- budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczne pogranicze- budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczne pogranicze- budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski, 20.11.2009

2 Lokalizacja inwestycji

3 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) – BRANDENBURGIA 2007 – 2013 W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Jeszcze raz o EWT

4 Partnerzy projektu Szkoła Ratownictwa Bad Saarow Prezydium policji Frankfurt nad Odrą Policja Ochotnicza Straż Pożarna Witnica Powiat Gorzowski Gmina Witnica Powiat Märkisch-Oderland Miasto Müncheberg

5 O partnerze Miasto Müncheberg Pomoc doradcza i konsultacje na etapie projektowania w zakresie rozwiązań projektowych. Współfinansowanie cyklu szkoleń RCR Witnica. Miasto partnerskie. Partnerstwo w projekcie to kontynuacja dobrych relacji Ochotniczych Straży Pożarnych z obu krajów.

6 O partnerze Powiat Märkisch-Oderland Wsparcie merytoryczne projektu RCR Witnica w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem katastrofom. Partner w projekcie dzięki współpracy ze Starostwem w Gorzowie Wlkp., w ramach zarządzania kryzysowego.

7 O partnerze Prezydium policji Frankfurt nad Odrą Wsparcie merytoryczne realizacji projektu. Naturalny partner w projekcie. Nawiązanie współpracy wynika z udziału w projekcie Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie

8 O partnerze Szkoła Ratownictwa Bad Saarow Organizacja, prowadzenie i współfinansowanie cyklu szkoleń RCR Witnica. Partner w projekcie dzięki współpracy z kierownikiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Andzejem Szmitem

9 O partnerze Powiat Gorzowski Nadzór nad realizacją projektu pod kątem jego zgodności i przydatności w powiatowym systemie zarządzania kryzysowego, konsultowanie rozwiązań technicznych, medycznych i organizacyjnych w ramach RCR Witnica

10 O partnerze Ochotnicza Straż Pożarna Witnica Konsultowanie rozwiązań projektowych dotyczących straży pożarnej i systemu łączności.

11 O partnerze Policja Współfinansowanie budowy i wyposażenia RCR Witnica. Konsultowanie rozwiązań projektowych dotyczących Policji i systemu łączności.

12 O partnerze Gmina Witnica Beneficjent Wiodący, współfinansowanie budowy i wyposażenia RCR Witnica oraz cyklu szkoleń, koordynowanie przebiegu realizacji projektu, zarządzanie RCR Witnica, rozliczenie finansowe, promocja.

13 Transgraniczne znaczenie projektu Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie i rozwój partnerstwa polsko – niemieckiego wyrażające się rzeczywistym zaangażowaniem: 1) merytorycznym: Miasto Müncheberg (udział w szkoleniach), wymiana doświadczeń, możliwość wspólnych działań operacyjnych w obszarze transgranicznym, wspólne zawody; Komenda Policji z Frankfurtu nad Odrą (udział w szkoleniach, uczestnik zintegrowanego systemu łączności i monitoringu); Jednostka straży pożarnej w Münchebergu (udział w szkoleniach, uczestnik zintegrowanego systemu łączności i monitoringu). 2) organizacyjnym: Szkoła Ratownictwa z Bad Saarow,będzie organizatorem szkoleń specjalistycznych. Miasto Müncheberg będzie korzystać z samochodu specjalistycznego zakupionego przez Gminę witnica. 3) finansowym : gmina Müncheberg 5 000 Euro i Szkoła Ratownictwa z Bad Saarow 29 750 Euro. Tak częste kontakty polsko – niemieckie na poziomie zawodowym, ale i częściowo prywatnym przyczynią się do zmniejszenia barier zarówno językowych jak i mentalnych. Efektem końcowym będzie powstanie trwałych struktur współpracy między służbami ratowniczymi i bezpieczeństwa publicznego.

14 Wspólne przygotowanie projektu Przetarg na opracownie dokumentacji technicznej ogłoszony został w Polsce i w Niemczech. Koncepcja projektu była konsultowany przez służby: Feuerwehr Müncheberg, Policję, OSP Witnica, Ratownictwo Medyczne. Przeprowadzono konferencję EWT - studium jednego projektu - Centrum Ratownictwa w Witnicy informacyjną z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Projekt o dofinansowanie był sporządzony przy współudziale wszystkich partnerów.

15 Wspólna realizacja projektu Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w Polsce i w Niemczech. Szkolenia organizowane i prowadzone będą przez przedstawicieli partnerów: Gmina Witnica, Landowa Szkoła Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow, Miasto Müncheberg, a uczestnikami spotkań będą wszyscy partnerzy. Stworzona w ramach projektu infrastruktura będzie wykorzystywana wspólnie przez wszystkich uczestników projektu. Jako efekt końcowy programu szkoleń powstanie opracowany przy udziale wszystkich partnerów Regionalny Plan Działania Zintegrowanego Systemu Szybkiego Reagowania.

16 Wspólny personel Opracowanie projektu techniczego było koordynowane przez wytypowanych przedstawicieli merytorycznych partnerów. Część merytoryczno-szkoleniowa projektu realizowana bedzie przez wykwalifikowaną kadrę partnerów: Gminy Witnica, Landowej Szkoły Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow, Miasta Müncheberg. Obsługę finansową i koordynację projektu zapewnia partner wiodący – Gmina Witnica.

17 Wspólne finansowanie projektu Wkład finansowy własny poszczególnych partnerów kształtuje się następująco: Beneficjent wiodący – Gmina Witnica – 74,25% Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie – 24,87 % Landowa Szkoła Ratownictwa Brandenburgii w Bad Saarow – 0,75 %. Gmina Müncheberg – 0,13 %

18 Szkolenia w RCR Szkoła Ratownictwa Bad Saarow 27 500 Euro – 11 spotkań Miasto Müncheberg / Gmina Witnica 15 490 Euro – 29 spotkań RAZEM 42 990 Euro – 40 spotkań

19 Etapy realizacji projektu Etap realizacjiKOSZTY Prace przygotowawcze 66 259 Euro Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa3 455 091 Euro Wyposażenie RCR 312 623 Euro Cykl szkoleń w RCR 78 232 Euro Stworzenie Regionalnego Planu Zintegrowanych Działań Służb Ratowniczych 7 235 Euro Działania promocyjne 7 235 Euro RAZEM 3 945 488 Euro

20 Wizualizacja obiektu RCR

21

22

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczne pogranicze- budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google