Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R OLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SYSTEMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE G MINY N IWISKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R OLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SYSTEMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE G MINY N IWISKA."— Zapis prezentacji:

1 R OLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SYSTEMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE G MINY N IWISKA

2 Gmina Niwiska usytuowana jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie kolbuszowskim. Organy administracji są zobowiązane ustawowo do podejmowania działań mających na celu trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Rola samorządu w systemie opieki nad zabytkami to misja gospodarza, który zabiega nie tylko o sprawy bieżące ale dba również o dziedzictwo kulturowe, które jest ważnym czynnikiem rozwoju gminy i regionu.

3

4 Założycielem Niwisk w Puszczy Sandomierskiej był Stanisław Tarnowski w 1565r. W tym czasie na tronie polskim zasiadał ostatni z Jagiellonów Zygmunt August. Więcej historii i wielu ciekawostek wraz z fotografiami znajdziecie Państwo na stronie www.niwiska.pl

5 WWW. NIWISKA. PL

6 D R J AN A NTONI E RNEST H UPKA (1856-1952) Ostatni właściciel Niwisk

7 Jan Antoni Ernest Hupka (1856-1952), publicysta, działacz samorządowy, emigracyjny i polityk konserwatysta. W latach 1898-1914 poseł na Sejm Krajowy z obwodu tarnowskiego, członek Państwowej Rady Rolnej w Wiedniu oraz Wydziału Krajowego. Wieloletni Marszałek Powiatu Kolbuszowskiego.

8 Z ABYTKI NA STARYCH FOTOGRAFIACH

9 Wszystkie prace wykonano dzięki wsparciu i pomocy następujących instytucji:

10 WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO POWIAT KOLBUSZOWSKI WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE PARAFIA RZYMSKO –KATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W NIWISKACH LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LASOVIA GMINA NIWISKA

11 Szkic sytuacyjny założenia parkowo – dworskiego.

12 Założenie parkowo-dworskie w Niwiskach objęte jest wspólnym wpisem do Rejestru Zabytków, natomiast poszczególne obiekty wchodzące w jego skład mają różnych właścicieli. Park i Dwór – stanowi własność Gminy Niwiska, oficyna dworska – to własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiej Komendy Policji, spichlerz – własność prywatna lokalnego przedsiębiorcy. Realizacja zmierzonych celów jest realizowane etapowo.

13 Pierwszym wykonanym zadaniem była: - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Niwiskach obejmująca pielęgnację drzewostanu oraz nowe nasadzenia

14 PARK DWORSKI

15 Kolejnym zadaniem był remont Pałacu dr Jana Hupki -I etap obejmował: wymianę więźby i pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem jego ozdobnych elementów, wzmocnienie stropów, wykonanie instalacji odgromowej oraz przeciwwilgociowej.

16 P AŁAC DR J ANA H UPKI Z II POŁOWY XIX W.

17 Etap II obejmował: kompleksowy remont elewacji zewnętrznej budynku, renowację fundamentu wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymianę zniszczonej stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymianę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania.

18 Elewacja wschodnia z roku 1908 oraz stan aktualny.

19 Etap III zrealizowano poprzez: remont i przebudowę balustrady, schodów zewnętrznych oraz budowę tarasu zewnętrznego.

20 Elewacja południowa z roku 1908 oraz stan aktualny.

21 Kolejnym etapem prac konserwatorskich w trakcie remontu była odnowa znajdujących się w sali głównej polichromii z 1912 roku autorstwa Karola Frycza – prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Sala nosi nazwę Pod Pawiami

22 Polichromie Pod Pawiami

23 Sale biblioteki ozdobione malowidłami nazywane są: Pod Makami oraz Pod Wronami

24 Polichromie Pod Makami, Pod Wronami

25 W trakcie prac odkryto również polichromie w na ścianie wschodniej dworu oraz w pomieszczeniach biblioteki.

26 Polichromie odkryte w roku 2011

27 Kolejne nasze plany to Prace konserwatorskie mozaiki parkietowej w sali "Pod Pawiami oraz renowacja polichromii w pomieszczeniach biblioteki.

28

29 Kolejnym obiektem zabytkowym w założeniu parkowo - dworskim jest Oficyna dworska z II połowy XIX wieku Obiekt jest obecnie w trakcie remontu.

30 O FICYNA DWORSKA Z II POŁOWY XIX WIEKU

31 W trakcie remontu w 2011 roku zostały tam odkryte polichromie.

32 Odkryta w 2011 roku polichromia w Oficynie Dworskiej w Niwiskach

33 Najbardziej zaniedbanym budynkiem jest Spichlerz Dworski z połowy XIX wieku stanowiący obecnie własność prywatną. Stan zachowania jak widać jest bardzo zły, budynek wymaga gruntownego remontu.

34 S PICHLERZ D WORSKI Z POŁOWY XIX WIEKU. W ŁASNOŚĆ PRYWATNA.

35 W 2008 roku przy współpracy właściciela prywatnego i Stowarzyszenia LGD LASOVIA sfinansowano przygotowanie koncepcji rekonstrukcji zabytkowego spichlerza ze zmianą sposobu użytkowania. Przewiduje się nową funkcję zabytkowego spichlerza, w którym usytuowana byłaby restauracja z zapleczem w przyziemiu, sala historyczno – etnograficzna i pokoje gościnne.

36 Rzut elewacji wschodniej - koncepcja

37 Z inicjatywy Wójta Gminy wykonano kompleksowe zadanie remontu elewacji zabytkowego kościoła wraz z murem oporowym i dzwonnicą pod nazwą Remont obiektów zabytkowych: elewacji zabytkowego kościoła i muru oporowego wraz z dzwonnicą w Niwiskach w ramach programu Działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach zrealizowała w 2011 roku.

38 K OŚCIÓŁ PW. Ś W. M IKOŁAJA W N IWISKACH Z II POŁOWY XIX WIEKU

39 Prace inwestycyjne trwały pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

40


Pobierz ppt "R OLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SYSTEMIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE G MINY N IWISKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google