Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marcin Krajewski Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marcin Krajewski Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Dr Marcin Krajewski Uniwersytet Warszawski
Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej na tle art. 813 § 1 k.c.

2 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
pojęcie ochrony ubezpieczeniowej w teorii ponoszenia ryzyka znaczenie pojęcia ochrony ubezpieczeniowej w oderwaniu od teorii świadczenia ubezpieczyciela 813 § 1 k.c. ...ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 812 § 4 k.c. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

3 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
ustawa o działalności ubezpieczeniowej art. 3 ust. 1 Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. ustawa o działalności ubezpieczeniowej art. 12 ust. 1 Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym.

4 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
ochrona ubezpieczeniowa w poglądach zwolenników teorii ponoszenia ryzyka – używane określenia: ochrona ubezpieczeniowa, ponoszenie ryzyka, ponoszenie niebezpieczeństwa, ponoszenie ciężaru niebezpieczeństwa, ponoszenie odpowiedzialności wniosek: różne znaczenia używanych pojęć zarówno w języku potocznym, jak i języku prawniczym (np. odpowiedzialność, a ryzyko), synonimiczne stosowanie określeń

5 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
ochrona ubezpieczeniowa w przepisach prawa art. 813 § 1 k.c. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

6 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
812 § 4 k.c. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 814 § 2 k.c. ...ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Wnioski: zamieszanie terminologiczne podobne jak w doktrynie, synonimiczne używanie pojęć mających różne potoczne znaczenie

7 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
Dwa możliwe znaczenia pojęcia „ochrony ubezpieczeniowej” (i wszystkich pojęć używanych zamiennie) na podstawie poglądów doktryny: stan narażenia na niebezpieczeństwo – ponoszenie ryzyka w znaczeniu potocznym, zachowania związane z przygotowywaniem świadczenia na wypadek zajścia zdarzenia losowego (budowa wspólnoty niebezpieczeństwa, reasekuracja, tworzenie rezerw, itp.).

8 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
konieczność sięgnięcia do wykładni celowościowej ustalenia co do znaczenia art. 813 § 1 k.c. „Za co płaci ubezpieczający ?” ponoszenie ryzyka vs. czynności przygotowawcze sytuacja typowa – oba znaczenia ochrony występują łącznie możliwe aberracje ryzyko bez czynności przygotowawczych, czynności przygotowawcze bez ryzyka

9 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
konieczność sięgnięcia do wykładni celowościowej ustalenia co do znaczenia art. 813 § 1 k.c. „Za co płaci ubezpieczający ?” ponoszenie ryzyka vs. czynności przygotowawcze sytuacja typowa – oba znaczenia ochrony występują łącznie możliwe aberracje ryzyko bez czynności przygotowawczych, czynności przygotowawcze bez ryzyka

10 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
1. Ryzyko bez czynności przygotowawczych: przykłady Czy należy się składka ? 2. Czynności przygotowawcze bez ryzyka Wniosek: Składka płacona na „ponoszenie ryzyka”, nie za „czynności przygotowawcze”. Ochrona to ponoszenie ryzyka

11 Marcin Krajewski - Pojęcie ochrony ubezpieczeniowej
Możliwe dalsze konsekwencje: Ryzyko zrealizowane w pełni to ochrona ubezpieczeniowa w pełni wykorzystana, Ryzyko zrealizowane częściowo to ochrona ubezpieczeniowa wykorzystana w części.


Pobierz ppt "Dr Marcin Krajewski Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google