Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego."— Zapis prezentacji:

1 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :

2 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego do kosztorysowania ”Zuzia”, programu do obsługi sekretariatu. Modernizacja sieci tele-informatycznej. Rozszerzenie liczby stanowisk komputerowych z dostępem do sieci. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie celów.

3 1. 1. Rozbudowa strony internetowej. 2. 2. Kontynuacja wydawania biuletynu informacyjnego „PIAŚCIK”. 3. 3. Przygotowanie kwartalnej informacji dla mieszkańców o ważniejszych przedsięwzięciach realizowanych w spółdzielni. 4. 4. Wprowadzenie systematycznych spotkań Członków Zarządu z mieszkańcami poszczególnych bloków. 5. 5. Realizacja okresowych spotkań z Przewodniczącymi DKM-ów. 6. 6. Stworzenie mieszkańcom możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontów.

4 1. 1. Pozyskanie alternatywnych źródeł energii (baterie słoneczne). 2. 2. Obniżenie kosztów c.o. poprzez prowadzenie działań termo-modernizacyjnych budynków. 3. 3. Inspirowanie działań mieszkańców zmierzających do wykupu prawa wieczystej dzierżawy z 98% bonifikatą. 4. 4. Uzyskiwanie dodatkowych przychodów pozwalających obniżyć koszty eksploatacji budynków (reklamy, dachy). 5. 5. Opomiarowanie wszystkich mieszkań w zasobach Spółdzielni w zakresie zużycia wody.

5 1. 1. Wprowadzenie zabezpieczeń w postaci kaucji do wszystkich umów za najem lokali. 2. 2. Stałe monitorowanie i indywidualne korekty czynszów w poszczególnych lokalach. 3. 3. Pozyskiwanie nowych lokali użytkowych. 4. 4. Poprawa standardów posiadanych lokali użytkowych.

6 1. 1. Pozyskiwanie środków Unijnych związanych z ochroną środowiska dla uzyskania alternatywnych źródeł energii. 2. 2. Kredyty termo-modernizacyjne wraz z bonifikatą. 3. 3. Przejmowanie i sprzedaż na wolnym rynku lokali zajmowanych przez byłych gospodarzy domów. 4. 4. Wzrost przychodów od posiadanych kapitałów przez wykorzystanie bezpiecznych instrumentów finansowych.

7 1. 1. Przeprowadzenie oceny posiadanych nieruchomości pod kątem możliwości ich przyszłego wykorzystania. 2. 2. Przekazanie Gminie Kraków zbędnych terenów niezagospodarowanych. 3. 3. Wydzierżawienie terenów. 4. 4. Rozpoczęcie prac nad pozyskaniem lokali użytkowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia. 5. 5. Uzyskanie Warunków Zabudowy dla wybranych nieruchomości. 6. 6. Sprzedaż nieruchomości będących własnością Spółdzielni oraz praw do wieczystego użytkowania gruntów na których Spółdzielnia nie przewiduje działań inwestycyjnych.

8 1. 1. Opracowanie planów budowy nowych miejsc parkingowych. 2. 2. Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych. 3. 3. Budowa garaży.

9 1. 1. Wprowadzenie zmian w programie komputerowym umożliwiających nadzór nad przebiegiem prac związanych z ustanowieniem prawa odrębnej własności. 2.Z 2.Z większenie liczby pełnomocników do zawierania umów o ustanowienie odrębnej własności

10 1. 1. Realizacja planu oszczędnościowego


Pobierz ppt "CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google