Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP."— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP

2 TEMATYKA WYKŁADÓW Geneza i rys historyczny ubezpieczeń. Rola ubezpieczeń w gospodarce rynkowej i polityce społecznej. Zalety, wady i funkcje ubezpieczeń. Problematyka podstaw teorii ryzyka ubezpieczeniowego i teorii ubezpieczeń. Negatywne następstwa realizacji ryzyka jako przedmiot ubezpieczenia. Podstawy prawne ubezpieczeń. Podstawy prawne i zasady działalności finansowej w ubezpieczeniach gospodarczych. Zasady ubezpieczeń w Polsce. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce i poza Polską. Wolny rynek ubezpieczeniowy. Nadzór ubezpieczeniowy.

3 TEMATYKA WYKŁADÓW Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa logistycznego – program ubezpieczeniowy. Rodzaje ubezpieczeń szczególnie przydatnych w logistyce: - ubezpieczenia transportowe - ubezpieczenia komunikacyjne - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenia potencjału kapitałowego (business interruption, all risks)

4 TEMATYKA ĆWICZEŃ 1. Umowa ubezpieczeniowa – konstrukcja umowy, polisa, ogólne warunki ubezpieczenia, podstawowe pojęcia stosowane w umowach ubezpieczeniowych (teoria + przykłady). 2. Ryzyko, zdarzenie losowe, wypadek ubezpieczeniowy, ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe metody zarządzania ryzykiem (teoria + przykłady). 3. Techniczne podstawy ubezpieczeń – ustalanie składek, ustalanie świadczeń, koasekuracja i reasekuracja (teoria + przykłady) 4. Ubezpieczenia transportowe w przewozach krajowych i zagranicznych (teoria + przykłady). 5. Ubezpieczenia magazynów (teoria + przykłady). 6. Ubezpieczenia finansowe (all risks, business interruption, gwarancje ubezpieczeniowe). 7. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (teoria + przykłady).

5 LITERATURA Obowiązkowa: 1.Marek Szczepański, Ubezpieczenia w logistyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 2. Ubezpieczenia podręcznik akademicki, red. J.Handschke, J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

6 LITERATURA Uzupełniająca: 1.Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenia non-life, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010. 2.Jan Łazowski, Wstęp do nauki ubezpieczeń, Wydawnictwo Prawnicze, Sopot, 1998. 3. Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red.W.Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

7 Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia Ćwiczenia: Projekt przygotowywany w grupach – program ubezpieczeniowy dla wybranej firmy - 50% oceny końcowej. Aktywność na zajęciach – 50% oceny końcowej. Wykład: Test końcowy sprawdzający wiedzę z całości programu przedmiotu (pytania zamknięte i otwarte, zadania – np. kalkulacja wysokości odszkodowania w różnych systemach odpowiedzialności ubezpieczyciela) –100% oceny końcowej (pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku).


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google