Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Partnerstwa Transgranicznego podsumowanie dla projektów sfery pomocy społecznej Warszawa, 23.02.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Partnerstwa Transgranicznego podsumowanie dla projektów sfery pomocy społecznej Warszawa, 23.02.2011."— Zapis prezentacji:

1 Program Partnerstwa Transgranicznego podsumowanie dla projektów sfery pomocy społecznej Warszawa, 23.02.2011

2 Program realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

3 Cele Strategiczne Programu Poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych w krajach objętych Programem Wzrost jakości partnerstw transgranicznych, zawiązywanych na poziomie lokalnym i regionalnym przez podmioty z krajów objętych Programem

4 Zasięg geograficzny Programu Partnerstwa mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z: Polski oraz państw EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) państw Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy) jak również ze wschodnimi sąsiadami Polski/UE (Ukraina, Białoruś, Obw. Kaliningradzki FR)

5 Rezultaty Programu - statystyka realizacja: lata 2009-2010 (3 nabory) dofinansowanie: 50 projektów (w tym 36 wielostronnych) dodatkowo – 4 nabór (5 projektów, w tym 4 wielostronne) kwota łącznego dofinansowania: 1.141.965 EUR

6 Rezultaty Programu – dziedziny wsparcia

7 Rezultaty Programu – dofinansowanie

8 pomoc społeczna - statystyka 8 projektów / wielostronnych dofinansowanie łączne 224.785 EUR partnerstwa: Niemcy (5), Litwa (2), Norwegia (1), Dania (1), Szwecja (1), Ukraina (5), Białoruś (2), Kaliningrad (1)

9 pomoc społeczna - beneficjenci Stowarzyszenie BORIS (Warszawa) Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż (Bielsko Biała) Fundacja Merkury (Wałbrzych) Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa) Stowarzyszenie Edukacja i Nauka (Warszawa) TPD o. Morąg Fundacja Wschód (Białystok) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR (Wrocław)

10 pomoc społeczna - tematyka samopomoc profilaktyka edukacja obywatelska wsparcie grup defaworyzowanych (m.in. uzależnieni, niepełnosprawni) wsparcie podmiotów udzielających pomocy grupom defaworyzowanym

11 pomoc społeczna - efekty przekazywanie wysokospecjalistycznej wiedzy/ umiejętności/ doświadczeń polskim ngo przez partnerów z UE/EOG/EFTA oraz partnerom na wschodzie przez polskie ngo

12 pomoc społeczna - efekty nawiązanie nowych lub rozszerzenie istniejących partnerstw międzynarodowych na poziomie współpracy regionalnej / lokalnej

13 pomoc społeczna - efekty przeniesienie modelowych rozwiązań lokalnych problemów przy zastosowaniu partnerstwa jako narzędzia

14 pomoc społeczna – efekty wzrost udziału polskich ngo w realizacji polityki współpracy transgranicznej wzrost udziału Niemiec/krajów Skandynawii w realizacji - z polskimi ngo - projektów skierowanych bezpośrednio do społeczeństw Białorusi i Ukrainy

15 Dziękuję za uwagę Magda Dębkowska Koordynatorka Programu mdebkowska@partnerstwo-transgraniczne.org.pl


Pobierz ppt "Program Partnerstwa Transgranicznego podsumowanie dla projektów sfery pomocy społecznej Warszawa, 23.02.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google