Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienie prawno-organizacyjne funkcjonowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienie prawno-organizacyjne funkcjonowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienie prawno-organizacyjne funkcjonowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

2 Inicjatorem działań w ramach Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Koordynacja działań – Marszałek Województwa oraz Starosta Powiatowy Zakres terytorialny Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Porozumienie – sygnatariuszami są przedstawiciele powiatu oraz poszczególnych miast i gmin

3 CEL POROZUMIENIA ustalenie zgodnych zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego promowanie partnerskiego modelu współpracy wzmocnienia powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Obszar wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych dla całego Obszaru aktywne współdziałanie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

4 Porozumienie-struktura organizacyjna (propozycja) Komitet Sterujący Zarząd

5 Komitet Sterujący - zadania  zatwierdzanie Strategii rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i jej aktualizacji,  przedkładanie Strategii do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a po uzyskaniu pozytywnej opinii do IZ RPO,  zatwierdzanie listy projektów stanowiących integralną część Strategii i jej aktualizacji,  zatwierdzenie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii, a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia IZ RPO,  wybór członków Zarządu,  zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,  zatwierdzanie innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO.

6 Zarząd - zadania przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów, wskazanych w Strategii propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów i uzgodnienie ich w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z IZ RPO, wybór projektów, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, jej aktualizacja, przedkładanie do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii ZIT, przygotowanie porządku obrad oraz projektów uchwał na posiedzenie KS, nadzór nad realizacją uchwał KS.

7 Strategia Strategię przygotowują sygnatariusze porozumienia Weryfikacja Strategii rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

8 Instytucja Zarządzająca K-P RPO z sygnatariuszami porozumienia danego obszaru powiatowego podpisze „kontrakt regionalny”

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zagadnienie prawno-organizacyjne funkcjonowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google