Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

2 Aktualizacja Strategii Komunikacji wynikające ze zmian Regulaminów Organizacyjnych IZ i IP dotyczące procedowania nad Strategią dotyczące uzupełnienia zadań realizowanych przez Punkt kontaktowy EFS dotyczące rekomendacji Ministerstwa Rozwoju i redakcyjne Zmiany

3 Zmiany zadań Wydziałów IZ UMWM Wydziału Zarządzania EFRR Wydział Innowacyjności i Rozwoju Wydział Sprawozdawczości i Ewaluacji Biuro do spraw Pomocy Technicznej Wydziały odpowiedzialne za nabory i dokumenty wdrożeniowe

4 Zmiany nazw Wydziałów IP MJWPU Wydział Koordynacji EFS Wydziały Wdrażania Projektów EFS Wydział Kontroli Projektów EFS i EFRR Oddziały Zamiejscowe Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

5 Zmiany nazw Wydziałów IP WUP Zespół ds. Informacji i Promocji Wydział Wdrażania Projektów Konkursowych Wydział Wdrażania Projektów Pozakonkursowych Wydział ds. Kontroli EFS Wydział Monitoringu i Pomocy Technicznej

6 Zmiana zadań Było: IZ we współpracy z IP opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych Jest: IP (MJWPU) w ścisłej współpracy z innymi IP i IZ opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych

7 Zatwierdzenie Strategii Komunikacji Dnia 31 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1041/63/15 przyjął Strategię Komunikacji RPO WM 2014-2020 Dnia 16 lipca 2015 roku Komitet Monitorujący zatwierdził Strategię Komunikacji RPO WM 2014- 2020

8 Rekomendacje MR Punkt 5.4.1. Opis systemu wsparcia potencjalnych beneficjentów Rozdział 5.5. Podstawowe kanały informacji Punkt kontaktowy EFS (WUP)

9 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Dziękuję za uwagę Mariusz Frankowski m.frankowski@mazowia.eu


Pobierz ppt "Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google