Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie *Stan na dzień 31.01.2009 r. Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na rok 2009 (w ujęciu narastający)*

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* *Stan na dzień: 31.01.2009 r. Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia Programu Wartość ogółem od uruchomienia Programu Liczba od uruchomienia Programu Wartość ogółem od uruchomienia Programu Ogółem PO KL23071 094 763 632,92 zł519323 071 423,80 zł325 137 180 zł

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* 77 987 496,00068 393 071,65193310 140 138,061084Priorytet IX Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VI435342 808 399,52120139 766 800,43103 328 418,00 Priorytet VII311117 237 80,008341 222 322,1471 096 305,00 Priorytet VIII477324 481 292,0012373 689 229,6172 724 960,00 * Stan na dzień: 31.01. 2009 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* 7 997 044,46 1 1Poddziałanie 6.1.2 2 458 000,00 1 1 - w tym projekt systemowy 18 351 889,0022 108 740,4814125 119 606,8181Działanie 6.2 1 373 483,00736 245,7215154 498 859,6492Działanie 6.3 64 374 347,0064 374 200,002064 374 200,0020Poddziałanie 6.1.3 Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VI435342 808 399,52120140 304 880,43109 603 312,46 Działanie 6.1262213 189 933,0791117 459 893,8389 877 940,46 Poddziałanie 6.1.1241140 818 688,61707044 536 631,3717 506 549,00 * Stan na dzień: 31.01. 2009 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* 7 465 112,005 565 086,871022 113 905,0052Poddziałanie 7.2.2 4 976 742,001 649 361,38344 484 565,00 162 Działanie 7.3 Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VII311117 237 803,00100 45 509 541,3471 096 305,00 Działanie 7.13420 540 455,00 34 22 703 982,6734 889 714,00 Poddziałanie 7.1.1165 492 952,30166 104 040,0015 158 382,00 Poddziałanie 7.1.21713 851 413,001715 403 852,6716 496 450,00 Poddziałanie 7.1.311 196 090,001 3 234 882,00 Działanie 7.211571 672 326,00272721 156 197,2919 906 966,00 Poddziałanie 7.2.16349 558 421,002215 591 110,4212 441 854,00 *Stan na dzień: 31.01.2009 r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* * Stan na dzień: 31.01.2009 r. 989 060,00 0,00 04 210 366,408Poddziałanie 8.1.3 41 307 777,0054 289 744,66105224 158 318,64343Poddziałanie 8.1.1 14 544 992,00 4 882 460,30 7 68 130 166,1193Poddziałanie 8.1.2 5 817 997,0013 331262,80 5 27 982 440,9932 Działanie 8.2 (w tym projekt systemowy) 5 817 997,002 869 972,75518 085 621,7930Poddziałanie 8.2.1 Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VIII477324 481 292,3411773 689 229,6172 724 960,00 Działanie 8.1 (w tym projekt systemowy) 446296 498 851,1511366 084 819,3848 674 946,00

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* *Stan na dzień: 31.01.2009 r. Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja 2007-2008 Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet IX1084 310 140 138,06 20371 958 817,2877 987 496,50 Działanie 9.1242169 879 376,73 69 41 474 481,5234 613 946,00 Poddziałanie 9.1.16248 885 298,392413 233 570,2211 131 636,00 Poddziałanie 9.1.2179119 689 617,994426 933 638,6022 040 154,00 Poddziałanie 9.1.311 304 460,3511 307 272,701 442 156,00 Działanie 9.212660 807 638,053915 815748,4423 609 577,00 Działanie 9.34425 609 630,9721 060 736,008 461 236,00 Działanie 9.45832 359 208,961710 064 343,764 435 326,00 Działanie 9.561421 484 283,35763 543 507,566 867 412,00

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie 22 5 14 74 16341361627.3 41042527.2.2 22243637.2.1 22100254277Priorytet VII * stan na dzień 31.01.2009 r. Ocena wniosków - konkursy w 2008 roku* 1313 1 48 62 Ilość podpisanych umów 8151563926.3 101466816.2 2727911912626.1 45120311 435 Priorytet VI Ilość odwołań / protestów Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie 3 0 2 66 72 00488.1.3 4324308.2.1 1076464938.1.2 26105245239 8.1.1 ( w tym projekt systemowy) 32117271370Priorytet VIII Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie 46 7 2 2020 3232 20 127 18763924559.5 8175454589.4 9228449.3 11391061269.2 2141131799.1.2 524244646629.1.1 72203638924Priorytet IX * Stan na dzień 31.01.2009 r. Ocena wniosków - konkursy 2008*

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007 -2013 (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 13 653 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 210 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 9 986 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 30 253

