Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia komunikacyjne Najważniejsze obszary kosztowe i sposoby ich redukcji Konferencja EUROFLOTY, Miedzeszyn, 08 czerwca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia komunikacyjne Najważniejsze obszary kosztowe i sposoby ich redukcji Konferencja EUROFLOTY, Miedzeszyn, 08 czerwca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia komunikacyjne Najważniejsze obszary kosztowe i sposoby ich redukcji Konferencja EUROFLOTY, Miedzeszyn, 08 czerwca 2006

2 2 Prelegent Autorem niniejszej prezentacji jest: Piotr Gortatowicz Dyrektor ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Gras Savoye Polska Sp. Z o.o. E-mail: piotr.gortatowicz@grassavoye.pl

3 3 Agenda prezentacji Składka jako główny element kosztotwórczy Z czego składa się składka Spodziewane tendencje zmian składek Jak zapobiec rosnącym kosztom ubezpieczenia Jak administrować kosztami związanymi z ubezpieczeniami

4 4 Składka jako główny element kosztotwórczy TEZA Podstawowym obszarem kosztowym w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest wielkość płaconych składek. Składka jest wypadkową większości kosztów związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Każdy koszt związany z ubezpieczeniem floty pojazdów znajduje w efekcie swoje odzwierciedlenie w wielkości płaconych składek ubezpieczeniowych. Zależność ta jest dwukierunkowa – określone grupy kosztów mogą wpływać na wzrost lub zmniejszenie się składek. Należy dążyć do tego, aby suma kosztów była jak najmniejsza.

5 5 Spodziewane trendy zmian składek W najbliższych latach można spodziewać się wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Główne przyczyny: Rosnące kwoty odszkodowań ze szkód z ubezpieczenia OC PPM, zwłaszcza zagranicznych Wzrost ilości szkód zagranicznych z OC PPM Plany rządowe – pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych z OC PPM Zmiana polityki cenowej głównego polskiego ubezpieczyciela flot korporacyjnych i firm leasingowych (PZU) Ogólnie niska rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych

6 6 Składniki składki ubezpieczeniowej /1/ Ryzyko ubezpieczeniowe – element składki SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Szacunek ryzykaKoszty zakładu ubezpieczeńMarża zysku

7 7 Składniki składki ubezpieczeniowej /2/ Struktura kosztów SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Koszty związane ze szkodami Pozostałe koszty ubezpieczyciela Marża zysku

8 8 Składniki składki ubezpieczeniowej /3/ SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Koszty związane ze szkodami Pozostałe koszty ubezpieczyciela Marża zysku Odszkodowania wypłacone Rezerwa na szkody zgłoszone Pozostałe rezerwy (IBNR, skapitalizowana wartość świadczeń rentowych w OC PPM) Koszty likwidacji szkód

9 9 Składniki składki ubezpieczeniowej /4/ SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Koszty związane ze szkodami Pozostałe koszty ubezpieczyciela Marża zysku Koszty akwizycji Koszty administracyjne

10 10 Jak wpływać na wysokość składek Zarządzając flotą, można mieć, bezpośrednio lub pośrednio, wpływ na większość czynników decydujących o wysokości składek

11 11 Zakres ubezpieczenia Właściwy dobór zakresu ochrony ubezpieczeniowej ma wpływ na wysokość składek. Główne elementy, które należy brać pod uwagę to: Zakres terytorialny ochrony Zasady określania sumy ubezpieczenia pojazdów: Wartości rynkowe / wyceny księgowe – deprecjacyjne Gwarancje utrzymania sumy ubezpieczenia w czasie Redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie lub jej brak Rozszerzenia specjalne w AC zwiększające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela Ilość i rodzaje wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

12 12 Ograniczenia odpowiedzialnosci Wpływ na obniżenie stawek ma odpowiednie zastosowanie elementów ograniczających wartość wypłaconych odszkodowań: Franszyzy integralne Udziały własne Wyłączenie określonych rodzajów zdarzeń (np. kradzieży, szkód częściowych) Agregaty szkodowe Formuły typu stop loss limit

13 13 Koszty związane z likwidacją szkód Istotny wpływ na wielkość płaconych składek mają koszty związane bezpośrednio z naprawami pojazdów: Sposób kalkulacji kosztów naprawy (warsztatowy i na wycenę) Dobór sieci serwisów naprawczych (koszty robocizny, koszty holowania, koszty wynajmu pojazdów zastępczych) Uproszczone procedury szkód drobnych Stosowane części zamienne (oryginalne, zamienniki) Oraz pośrednie koszty związane z wypłacanymi odszkodowaniami Czas interwencji szkodowej, naprawy i procesu likwidacji u ubezpieczyciela Monitoring szkodowy Obsługa postępowań regresowych

14 14 Polityka prewencyjna Poza minimalizowaniem rozmiaru kosztów szkód należy wpływać na zmniejszenie częstości zdarzeń szkodowych poprzez wzrost świadomości kierowców: Szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Systemy motywacyjne – nagrody za bezszkodową jazdę i kary za szkody z własnej winy

15 15 Inżynieria finansowa Na koszt ubezpieczenia wpływ, poza wszystkimi wcześniej wymienionymi czynnikami, ma koszt pieniądza w czasie. Dlatego też planując program ubezpieczeniowy należy brać pod uwagę czynniki takie jak: Terminy płatności składek (indywidualnie per pojazd, wyrównanie dla floty) Wielkość i ilość rat Różnicę w koszcie płatności ratalnej u ubezpieczyciela i na rynku bankowym

16 16 Gra rynkowa Poza czysto technicznymi elementami wpływającymi na składki i koszt ubezpieczenia nie można zapominać o czysto handlowych aspektach całego przedsięwzięcia: Bieżący monitoring rynku ubezpieczeniowego Organizowanie przetargów, regularne testowanie potencjalnych dostawców Negocjacje handlowe Transparentność reguł postępowania – kreowanie pozytywnego wizerunku firmy u dostawców W przypadku korzystania z pośrednika (brokera ubezpieczeniowego) – jasne oddzielenie roli brokera i świadczonego przezeń serwisu od roli i serwisu zakładu ubezpieczeń

17 17 Podsumowanie Cel zarządzania programem ubezpieczeniowym - minimalizacja sumy kosztów związanych z tym programem. Decyzja osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia komunikacyjne – to sposób zarządzania, w tym rozstrzygnięcie: Zarządzanie programem przy pomocy własnych zasobów Outsourcing procesu zarządzania kosztami ubezpieczenia (rola brokera ubezpieczeniowego) Skala i zakres outsourcingu


Pobierz ppt "Ubezpieczenia komunikacyjne Najważniejsze obszary kosztowe i sposoby ich redukcji Konferencja EUROFLOTY, Miedzeszyn, 08 czerwca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google