Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja strategii Gminy w latach 2007-2015 Tadeusz Pitala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja strategii Gminy w latach 2007-2015 Tadeusz Pitala."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja strategii Gminy w latach 2007-2015 Tadeusz Pitala

2 Misja Atrakcyjne miejsce zamieszkania i rekreacji oraz dogodne miejsce realizacji własnej przedsiębiorczości, pragnień i celów jego mieszkańców.

3 Wizja Gmina z w pełni rozwiniętą infrastrukturą, o niskiej stopie bezrobocia dzięki rozwiniętej przedsiębiorczości, atrakcyjne miejsce zamieszkania, o stałym dodatnim saldzie migracji i turystyce przynoszącej widoczne korzyści dla mieszkańców.

4 CEL STRATEGICZNY NR 1 WYSOKI STANDARD ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW I ATRAKCYJNE WARUNKI DLA TURYSTÓW Budowa hali sportowej dla Gimnazjum dostępnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czechówce Rozbudowa stacji narciarskiej i zagospodarowanie terenu przylegającego do Stacji Zagospodarowanie terenów nad rzeką Sieprawką w Sieprawiu Urządzanie miejsc wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, budowa ścieżek rowerowych i pieszych. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu, adaptacja pomieszczeń Budowa budynku dla Biblioteki Publicznej i GOK w Sieprawiu- urządzenie czytelni i kawiarenki Internetowej, wyposażenie Biblioteki w odpowiednią ilość księgozbioru i stanowisk komputerowych i miejsc w czytelni.

5 Ogólnodostępna hala sportowa przy Gimnazjum w Sieprawiu

6 S ala gimnastyczna przy SP w Czechówce

7 Ogólnodostępna sala gimnastyczna przy Sz. P w Łyczance.

8 Teren rekreacyjny „Słoneczny Park” w Sieprawiu

9 Siłownia zewnętrzna w Czechówce

10 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

11 Dom kultury z biblioteką.

12 CEL STRATEGICZNY NR 1 WYSOKI STANDARD ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW I ATRAKCYJNE WARUNKI DLA TURYSTÓW Budowa budynku dla Biblioteki Publicznej i GOK w Sieprawiu- urządzenie czytelni i kawiarenki Internetowej, wyposażenie Biblioteki w odpowiednią ilość księgozbioru i stanowisk komputerowych i miejsc w czytelni. Udzielenie pomocy w rozwoju gospodarstw agroturystycznych poprzez informację o środkach pomocowych prowadzoną przez Urząd Gminy. Tworzenie warunków dla inwestorów tworzących bazę gastronomiczną i noclegową. Urządzenie pól biwakowych

13 CEL STRATEGICZNY NR 2 CZYSTE ŚRODOWISKO Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sieprawiu. Budowa Kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka. Budowa Kanalizacji wsi Siepraw i Łyczanka c.d. etap IV. Budowa kanalizacji wsi Zakliczyn i Czechówka Podejmowanie działań celem obniżenia kosztów odbioru i wywozu ścieków.

14 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sieprawiu Wartość robót wykonanych netto - 6.276 tys. zł.

15 Czechówka POIiŚ długość w [mb]18 634,29 pompownie sieciowe w szt.6 przydomowe pompownie w szt. 12 koszt netto PLN6 399 850,67 realizacja w latach2011-2013

16 Wartości projektowane Łyczanka PROWPOIS w trakcie realizacji długość w [mb]5 229,361032,3 pompownie sieciowe w szt. 10 przydomowe pompownie w szt. 51 koszt netto w PLN1 397 565,29200 224,91 realizacja w latach2010-20112015

17 Wartości projektowane Siepraw WFOŚiGWPROWPOIiŚ PROW (ul. Jagodowa i Św. M.Archani oła) PROW (ul. Św. Michała Archanioła ) POIS w trakcie realizacji Razem długość w [mb]1 91610 200502 5434633658,118 830,35 pompownie sieciowe w szt. 1100002 przydomowe pompownie w szt. 011060016 koszt netto PLN 729 468,00 2 726 078,00 11 092,00 668 635,00 146 194,00 709 525,00 4 990 991,00 relizacja w latach 20082010-2011 2011- 2013 20142015

18 ZakliczynPOIiŚ PROW (przyłącze do OSP) długość w [mb]9 553,86317,8 pompownie sieciowe w szt. 20 przydomowe pompownie w szt. 30 koszt netto w PLN3 282 643,20133 532,38 realizacja w latach 2011-20132015

19 Wartości projektowane Gmina POIS w trakcie realizacjiRazem długość w [mb]48907469053597(108071) pompownie sieciowe w szt.11011(23) przydomowe pompownie w szt.26127 (34) koszt netto PLN15.495.058,00709 525,0016.404.808,00 realizacja w latach2008-20142015

20 Budowa kanalizacji

21 Zestaw asenizacyjny

22 CEL STRATEGICZNY NR 3 DOGODNE WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INWESTYCJI ZEWNĘTRZNYCH Likwidacja osuwiska na drodze Powiatowej 18250 wieś Siepraw przysiółek Wieś II, K-1948 2007 Modernizacja dróg wewnętrznych Brzeg Siepraw i Zakliczyn – przewiązka 2007 Modernizacja drogi gminnej K540326 Zakliczyn -Kamionka k. Szkoły, cz. II 2009 Modernizacja drogi gminnej K540304 Czechówka-Zakliczyn Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Czechówka - Stojowice 1949 2011 Modernizacja drogi Siepraw Grabie 18246, K-1950. 2010

