Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 „Bezpieczne pogranicze- budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.”
Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,

2 Lokalizacja inwestycji

3 Jeszcze raz o EWT PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) – BRANDENBURGIA 2007 – 2013 W RAMACH „EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ“

4 Partnerzy projektu Szkoła Ratownictwa Bad Saarow Miasto Müncheberg
Powiat Märkisch-Oderland Prezydium policji Frankfurt nad Odrą Ochotnicza Straż Pożarna Witnica Policja Powiat Gorzowski Gmina Witnica

5 O partnerze Miasto Müncheberg
Pomoc doradcza i konsultacje na etapie projektowania w zakresie rozwiązań projektowych. Współfinansowanie cyklu szkoleń RCR Witnica. Miasto partnerskie. Partnerstwo w projekcie to kontynuacja dobrych relacji Ochotniczych Straży Pożarnych z obu krajów.

6 O partnerze Powiat Märkisch-Oderland
Wsparcie merytoryczne projektu RCR Witnica w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem katastrofom. Partner w projekcie dzięki współpracy ze Starostwem w Gorzowie Wlkp., w ramach zarządzania kryzysowego.

7 O partnerze Prezydium policji Frankfurt nad Odrą
Wsparcie merytoryczne realizacji projektu. „Naturalny” partner w projekcie. Nawiązanie współpracy wynika z udziału w projekcie Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie

8 O partnerze Szkoła Ratownictwa Bad Saarow
Organizacja, prowadzenie i współfinansowanie cyklu szkoleń RCR Witnica. Partner w projekcie dzięki współpracy z kierownikiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Andzejem Szmitem

9 O partnerze Powiat Gorzowski
Nadzór nad realizacją projektu pod kątem jego zgodności i przydatności w powiatowym systemie zarządzania kryzysowego, konsultowanie rozwiązań technicznych, medycznych i organizacyjnych w ramach RCR Witnica

10 Ochotnicza Straż Pożarna Witnica
O partnerze Ochotnicza Straż Pożarna Witnica Konsultowanie rozwiązań projektowych dotyczących straży pożarnej i systemu łączności.

11 O partnerze Policja Współfinansowanie budowy i wyposażenia RCR Witnica. Konsultowanie rozwiązań projektowych dotyczących Policji i systemu łączności.

12 O partnerze Gmina Witnica
Beneficjent Wiodący, współfinansowanie budowy i wyposażenia RCR Witnica oraz cyklu szkoleń, koordynowanie przebiegu realizacji projektu, zarządzanie RCR Witnica, rozliczenie finansowe, promocja.

13 Transgraniczne znaczenie projektu
Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie i rozwój partnerstwa polsko – niemieckiego wyrażające się rzeczywistym zaangażowaniem: 1) merytorycznym: Miasto Müncheberg (udział w szkoleniach), wymiana doświadczeń, możliwość wspólnych działań operacyjnych w obszarze transgranicznym, wspólne zawody; Komenda Policji z Frankfurtu nad Odrą (udział w szkoleniach, uczestnik zintegrowanego systemu łączności i monitoringu); Jednostka straży pożarnej w Münchebergu (udział w szkoleniach, uczestnik zintegrowanego systemu łączności i monitoringu). 2) organizacyjnym: Szkoła Ratownictwa z Bad Saarow,będzie organizatorem szkoleń specjalistycznych. Miasto Müncheberg będzie korzystać z samochodu specjalistycznego zakupionego przez Gminę witnica. 3) finansowym : gmina Müncheberg Euro i Szkoła Ratownictwa z Bad Saarow Euro. Tak częste kontakty polsko – niemieckie na poziomie zawodowym, ale i częściowo prywatnym przyczynią się do zmniejszenia barier zarówno językowych jak i mentalnych. Efektem końcowym będzie powstanie trwałych struktur współpracy między służbami ratowniczymi i bezpieczeństwa publicznego.

14 Wspólne przygotowanie projektu
Przetarg na opracownie dokumentacji technicznej ogłoszony został w Polsce i w Niemczech. Koncepcja projektu była konsultowany przez służby: Feuerwehr Müncheberg, Policję, OSP Witnica, Ratownictwo Medyczne. Przeprowadzono konferencję EWT - studium jednego projektu - Centrum Ratownictwa w Witnicy informacyjną z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Projekt o dofinansowanie był sporządzony przy współudziale wszystkich partnerów.

15 Wspólna realizacja projektu
Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w Polsce i w Niemczech. Szkolenia organizowane i prowadzone będą przez przedstawicieli partnerów: Gmina Witnica, Landowa Szkoła Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow, Miasto Müncheberg, a uczestnikami spotkań będą wszyscy partnerzy. Stworzona w ramach projektu infrastruktura będzie wykorzystywana wspólnie przez wszystkich uczestników projektu. Jako efekt końcowy programu szkoleń powstanie opracowany przy udziale wszystkich partnerów Regionalny Plan Działania Zintegrowanego Systemu Szybkiego Reagowania.

16 Wspólny personel Opracowanie projektu techniczego było koordynowane przez wytypowanych przedstawicieli merytorycznych partnerów. Część merytoryczno-szkoleniowa projektu realizowana bedzie przez wykwalifikowaną kadrę partnerów: Gminy Witnica, Landowej Szkoły Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow, Miasta Müncheberg. Obsługę finansową i koordynację projektu zapewnia partner wiodący – Gmina Witnica.

17 Wspólne finansowanie projektu
Wkład finansowy własny poszczególnych partnerów kształtuje się następująco: Beneficjent wiodący – Gmina Witnica – 74,25% Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie – 24,87 % Landowa Szkoła Ratownictwa Brandenburgii w Bad Saarow – 0,75 %. Gmina Müncheberg – 0,13 %

18 Szkolenia w RCR Szkoła Ratownictwa Bad Saarow 27 500 Euro – 11 spotkań
Miasto Müncheberg / Gmina Witnica Euro – 29 spotkań RAZEM Euro – 40 spotkań

19 Etapy realizacji projektu
Etap realizacji KOSZTY Prace przygotowawcze Euro Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa Euro Wyposażenie RCR Euro Cykl szkoleń w RCR Euro Stworzenie Regionalnego Planu Zintegrowanych Działań Służb Ratowniczych 7 235 Euro Działania promocyjne RAZEM Euro

20 Wizualizacja obiektu RCR

21 Wizualizacja obiektu RCR

22 Wizualizacja obiektu RCR

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google