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykładowe efekty działań realizowanych w ramach PO KL: (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) utworzenie 17 ośrodków wychowania przedszkolnego dla 2 072 dzieci, wsparcie istniejących 5 ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym o 691 dzieci, dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla 12 079 dzieci, specjalistyczne stypendia doktoranckie dla 100 osób dla 18 osób w 2008 r., stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej dla 121 osób, 12 programów wsparcia osób niepełnosprawnych dla 680 osób, 5 programów aktywności lokalnej dla 30 osób, objęcie kontraktami socjalnymi 1 319 osób.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI7631517512 806 Priorytet VII27179853702 Priorytet VIII8583921250 Priorytet IX159013852975 SUMA12 796793720733 *Źródło: Sprawozdanie rzeczowe za okres 01.01-31.12.2008 r.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy Wysokość środków zatwierdzonych wnioskami o płatność (stan na 31 stycznia 2009 r. ) Powiatowy Urząd Pracy Wysokość środków zatwierdzonych wnioskami o płatność (stan na 31 stycznia 2009 r.) Białogard 4 618 845,35 Myślibórz 2 028 663,24 Choszczno 2 626 546,97 Police 1 815 410,50 Drawsko Pomorskie 3 845 627,44 Pyrzyce 2 395 906,84 Goleniów 2 495 451,38 Sławno 2 701 554,56 Gryfice 5 245 557,56 Stargard Szczeciński. 5 198 389,70 Gryfino 3 417 513,87 Szczecin 4 477 777,04 Kamień Pomorski 2 255 461,27 Szczecinek 5 233 666,23 Kołobrzeg 1 401 976,89 Świdwin 3 408 107,08 Koszalin 6 037 858,81 Świnoujście 596 875,11 Łobez 2 248 921,92 Wałcz 1 726 200,00 Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy % wykorzystania (wydatki zatwierdzone w stosunku do przyznanej alokacji na 2008 r.) Powiatowy Urząd Pracy % wykorzystania (wydatki zatwierdzone w stosunku do przyznanej alokacji na 2008 r.) Wałcz 100,00 % Pyrzyce 99,25 % Choszczno 99,98 % Koszalin 99,18 % Świnoujście 99,96 % Gryfice 99,14 % Szczecinek 99,95 % 99,95 % Białogard 99,10 % Szczecin 99,89 % Stargard Szczeciński 98,69 % Świdwin 99,81 % Golenió w 98,46 % Police 99,79 % Drawsko Pomorskie 98,38 % Sławno 99,48 % Kołobrzeg 98,21 % Kamień Pomorski 99,44 % Łobez 98,08 % Myślibórz 99,32 % Gryfino 96,01 % Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania projektów systemowych w województwie zachodniopomorskim na dzień 31 stycznia 2009 r.* Poddziałanie Liczba podpisanych umów Alokacja Plan Działania 2008 Kwota umów% Poddziałanie 7.1.11615 158 382, 00 PLN5 492 952, 30 PLN36 % Poddziałanie 7.1.2176 496 450, 00 PLN13 851 413, 62 PLN213 % Poddziałanie 7.1.311 050 550, 00 PLN1 196 090,00113 % Suma 3422 705 382,00 PLN20 540 455, 92 PLN93 % *Źródło: sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu VII PO KL

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatkowanie dotacji rozwojowej przez Beneficjentów Ostatecznych (PCPR - y i OPS - y) realizujących projekty systemowe za 2008 r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PowiatKwota dofinansowaniaKwota wydatkowana Kwota zwrócona do IP Procent wydatkowania Białogardzki823 523,74822 624,64899,1099,89% Choszczeński830 517,70830 450,3067,4099,99% Drawski880 324,60828 187,0852 137,5294,08% Goleniowski897 428,00895 399,372 028,6399,77% Gryficki822 512,70819 912,032 600,6799,68% Gryfiński980 232,35974 255,165 977,1999,39% Kamieński758 264,71737 948,5020 316,2197,32% Kołobrzeski893 700,00893 009,14690,8699,92% Koszaliński2 133 156,551 866 003,65267 152,9087,48% w tym miasto Koszalin824 753,55571 670,1514 069,5069,31% Łobeski650 547,00635 076,6315 470,3797,62% Myśliborski765 255,97752 532,2212 723,7598,34% Policki639 087,00609 478,9029 608,1095,37% Pyrzycki648 812,70648 797,2515,45100,00% Sławieński830 149,00818 410,0411 738,9698,59% Stargardzki1 394 232,501 124 256,55269 975,9580,64% Szczecinecki1 023 574,001 010 871,5612 702,4498,76% Świdwiński772 469,40767 159,805 309,6099,31% Miasto Świnoujście216 774,00215 970,02803,9899,63% Wałecki709 821,00679 143,5530 677,4595,68% Miasto Szczecin2 673 983,002 015 281,73658 701,2775,37% Ogółem19 344 365,9217 944 768,121 399 597,8092,76%

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

24 Dziękuję za uwagę! Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomoc y Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google