Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH DOKUMENTALISTYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH DOKUMENTALISTYKA."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH DOKUMENTALISTYKA KONSERWATORSKA

2 SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA DOKUMENTALISTYKA KONSERWATORSKA jest pierwszą i jedyną taką specjalnością na studiach historycznych w Polsce, jest pierwszą i jedyną taką specjalnością na studiach historycznych w Polsce, dziś kształci się na niej ok. 200 studentów dziś kształci się na niej ok. 200 studentów

3 KWALIFIKACJE ZAWODOWE Absolwenci historii specjalności dokumentalistyka konserwatorska uzyskują niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej wiedzę z zakresie: historii architektury, wiedzy o zabytkach, prawnych aspektów ich ochrony, metodyki historycznych badań regionalnych, możliwości zagospodarowywania i wykorzystywania obiektów zabytkowych (rewitalizacji), technik dokumentowania obiektów zabytkowych.

4 ZDOBYTE W TRAKCIE STUDIÓW KOMPETENCJE -Przygotowanie do pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej, -Zdobycie umiejętności wykonywania dokumentacji historyczno- konserwatorskiej, -Przygotowanie do pracy w muzealnictwie i instytucjach ochrony zabytków. -Kształtowanie postaw zainteresowania ochroną zabytków kultury materialnej.

5 SZANSE NA RYNKU PRACY Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrasta zainteresowanie ochroną dziedzictwa kulturowego kraju. Pojawiają się nowe możliwości finansowe w tym zakresie. Należy się liczyć, że wzorem wielu innych państw europejskich struktury zajmujące się ochroną zabytków powstaną na poziomie władz samorządowych. To daje nowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów historycznych. Możliwości pracy: Możliwości pracy: -administracja samorządowa, -instytucje ochrony zabytków, -muzealnictwo,

6 PRZEDMIOTY NAUCZANIA -Wybrane zagadnienia historii architektury i budownictwa -Podstawy historii sztuki -Prawne aspekty ochrony i zarządzania dobrami kultury materialnej -Metodyka historycznych badań mikrograficznych -Postępowanie administracyjne w ochronie zabytków -Rewitalizacja zabytków -Techniki dokumentacji zabytków -Wybrane problemy historii techniki -Ochrona ruchomych i nieruchomych zabytków techniki -Warsztaty fotograficzne -Podstawy analizy historycznej dokumentacji technicznej i kartograficznej -Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków -Podstawy obmiaru zabytków architektury, budownictwa. -Przeobrażenia urbanistyczne miast europejskich w XIX i XX w.

7 POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU - prace terenowe - zwiedzanie zakładów infrastruktury komunalnej i zakładów przemysłowych we Wrocławiu oraz okolicy, - zwiedzanie obiektów inżynierii kolejowej - Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, - zwiedzanie obiektów sakralnych, nekropolii a także reprezentacyjnych budowli użyteczności publicznej, - warsztaty fotograficzne w plenerze.

8 Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków lub ich Delegaturach Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków lub ich Delegaturach -Oddziałach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, -Muzeach Regionalnych, -Muzeum Techniki w Warszawie, WARSZTATY KONSERWATORSKIE Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej W TRAKCIE SRUDIÓW STUDENCI ODBYWAJĄ PRAKTYKI W:

9 KADRA Zajęcia dydaktyczne prowadzi interdyscyplinarny zespół złożony z: -historyków, -historyków sztuki, -prawników, -architektów, inżynierów, -pracowników związanych z ochroną zabytków.

10 WSPÓŁPRACA Z: -Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków w Polsce, -Regionalnymi Ośrodkami Narodowego Instytutu Dziedzictwa, -Urzędem Marszałkowskim w Opolu i Wrocławiu -Politechniką Wrocławską, -Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, -Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ZAWODOWA NA STUDIACH HISTORYCZNYCH DOKUMENTALISTYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google