Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie SPOŁECZNE a u bezpieczenie GOSPODARCZE analiza porównawcza Tomasz Lasocki KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie SPOŁECZNE a u bezpieczenie GOSPODARCZE analiza porównawcza Tomasz Lasocki KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie SPOŁECZNE a u bezpieczenie GOSPODARCZE analiza porównawcza Tomasz Lasocki KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

2 Geneza ubezpieczeń Rzymianie, wychodząc poza ramy inicjatywy indywidualnej, formowali towarzystwa akcyjne handlowe, finansowe lub asekuracyjne, tworząc po raz pierwszy ubezpieczenia od ryzyka transportu morskiego towarów. Louis Andre, Historie Economique Ubezpieczenie - Forma rozłożenia kosztów szkód majątkowych wynikających z pewnych zdarzeń losowych. Idea solidarności i wzajemności wywodząca się ze świadomości wspólnego zagrożenia – spółki – osobowość prawna

3 Cechy wspólne (konstrukcja - kumulacja) Grupa podmiotów objęta wspólnym zagrożeniem (zdarzenia losowe) Fundusz ubezpieczeniowy Fundusz ubezpieczeniowy Rezerwy materialne z góry przeznaczone na finansowanie ujemnych skutków określonych zdarzeń losowych Stosunek ubezpieczenia Cel: Eliminacja określonych ujemnych następstw zdarzeń losowych Składka

4 Cechy wspólne (konstrukcja - dystrybucja) Zdarzenie faktyczne Zdarzenie ubezpieczeniowe Warunki $$$$$$$ Świadczenie Osiągnięcie 60 lub 65 lat Odejście z rynku pracy Staż pracy: 20/25 lat Emerytura EFEKT: Ochrona interesów jednostki Ubezpieczeniowa ochrona społeczeństwa

5 Różnice (przedmiot ubezpieczenia) Społeczne : - środki utrzymania zapewniane przez samodzielną pracę Gospodarcze : – mienie, zdrowie, życie

6 Różnice (czas i cel powstania oraz ich konsekwencje) Społeczne : - zabezpieczenie bytu nowej klasie społecznej, jaką od połowy XIX wieku stali się ludzie żyjący z pracy najemnej, co przekładało się na spokój społeczny Gospodarcze : – starożytny Rzym – partycypacja w ryzyku gospodarczym Społeczne : – wykreowane przez ustawodawcę Konsekwencje Gospodarcze : - ukształtowane w drodze ewolucji metody zabezpieczenia społecznego (pomocowa, zaopatrzeniowa, ubezpieczeniowa – różnica – np. sposób finansowania)

7 Różnice (zasady działania) Społeczne : – przymusowe, wyjątkowo dobrowolne Gospodarcze : – dobrowolne, w wyjątkowych przypadkach obowiązkowe przymus ubezpieczenia – stosunek powstaje ex lege, teoretycznie bez składek można otrzymać świadczenie obowiązek ubezpieczenia – niespełnienie obowiązku skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej

8 Różnice (zasady ustalania składki) Społeczne : - jednolite zasady wymiaru składki Gospodarcze : - wysokość składki a nawet powstanie stosunku ubezpieczenia zależeć może od płci, wieku, stanu rodzinnego czy stanu zdrowa

9 Różnice (charakter przepisów) Społeczne : - ius cogens, brak w zasadzie klauzul generalnych (zasady współżycia społecznego itp.) – normy administracyjno-prawne Gospodarcze : - ramy nakreślone w KC, oraz szczegółowych ustawach, ale poza tym działa zasada swobody umów – normy cywilnoprawne

10 Różnice (umiejscowienie w systemie prawnym) Społeczne : – gwarancja konstytucyjna prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji), gwarancja wypłaty świadczeń przez Skarb Państwa Gospodarcze : - podmioty działają i odpowiadają na podstawie prawa prywatnego (Np. określanie ogólnych warunków ubezpieczenia – art. 812 KC) Społeczne : – domniemanie kognicji sądów okręgowych w zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych (art. 477 8 §1 KPC) Gospodarcze : – właściwość ustalana na podstawie ogólnych norm KPC (wartość przedmiotu sporu, rodzaj sprawy itp.) Procesowo :

11 Różnice (terminologia) Społeczne : świadczenie – zapewnienie bytu, forma: periodyczna szkoda – niemożność świadczenia pracy, powodująca straty materialne stwierdzenie istnienia stosunku: ex lege! Gospodarcze : odszkodowanie – cel: odbudowa, forma: skapitalizowana szkoda – strata materialna stwierdzenie istnienia stosunku– art. 809 KC – polisa, legitymacja lub inny dokument potwierdzający

12 Różnice (wina poszkodowanego) Społeczne : - nie ma wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego, może tylko w niewielkim stopniu ograniczyć odpowiedzialność ZUS Gospodarcze : -przesłanka całkowitego uwolnienia się od obowiązku świadczenia przez zakład ubezpieczeń

13 Proces zbliżania się i upodabniania zainteresowanie sektora prywatnego zabezpieczeniem społecznym przykład Chile reforma z 1999 (umowa emerytalna, dziedziczenie zgromadzonych środków wskazanie beneficjenta, opłaty za prowadzenie rachunku) PPE i IKE

14 Źródła Inetta Jędrasik-Jankowska Pojęcia i konstrukcje prawne Ubezpieczenia Społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007 Inetta Jędrasik-Jankowska Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Lexis Nexis, Warszawa 2007 Eugeniusz Kwiatkowski Zarys dziejów gospodarczych świata, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1947 Portal Gazety Ubezpieczeniowej

15 Dziękuję za uwagę! Tomasz Lasocki KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH


Pobierz ppt "Ubezpieczenie SPOŁECZNE a u bezpieczenie GOSPODARCZE analiza porównawcza Tomasz Lasocki KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google