Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego."— Zapis prezentacji:

1 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :

2 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego do kosztorysowania ”Zuzia”, programu do obsługi sekretariatu. Modernizacja sieci tele-informatycznej. Rozszerzenie liczby stanowisk komputerowych z dostępem do sieci. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie celów.

3 1. 1. Rozbudowa strony internetowej Kontynuacja wydawania biuletynu informacyjnego „PIAŚCIK” Przygotowanie kwartalnej informacji dla mieszkańców o ważniejszych przedsięwzięciach realizowanych w spółdzielni Wprowadzenie systematycznych spotkań Członków Zarządu z mieszkańcami poszczególnych bloków Realizacja okresowych spotkań z Przewodniczącymi DKM-ów Stworzenie mieszkańcom możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontów.

4 1. 1. Pozyskanie alternatywnych źródeł energii (baterie słoneczne) Obniżenie kosztów c.o. poprzez prowadzenie działań termo-modernizacyjnych budynków Inspirowanie działań mieszkańców zmierzających do wykupu prawa wieczystej dzierżawy z 98% bonifikatą Uzyskiwanie dodatkowych przychodów pozwalających obniżyć koszty eksploatacji budynków (reklamy, dachy) Opomiarowanie wszystkich mieszkań w zasobach Spółdzielni w zakresie zużycia wody.

5 1. 1. Wprowadzenie zabezpieczeń w postaci kaucji do wszystkich umów za najem lokali Stałe monitorowanie i indywidualne korekty czynszów w poszczególnych lokalach Pozyskiwanie nowych lokali użytkowych Poprawa standardów posiadanych lokali użytkowych.

6 1. 1. Pozyskiwanie środków Unijnych związanych z ochroną środowiska dla uzyskania alternatywnych źródeł energii Kredyty termo-modernizacyjne wraz z bonifikatą Przejmowanie i sprzedaż na wolnym rynku lokali zajmowanych przez byłych gospodarzy domów Wzrost przychodów od posiadanych kapitałów przez wykorzystanie bezpiecznych instrumentów finansowych.

7 1. 1. Przeprowadzenie oceny posiadanych nieruchomości pod kątem możliwości ich przyszłego wykorzystania Przekazanie Gminie Kraków zbędnych terenów niezagospodarowanych Wydzierżawienie terenów Rozpoczęcie prac nad pozyskaniem lokali użytkowych w ramach wspólnego przedsięwzięcia Uzyskanie Warunków Zabudowy dla wybranych nieruchomości Sprzedaż nieruchomości będących własnością Spółdzielni oraz praw do wieczystego użytkowania gruntów na których Spółdzielnia nie przewiduje działań inwestycyjnych.

8 1. 1. Opracowanie planów budowy nowych miejsc parkingowych Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych Budowa garaży.

9 1. 1. Wprowadzenie zmian w programie komputerowym umożliwiających nadzór nad przebiegiem prac związanych z ustanowieniem prawa odrębnej własności. 2.Z 2.Z większenie liczby pełnomocników do zawierania umów o ustanowienie odrębnej własności

10 1. 1. Realizacja planu oszczędnościowego


Pobierz ppt "CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google