Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji ZABYTKI DOFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWODZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji ZABYTKI DOFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWODZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji ZABYTKI DOFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWODZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w 2011 r. Uchwałą Nr VI/120/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. zostały udzielone dotacje z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na łączną kwotę 600 000 zł

2 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim Zadanie: Strop prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Św. Tomasza Apostoła z 1638 r., konserwacja przy barokowych malowidłach na drewnianym stropie prezbiterium - 2 etap Dotacja: 30 000 zł przed teraz

3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji Wnioskodawca: Archidiecezja Warmińska Archidiecezja WarmińskaZadanie: Pomnik historii Frombork wzgórze katedralne: XIV – wieczna katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Konserwacja wyposażenia kaplicy Polskiej – manierystycznej ambony. Dotacja: 40 000 zł 2. Archidiecezja Warmińska przed teraz przedteraz

4 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 3. Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce Wnioskodawca: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce Zadanie: Pełna konserwacja ołtarza głównego z 1714 r. w Świętej Lipce – II etap prac –II i III kondygnacja – ramy i listwy górnego obrazu Dotacja: 20 000 zł.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji Wnioskodawca: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie Zadanie: Prace remontowe skorodowanych zwieńczeń trzech wieżyczek flankujących Dotacja: 40 000 zł 4. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie przed teraz

6 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Zadanie: Kontynuacja konserwacji ołtarza głównego z około 1740 r. w kościele parafialnym p.w. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Grodzicznie Dotacja: 20 000 zł przedteraz

7 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 6. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Zadanie: Rewitalizacja Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Remont dachu na obiekcie – I etap Dotacja: 30 000 zł

8 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Elblągu Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Elblągu Zadanie: Elbląg: Katedra Św. Mikołaja z XIII w.: konserwacja – zabezpieczenie zabytku: dwóch ścian elewacji zachodniej oraz kruchty wewnętrznej Dotacja: 30 000 zł przed teraz

9 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Pasymiu Zadanie: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji prospektu organów kościelnych z 1750 r. w kościele ewangelicko – augsburskim w Dźwierzutach – pierwszy etap prac konserwatorskich Dotacja: 15 000 zł przed teraz

10 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 9. Powiat Giżycki Wnioskodawca: Powiat Giżycki Zadanie: Rewitalizacja mostu obrotowego na kanale Łuczańskim w Giżycku Dotacja: 20 000 zł przed teraz

11 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety w Kraszewie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety w Kraszewie Zadanie: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachu zabytkowego kościoła Św. Elżbiety oraz kaplicy Św. Rocha w Kraszewie Dotacja: 20 000 zł. przed teraz

12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 11. Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa w Pasłęku Zadanie: Konserwacja i restauracja organów Andreasa Hildebrandta z 1719 r. w Pasłęku - renowacja wiatrownic sekcji pedału i manuału głównego Dotacja:40 000 zł Dotacja: 40 000 zł przed teraz teraz

13 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 12. Rzymskokatolicka Parafia Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Zadanie: Prace konserwatorskie elewacji budynku parafialnego Wikarówka. Dotacja:40 000 zł Dotacja: 40 000 zł przed teraz przed teraz

14 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 13. Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim Wnioskodawca: Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim Zadanie: Rewitalizacja więźby dzwonnej cerkwi greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim – etap II Dotacja:30 000 zł Dotacja: 30 000 zł teraz przed

15 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 14. Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Wnioskodawca: Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Zadanie: Remont pokrycia dachowego na klasztorze OO. Franciszkanów w Kadynach – I etap Dotacja: 15 000 zł teraz przed

16 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 15. Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Wnioskodawca: Zakon Braci Mniejszych oo. Franciszkanów w Barczewie Zadanie: Konserwacja dwóch obrazów na płótnie z kościoła p.w. Św. Andrzeja w Barczewie: XIX wieczny św. Mikołaj z ramą. Dotacja:15 000 zł Dotacja: 15 000 zł. przedteraz

17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 16. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie Zadanie: Remont Kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Gryźlinach – wzmocnienie fundamentów Dotacja:10 000 zł Dotacja: 10 000 zł W ramach przyznaj dotacji zostały wzmocnione fundamenty Kościoła w Gryźlinach

18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie Zadanie: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z balustradą z kościoła p.w. Św. Anny i Św. Jerzego w Radostowie – usunięcie przemalowań Dotacja:15 000 zł Dotacja: 15 000 zł po usunięciu przemalowań przed

19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 18. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku Zadanie: Działania ratunkowe barokowej wieży wraz hełmem i latarenką wraz z latarenką kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach Dotacja:5 000 zł Dotacja: 5 000 zł W ramach przyznanej dotacji została wykonana ekspertyza techniczna wieży kościoła p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach

20 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 19. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach Zadanie: Pełna konserwacja baldachimu barokowej ambony z kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach Dotacja:20 000 zł Dotacja: 20 000 zł

21 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 20. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Olsztynie Zadanie: Olsztyn. Gutkowo, XIV-wieczny kościół p.w. Św. Wawrzyńca: naprawa konstrukcyjnych spękań murów kościoła Dotacja:30 000 zł Dotacja: 30 000 zł W ramach przyznanej dotacji zostały usunięte liczne spękania murów kościoła w Gutkowie

22 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 21. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko- Augsburska w Giżycku Zadanie: Remont instrumentu muzycznego organów w Kościele Ewangelickim w Giżycku – I manual Dotacja:20 000 zł Dotacja: 20 000 zł przedteraz przed teraz

23 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Zadanie: Remont neogotyckiej świątyni w Rożyńsku Wielkim – renowacja ceglanej posadzki Dotacja:20 000 zł Dotacja: 20 000 zł przed teraz teraz

24 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 23. Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szestnie Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Szestnie Zadanie: Szestno, woj. warmińsko- mazurskie. Późnogotycki kościół parafialny: badania ścian wnętrza budynku na obecność polichromii Dotacja:10 000 zł Dotacja: 10 000 zł W ramach przyznanej dotacji zostały wykonane badania stratygrafii i nawarstwień malarskich wraz z programem prac konserwatorskich ścian wnętrza zabytkowego kościoła w Szestnie

25 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 24. Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach Zadanie: Konserwacja elementów ołtarza głównego z 1745 r. z kościoła Św. Rocha i Św. Mikołaja w Bażynach – kontynuacja prac Dotacja:20 000 zł Dotacja: 20 000 zł przedteraz przed teraz

26 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 25. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego we Florczakach Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego we Florczakach Zadanie: Remont posadzki w kościele p.w. Św. Antoniego we Florczakach Dotacja:20 000 zł Dotacja: 20 000 zł teraz przed przed

27 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji 26. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Zadanie: Konserwacja barokowego ołtarza głównego Koronacji Najświętszej Mary i Panny w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku Dotacja:25 000 zł Dotacja: 25 000 zł przed teraz

28 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji Fotografie wykorzystane w prezentacji zostały udostępnione przez właścicieli zabytków oraz wykonawców prac


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Kultury i Edukacji ZABYTKI DOFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWODZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google