Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Partnerstwa Transgranicznego założenia i rezultaty Supraśl, 3.03.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Partnerstwa Transgranicznego założenia i rezultaty Supraśl, 3.03.2011."— Zapis prezentacji:

1 Program Partnerstwa Transgranicznego założenia i rezultaty Supraśl, 3.03.2011

2 Program realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

3 Cele Strategiczne Programu Poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych w krajach objętych Programem Wzrost jakości partnerstw transgranicznych, zawiązywanych na poziomie lokalnym i regionalnym przez podmioty z krajów objętych Programem

4 Zasięg geograficzny Programu Partnerstwa mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z: Polski oraz państw EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) państw Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy) jak również ze wschodnimi sąsiadami Polski/UE (Ukraina, Białoruś, Obw. Kaliningradzki FR)

5 Rezultaty Programu - statystyka realizacja: lata 2009-2010 (3 nabory) dofinansowanie: 50 projektów (w tym 36 wielostronnych) dodatkowo – 4 nabór (5 projektów, w tym 4 wielostronne) kwota łącznego dofinansowania: 1.141.965 EUR

6 Zrealizowane projekty – dziedziny wsparcia

7 Zrealizowane projekty – dofinansowanie

8 Zrealizowane projekty – partnerstwa dwustronne 5 3 1 1 2 2

9 Zrealizowane projekty – partnerstwa wielostronne 24 2 1 1 1 111 14 4 22

10 Zrealizowane projekty – rodzaje przedsięwzięć wizyty studyjne, staże

11 Zrealizowane projekty – rodzaje przedsięwzięć seminaria, warsztaty, konferencje, spotkania, targi/giełdy wiedzy, festyny, festiwale…

12 Zrealizowane projekty – rodzaje przedsięwzięć publikacje, filmy strony internetowe o charakterze informacyjnym

13 Zrealizowane projekty – rodzaje przedsięwzięć inne formy wspierające tworzenie/zacieśnianie partnerstw

14 Podsumowanie rezultatów przekazywanie wysokospecjalistycznej wiedzy/ umiejętności/ doświadczeń polskim ngo przez partnerów z UE/EOG/EFTA oraz partnerom na wschodzie przez polskie ngo

15 Podsumowanie rezultatów nawiązanie nowych lub rozszerzenie istniejących partnerstw międzynarodowych na poziomie współpracy regionalnej / lokalnej

16 Podsumowanie rezultatów przeniesienie modelowych rozwiązań lokalnych problemów przy zastosowaniu partnerstwa jako narzędzia

17 Podsumowanie rezultatów wzrost udziału polskich ngo w realizacji polityki współpracy transgranicznej wzrost udziału Niemiec/krajów Skandynawii w realizacji - z polskimi ngo - projektów skierowanych bezpośrednio do społeczeństw Białorusi i Ukrainy

18 Podsumowanie rezultatów kontynuacja/rozszerzenie partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu: - w łączenie kolejnego partnera, - wypracowywanie zakresu/tematów współpracy, - kontynuacja dotychczasowych kontaktów Deklaracja w 90% projektów wielostronnych oraz 60% projektów dwustronnych

19 Opinie uczestników projektów Wizyta -super!!! Otrzymałem nie tylko bagaż wiedzy, która jest bardzo pożyteczna, lecz także znalazłem nowych przyjaciół" (uczestnik projektu Stow. BORIS) (…) Zrozumiałem, że partnerstwo jest nieodłączną częścią skutecznej realizacji każdej inicjatywy społecznej. Ale inicjatywa powinna być inicjatywą samej społeczności, a nie kogoś >na górze< (uczestnik projektu Stow. CAL)

20 Dziękuję za uwagę Magda Dębkowska Koordynatorka Programu mdebkowska@partnerstwo-transgraniczne.org.pl


Pobierz ppt "Program Partnerstwa Transgranicznego założenia i rezultaty Supraśl, 3.03.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google