Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA."— Zapis prezentacji:

1 Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA

2 Co to jest IKE (1/2) ? Najprościej i najkrócej: możliwość długookresowego oszczędzania bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych ( tzw. podatku Belki )

3 Co to jest IKE (2/2) ? IKE może być prowadzone w formie: funduszu inwestycyjnego (lub dobrowolnego funduszu emerytalnego) ubezpieczenia lokaty bankowej rachunku inwestycyjnego rachunku inwestycyjnego w zarządzaniu na zlecenie*. *szczegóły rachunku w Zarządzaniu dostępne na stronie www.bdm.plwww.bdm.pl

4 Zalety IKE. a) brak podatku (jeżeli klient spełni spełni warunki określone w Ustawie) b) odłożenie podatku w czasie (jeżeli klient zdecyduje się dokonać tzw. zwrotu – zrezygnuje z prowadzenia IKE „przed czasem” )

5 Zalety IKE w formie rachunku inwestycyjnego.  IKE w formie lokaty – symboliczne zyski  IKE w formie ubezpieczeń lub funduszu inwestycyjnego – wysokie opłaty ( pobierane przez podmioty zarządzające )  IKE w formie rachunku inwestycyjnego – szansa na wysokie zyski przy niskich kosztach

6 IKE – najlepszy sposób na długookresowe oszczędzanie. PAMIĘTAJMY: Z IKE da się (w każdym czasie) wyjść bez drakońskich kosztów! W BDM zapłacisz za rezygnację z rachunku (w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia rachunku) -149zł. Od trzynastego miesiąca oszczędzania zwrot, wypłata, transfer są bezpłatne.

7 IKE w BDM – ile to kosztuje? Otwarcie IKE – 0zł Prowadzenie rachunku IKE – 0zł Prowizje od transakcji identyczne jak dla „zwykłego” rachunku inwestycyjnego.

8 Limit wpłat na IKE. Limit wpłat - Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć limitu wpłat podawanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obowiązującą Ustawą limit obliczany jest jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit wpłat dla 2016r. wynosi: 12 165 zł.

9 Ograniczenia dotyczące rachunku inwestycyjnego prowadzonego w formie IKE. Poza limitem wpłat, rachunek IKE różni się od zwykłego rachunku inwestycyjnego również brakiem możliwości inwestowania w instrumenty pochodne oraz przy wykorzystaniu OTP, kredytu.

10 W co można inwestować w ramach IKE? Inwestycje dokonywane na Rachunku IKE mogą być mocno zdywersyfikowane. Klient w zależności od panującej koniunktury, kierując się indywidualnymi decyzjami może inwestować m.in. w:  akcje (w tym z NewConnect),  prawa poboru,  obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, gminne itd.,  certyfikaty,  ETF-y,  produkty strukturyzowane notowane na giełdzie (oparte o indeksy, surowce, stopy procentowe itd.).

11 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 1/3 Podstawowy warunek Osiągnięcie wieku:  60 lat,  a w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych - 55 lat.

12 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 2/3 Warunek dodatkowy Dokonywanie wpłat na IKE: musi odbywać się co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo ponad połowa wartości wpłat musi zostać dokonana nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

13 Jakie warunki trzeba spełnić by nie zapłacić podatku od inwestycji dokonanych na IKE? 3/3 W przypadku śmierci oszczędzającego osoby uprawnione ( uposażeni wskazani przez klienta, a w przypadku nie wskazania takich osób spadkobiercy wynikający z prawa spadkowego ) nabywają prawo do wypłaty środków bez podatku (i bez spełniania jakichkolwiek warunków utrzymania inwestycji).

14 Ważne pojęcia dotyczące IKE które należy znać Wypłata – jednorazowa wypłata środków bez podatku (po spełnieniu warunków Ustawy o IKE) Wypłata w ratach – wypłata w ratach bez podatku (po spełnieniu warunków Ustawy o IKE) Wypłata transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej lub do programu emerytalnego Zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, gdy nie spełnione są warunki zwolnienia podatkowego (z wypłaty zostanie potrącony podatek) Częściowy zwrot – wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, gdy nie spełnione są warunki zwolnienia podatkowego (z wypłaty zostanie potrącony podatek) – w tym wypadku maksymalnie można wypłacić kwotę równą sumie dokonanych wpłat (a zysk musi pozostać na rachunku)


Pobierz ppt "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKE w Domu Maklerskim BDM SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google