23 Nakładka asfaltowa na drodze Czechówka- Stojowice

24 CEL STRATEGICZNY NR 3 DOGODNE WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INWESTYCJI ZEWNĘTRZNYCH Modernizacja drogi powiatowej 1945 Siepraw Brzeg - Zawada 2014 Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Siepraw - Kraków 18244, K-1946 2014 Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Siepraw Kawęciny 18247 - likwidacja osuwiska (część II), K-1947 2007 Modernizacja drogi 18248 Czechówka Byszyce przez Siepraw Pasternik Łany, K-1953. 2010 Modernizacja dróg wewnętrznych: Siepraw Brzeg,2008 Grabie do cmentarza 2007 i Zakliczyn - przewiązka koło Lejdy 2007,

25 Nakładka asfaltowa na drodze Siepraw-Pasternik

26 Inwestycje na drogach powiatowych

27

28 Podsumowanie inwestycji drogowych Nakładki asfaltowe na drogach gminnych i wewnętrznych - dł. 10.143 [mb]. Chodniki przy drogach gminnych – 1500mb Nakładki asfaltowe na drogach powiatowych – dł. 18.700 [mb]. Chodniki – dł. 8240 [mb].

29 CEL STRATEGICZNY NR 3 DOGODNE WARUNKI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INWESTYCJI ZEWNĘTRZNYCH Prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych dróg, w zależności od stopnia zniszczenia. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego. 2013 Uaktywnienie środowiska Gminy dla promocji rodzinnego rzemiosła, własnych tradycji i tworzenia miejsc pracy, w tym dla niepełnosprawnych. Wydawanie Informatora Gminnego. (UG) Pomoc Urzędu Gminy w uzyskiwaniu informacji o dopłatach do gospodarstw rolnych i innych środkach pomocowych, w tym w uzyskiwaniu środków pomocowych dla mieszkańców przez zatrudnienie w Urzędzie Gminy przeszkolonych pracowników. LGD Promocja powstających gospodarstw agroturystycznych. LGD Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich. LGD

30 CEL STRATEGICZNY NR 4 ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA Modernizacja budynku szkolnego Zakliczyn 2015 i Łyczanka2012 Modernizacja linii telefonicznych dla powszechnego taniego dostępu do Internetu, pozyskanie innych operatorów niż TP S.A. Rozbudowa systemów elektronicznej informacji.2015 Opracowanie i wdrożenie w życie systemu stypendialnego dla młodzieży najzdolniejszej w Gminie. (nagrody wójta)

31 CEL STRATEGICZNY NR 5 BEZPIECZNA GMINA ORAZ ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Budowa chodnika dla pieszych Borzęta Gorzków WieliczkaK1944.(250mb). Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 2007,2013 18244 Siepraw Kraków wieś Siepraw przysiółek Łysa Góra II, K -1946 (317mb) Budowa chodnika Czechówka – do szkoły w stronę Stojowic, przy drodze K 1949 (220mb) 2008 Budowa chodnika Czechówka od szkoły w stronę Sieprawia na drodze K1949 (250mb) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej K- 1947 Siepraw Kawęciny /Wieś I/(200mb)2011

32 CEL STRATEGICZNY NR 5 BEZPIECZNA GMINA ORAZ ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Budowa chodnika dla pieszych do studzienki na Wsi II od kładki do skrzyżowania A. Salawy, droga powiatowa K-1945(250mb) 2014 Budowa chodnika Zakliczyn - Zadziele droga gminna 540323 2014 Budowa chodnika Zakliczyn Działy (pod kółkiem), K- 1944, K-1948(200mb).2007 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej K-1947(przy Sp. Karpaty). 2009 Utrzymanie istniejących chodników dla pieszych. (UG)

33 CEL STRATEGICZNY NR 5 BEZPIECZNA GMINA ORAZ ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i integracja mieszkańców: - Kolonia - Obchody dni dziecka, Mikołaja - Obchody Dnia Seniora - Zajęcia, spotkania integracyjne Organizowanie zebrań wiejskich, co najmniej raz w roku. Utrzymywanie strony Internetowej w Urzędzie Gminy celem informowania społeczeństwa. Kontynuowanie udziału Gminy w portalu internetowym Wrota Małopolski. Unowocześnienie pracy Urzędu Gminy. (2012-2015)

34 Półkolonia 2010r.

35 Gminny Dzień Dziecka 2013r.

36 Dzień Seniora 2013r.

37 Impreza integracyjna „Siepraw bez barier” 2012r.

38 CEL STRATEGICZNY NR 5 BEZPIECZNA GMINA ORAZ ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami pozarządowymi i szkołami celem dotarcia z pomocą socjalną do wszystkich potrzebujących, w tym szukanie źródeł dofinansowania ze środków pomocowych. Modernizacja budynku po Policji na cele mieszkaniowe – mieszkań socjalnych (część II). (2008)

39 Adaptacja budynku po byłym posterunku policji.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja strategii Gminy w latach 2007-2015 Tadeusz Pitala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google