Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego"— Zapis prezentacji:

1 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ZABYTKI DOFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWODZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w r. Uchwałą Nr VI/120/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. zostały udzielone dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na łączną kwotę zł Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

2 1. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Strop prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Tomasza Apostoła z 1638 r., konserwacja przy barokowych malowidłach na drewnianym stropie prezbiterium - 2 etap Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

3 2. Archidiecezja Warmińska
Wnioskodawca: Archidiecezja Warmińska Zadanie: Pomnik historii Frombork wzgórze katedralne: XIV – wieczna katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Konserwacja wyposażenia kaplicy Polskiej – manierystycznej ambony. Dotacja: zł przed teraz teraz przed Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

4 3. Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce
Wnioskodawca: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce Zadanie: Pełna konserwacja ołtarza głównego z 1714 r. w Świętej Lipce – II etap prac –II i III kondygnacja – ramy i listwy górnego obrazu Dotacja: zł . Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

5 4. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynie Wnioskodawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie Zadanie: Prace remontowe skorodowanych zwieńczeń trzech wieżyczek flankujących Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

6 5. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św
5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Zadanie: Kontynuacja konserwacji ołtarza głównego z około 1740 r. w kościele parafialnym p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

7 6. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Zadanie: Rewitalizacja Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Remont dachu na obiekcie – I etap Dotacja: zł Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

8 7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Elblągu
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Elblągu Zadanie: Elbląg: Katedra Św. Mikołaja z XIII w.: konserwacja – zabezpieczenie zabytku: dwóch ścian elewacji zachodniej oraz kruchty wewnętrznej Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

9 8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu
Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Pasymiu Zadanie: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji prospektu organów kościelnych z 1750 r. w kościele ewangelicko – augsburskim w Dźwierzutach – pierwszy etap prac konserwatorskich Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

10 9. Powiat Giżycki Wnioskodawca: Powiat Giżycki Zadanie:
Rewitalizacja mostu obrotowego na kanale Łuczańskim w Giżycku Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

11 10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety w Kraszewie
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety w Kraszewie Zadanie: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachu zabytkowego kościoła Św. Elżbiety oraz kaplicy Św. Rocha w Kraszewie Dotacja: zł . przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

12 11. Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku Zadanie: Konserwacja i restauracja organów Andreasa Hildebrandta z 1719 r. w Pasłęku - renowacja wiatrownic sekcji pedału i manuału głównego Dotacja: zł przed teraz teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

13 12. Rzymskokatolicka Parafia Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Zadanie: Prace konserwatorskie elewacji budynku parafialnego „Wikarówka”. Dotacja: zł teraz przed przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

14 13. Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Górowie Iławeckim Wnioskodawca: Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim Zadanie: Rewitalizacja więźby dzwonnej cerkwi greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim – etap II Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

15 14. Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Wnioskodawca: Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Zadanie: Remont pokrycia dachowego na klasztorze OO. Franciszkanów w Kadynach – I etap Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

16 15. Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Wnioskodawca: Zakon Braci Mniejszych oo. Franciszkanów w Barczewie Zadanie: Konserwacja dwóch obrazów na płótnie z kościoła p.w. Św. Andrzeja w Barczewie: XIX wieczny św. Mikołaj z ramą. Dotacja: zł . przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

17 16. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Radomnie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie Zadanie: Remont Kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Gryźlinach – wzmocnienie fundamentów Dotacja: zł W ramach przyznaj dotacji zostały wzmocnione fundamenty Kościoła w Gryźlinach Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

18 17. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie Zadanie: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z balustradą z kościoła p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie – usunięcie przemalowań Dotacja: zł przed po usunięciu przemalowań Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

19 18. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku Zadanie: Działania ratunkowe barokowej wieży wraz hełmem i latarenką wraz z latarenką kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach Dotacja: zł W ramach przyznanej dotacji została wykonana ekspertyza techniczna wieży kościoła p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

20 19. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach Zadanie: Pełna konserwacja baldachimu barokowej ambony z kościoła p.w. Św. Bartłomieja Dotacja: zł Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

21 20. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie Zadanie: Olsztyn. Gutkowo, XIV-wieczny kościół p.w. Św. Wawrzyńca: naprawa konstrukcyjnych spękań murów kościoła Dotacja: zł W ramach przyznanej dotacji zostały usunięte liczne spękania murów kościoła w Gutkowie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

22 21. Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Giżycku Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko- Augsburska w Giżycku Zadanie: Remont instrumentu muzycznego organów w Kościele Ewangelickim w Giżycku – I manual Dotacja: zł przed teraz teraz przed Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

23 22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Zadanie: Remont neogotyckiej świątyni w Rożyńsku Wielkim – renowacja ceglanej posadzki Dotacja: zł przed teraz teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

24 23. Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szestnie
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szestnie Zadanie: Szestno, woj. warmińsko- mazurskie. Późnogotycki kościół parafialny: badania ścian wnętrza budynku na obecność polichromii Dotacja: zł W ramach przyznanej dotacji zostały wykonane badania stratygrafii i nawarstwień malarskich wraz z programem prac konserwatorskich ścian wnętrza zabytkowego kościoła w Szestnie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

25 24. Parafia Rzymskokatolicka
Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach Zadanie: Konserwacja elementów ołtarza głównego z 1745 r. z kościoła Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach – kontynuacja prac Dotacja: zł przed teraz przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

26 25. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Antoniego we Florczakach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego we Florczakach Zadanie: Remont posadzki w kościele p.w. Św. Antoniego we Florczakach Dotacja: zł przed przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

27 26. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Zadanie: Konserwacja barokowego ołtarza głównego Koronacji Najświętszej Mary i Panny w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Dotacja: zł przed teraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji

28 Fotografie wykorzystane w prezentacji zostały udostępnione
przez właścicieli zabytków oraz wykonawców prac Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji


Pobierz ppt "Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google