Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie."— Zapis prezentacji:

1 Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE

2 Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie bariery wejścia (ekonomia skali, ekonomia zakresu) Efekt sieciowy Koszty utopione

3 Ekonomia skali (korzyści skali) Wzrost produkcji Wzrost kosztów

4 Ekonomia zakresu (korzyści zakresu) Infrastruktura telekomunikacyjna Oferowane produkty/usługi

5 Efekt sieciowy Rozmiar sieci Liczba użytkowników

6 Koszty utopione Budowa sieci/infrastruktury

7 Konkurencja (art. 1 ust. 3 pr. tel.) Regulacja

8 Regulacja Ingerencja w relacje pomiędzy uczestnikami rynku Ograniczenie swobody podejmowania decyzji gospodarczych Określone cele i zadania regulacyjne

9 Reguły konkurencji – pełna konkurencja Regulacja – brak skutecznej konkurencji

10 Regulacja prokonkurencyjna Stopień interwencji zależy od konkurencyjności rynku Ocena konkurencyjności Interwencja regulacyjna

11 Regulacja ex ante Przyszłe warunki prowadzenia działalności Obejmuje zdarzenia, które jeszcze nie nastąpiły

12 Cele i zadania regulacyjne

13 Cele regulacyjne Niedookreślone Brak hierarchii

14 Cele regulacyjne Cele ustawy – art. 1 ust. 2 pr. tel. Cele polityki – art. 189 ust. 2 pr. tel.

15 Regulacja prokonkurencyjna Ocena konkurencyjności Nakładanie obowiązków regulacyjnych

16 Postępowanie regulacyjne Analiza rynku – art. 21 pr. tel. Określenie rynku właściwego Ocena stopnia konkurencji Decyzja dotycząca obowiązków regulacyjnych

17 Obowiązki regulacyjne Katalog – art. 22 ust. 2 pr. tel. Zasady nakładania – art. 24 pkt 2 lit.a pr. tel.

18 Katalog obowiązków regulacyjnych Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego – art. 34 pr. tel. Obowiązek równego traktowania – art. 36 pr. tel. Obowiązek ogłaszania lub udostępniania informacji w sprawach zapewniania dostępu telekomunikacyjnego – art. 37 pr. tel. Obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej – art. 38 pr. tel. Obowiązki kosztowe – art. 39, 40 pr. tel. Obowiązek przygotowania i przedstawienia oferty ramowej – art. 42 pr. tel. Inne obowiązki sformułowane przez Prezesa UKE – art. 44 pr. tel. Obowiązek rozdziału funkcjonalnego – art. 44b pr. tel. Obowiązki służące zapewnieniu możliwości komunikowania się użytkowników końcowych różnych przedsiębiorców – art. 45 pr. tel. Obowiązki nakładane na rynku detalicznym – art. 46 pr. tel. Obowiązki w zakresie wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych – art. 72 ust. 3 pr. tel.

19 Definicje terminów ustawowych art. 2 pr. tel.

20 Telekomunikacja (pkt 42) Usługa telekomunikacyjna (pkt 48) Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna (pkt 31)

21 Publiczna sieć telekomunikacyjna (pkt 29)

22 Użytkownik (pkt 49) Użytkownik końcowy (pkt 50) Abonent (pkt 1) Konsument (pkt 18)

23 Przedsiębiorca telekomunikacyjny (pkt 27)

24 Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej (pkt 4)

25 Dostęp telekomunikacyjny (pkt 6) Połączenie sieci (pkt 25) Infrastruktura telekomunikacyjna (pkt 8) Interoperacyjność usług (pkt 13) Kolokacja (pkt 15)


Pobierz ppt "Prawo telekomunikacyjne Ewa Galewska CBKE. Sektor telekomunikacyjny Monopole naturalne Operatorzy zasiedziali Brak równowagi pomiędzy podmiotami Wysokie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google