Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie *Stan na dzień r. Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na rok 2009 (w ujęciu narastający)*

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* *Stan na dzień: r. Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia Programu Wartość ogółem od uruchomienia Programu Liczba od uruchomienia Programu Wartość ogółem od uruchomienia Programu Ogółem PO KL ,92 zł ,80 zł zł

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* , , ,061084Priorytet IX Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VI , , ,00 Priorytet VII , , ,00 Priorytet VIII , , ,00 * Stan na dzień: r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* ,46 1 1Poddziałanie , w tym projekt systemowy , , ,8181Działanie , , ,6492Działanie , , ,0020Poddziałanie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VI , , ,46 Działanie , , ,46 Poddziałanie , , ,00 * Stan na dzień: r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* , , ,0052Poddziałanie , , , Działanie 7.3 Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VII , , ,00 Działanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 Poddziałanie , ,00 Działanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 *Stan na dzień: r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* * Stan na dzień: r ,00 0, ,408Poddziałanie , , ,64343Poddziałanie , , ,1193Poddziałanie , , ,9932 Działanie 8.2 (w tym projekt systemowy) , , ,7930Poddziałanie Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet VIII , , ,00 Działanie 8.1 (w tym projekt systemowy) , , ,00

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu* od uruchomienia programu* *Stan na dzień: r. Priorytet Działanie Poddziałanie Złożone wnioski o dofinansowanie Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z listą rezerwową Alokacja Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Liczba od uruchomienia programu Wartość ogółem od uruchomienia programu w PLN Priorytet IX , , ,50 Działanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 Poddziałanie , , ,00 Działanie , , ,00 Działanie , , ,00 Działanie , , ,00 Działanie , , ,00

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie Priorytet VII * stan na dzień r. Ocena wniosków - konkursy w 2008 roku* Ilość podpisanych umów Priorytet VI Ilość odwołań / protestów Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie ( w tym projekt systemowy) Priorytet VIII Ilość odwołań / protestów Ilość projektów rekomendowanych do dofinansowania Ilość wniosków poprawnych merytorycznie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość wniosków, które wpłynęły Poddziałanie/ Działanie Priorytet IX * Stan na dzień r. Ocena wniosków - konkursy 2008*

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykładowe efekty działań realizowanych w ramach PO KL: (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) utworzenie 17 ośrodków wychowania przedszkolnego dla dzieci, wsparcie istniejących 5 ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym o 691 dzieci, dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, specjalistyczne stypendia doktoranckie dla 100 osób dla 18 osób w 2008 r., stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej dla 121 osób, 12 programów wsparcia osób niepełnosprawnych dla 680 osób, 5 programów aktywności lokalnej dla 30 osób, objęcie kontraktami socjalnymi osób.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX SUMA *Źródło: Sprawozdanie rzeczowe za okres r.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy Wysokość środków zatwierdzonych wnioskami o płatność (stan na 31 stycznia 2009 r. ) Powiatowy Urząd Pracy Wysokość środków zatwierdzonych wnioskami o płatność (stan na 31 stycznia 2009 r.) Białogard ,35 Myślibórz ,24 Choszczno ,97 Police ,50 Drawsko Pomorskie ,44 Pyrzyce ,84 Goleniów ,38 Sławno ,56 Gryfice ,56 Stargard Szczeciński ,70 Gryfino ,87 Szczecin ,04 Kamień Pomorski ,27 Szczecinek ,23 Kołobrzeg ,89 Świdwin ,08 Koszalin ,81 Świnoujście ,11 Łobez ,92 Wałcz ,00 Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Powiatowy Urząd Pracy % wykorzystania (wydatki zatwierdzone w stosunku do przyznanej alokacji na 2008 r.) Powiatowy Urząd Pracy % wykorzystania (wydatki zatwierdzone w stosunku do przyznanej alokacji na 2008 r.) Wałcz 100,00 % Pyrzyce 99,25 % Choszczno 99,98 % Koszalin 99,18 % Świnoujście 99,96 % Gryfice 99,14 % Szczecinek 99,95 % 99,95 % Białogard 99,10 % Szczecin 99,89 % Stargard Szczeciński 98,69 % Świdwin 99,81 % Golenió w 98,46 % Police 99,79 % Drawsko Pomorskie 98,38 % Sławno 99,48 % Kołobrzeg 98,21 % Kamień Pomorski 99,44 % Łobez 98,08 % Myślibórz 99,32 % Gryfino 96,01 % Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania wg stanu na 31 stycznia 2009 roku (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania projektów systemowych w województwie zachodniopomorskim na dzień 31 stycznia 2009 r.* Poddziałanie Liczba podpisanych umów Alokacja Plan Działania 2008 Kwota umów% Poddziałanie , 00 PLN , 30 PLN36 % Poddziałanie , 00 PLN , 62 PLN213 % Poddziałanie , 00 PLN ,00113 % Suma ,00 PLN , 92 PLN93 % *Źródło: sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu VII PO KL

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatkowanie dotacji rozwojowej przez Beneficjentów Ostatecznych (PCPR - y i OPS - y) realizujących projekty systemowe za 2008 r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PowiatKwota dofinansowaniaKwota wydatkowana Kwota zwrócona do IP Procent wydatkowania Białogardzki , ,64899,1099,89% Choszczeński , ,3067,4099,99% Drawski , , ,5294,08% Goleniowski , , ,6399,77% Gryficki , , ,6799,68% Gryfiński , , ,1999,39% Kamieński , , ,2197,32% Kołobrzeski , ,14690,8699,92% Koszaliński , , ,9087,48% w tym miasto Koszalin , , ,5069,31% Łobeski , , ,3797,62% Myśliborski , , ,7598,34% Policki , , ,1095,37% Pyrzycki , ,2515,45100,00% Sławieński , , ,9698,59% Stargardzki , , ,9580,64% Szczecinecki , , ,4498,76% Świdwiński , , ,6099,31% Miasto Świnoujście , ,02803,9899,63% Wałecki , , ,4595,68% Miasto Szczecin , , ,2775,37% Ogółem , , ,8092,76%

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

24 Dziękuję za uwagę! Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomoc y Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Konferencja współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google