Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola koncentracji przedsiębiorców – proponowane zmiany legislacyjne Lucyna Kołnierzak Starszy Specjalista Departament Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola koncentracji przedsiębiorców – proponowane zmiany legislacyjne Lucyna Kołnierzak Starszy Specjalista Departament Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola koncentracji przedsiębiorców – proponowane zmiany legislacyjne Lucyna Kołnierzak Starszy Specjalista Departament Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konferencja Naukowa Kontrola Koncentracji Przedsiębiorców Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta WPiA UW 27 marca 2012 r.

2 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 1.Rozszerzenie katalogu przesłanek wyłączających obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK: dodatkowe kryterium obrotowe dla przedsiębiorców tworzących nowego przedsiębiorcę (JV) – 10 mln euro na terenie Polski, nabycie mienia w toku postępowania upadłościowego. 2. Traktowanie przy obliczaniu obrotów dwóch lub więcej transakcji jako jedną koncentrację (jeżeli przejęcie kontroli lub nabycie mienia przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej następuje w okresie 2 lat).

3 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 3. Sposób obliczania obrotu uzależnony od sprawowanej kontroli nad przedsiębiorcą (w przypadku sprawowania kontroli wspólnej). AB bc C 50%

4 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 4.Konieczność złożenia wniosku o przedłużenie zgody na dokonaie koncentracji przed upływem terminu decyzji na jaki została wydana. 5. Możliwość utajnia sentencji decyzji w części dotyczącej terminu spełnienia warunków jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby spowodować poważne naruszenie interesu przedsiębiorcy.

5 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 6. Podział postępowania antymonopolowego FAZA I FAZA II wydanie decyzji postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania dodatkowe pytania badanie rynku przedstawienie zastrzeżeń wydanie decyzji

6 www.uokik.gov.pl Dziękuję za uwagę! Lucyna Kołnierzak dkk@uokik.gov.pl


Pobierz ppt "Kontrola koncentracji przedsiębiorców – proponowane zmiany legislacyjne Lucyna Kołnierzak Starszy Specjalista Departament Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google