Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego"— Zapis prezentacji:

1 10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego
Spotkanie jubileuszowe z okazji 10 lat audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym 10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych

2 Plan prezentacji Początki Wdrażanie Przyszłość

3 Audyt wewnętrzny w Komisji Europejskiej
Do końca lat 90: kontrola ex-ante (DG Kontrola Finansowa) „symboliczna” funkcja audytu wewnętrznego rozmyta odpowiedzialność i rozliczalność Nadużycia Od 2002: rozliczalność DG (roczne poświadczenia) IAS (służba audytu na poziomie KE) i IAC (komórki audytu w DG i agencjach) Audit Progress Committee

4 wytyczne standardy ufp rozporz.
Regulacje od 2004 wytyczne standardy ufp rozporz. Do 2004

5 Środowisko wewnętrzne
Kontrola finansowa (zarządcza) a audyt wewnętrzny AUDYT WEWNĘTRZNY Informacja I komunikacja Monitorowanie i ocena Mechanizmy kontroli Cele i zarządzanie ryzykiem Środowisko wewnętrzne

6 Wyzwania na etapie wdrażania
Niezależność organizacyjna i funkcjonalna audytu wewnętrznego Upowszechnianie metodyki audytowej Zapewnienie wykwalifikowanej kadry audytorskiej Uświadomienie kierowników jsfp odnośnie do roli audytu wewnętrznego

7 Najważniejsze zmiany systemowe
Od 2006 r. bezpośrednia implementacja Standardów IIA jako standardów audytu wewnętrznego dla jsfp Od 2006 r. otwarcie na nowe typy kwalifikacji i certyfikatów dla audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym Od 2006 r. poszerzenie kompetencji Ministra Finansów o możliwość zlecania audytu wewnętrznego w jednostkach Od 2010 r. zastąpienie pojęcia kontroli finansowej pojęciem kontroli zarządczej oraz nowe zdefiniowanie zadań audytu Od 2010 r. utworzenie w ministerstwach komitetów audytu Od 2010 r. możliwość prowadzenia audytu przez usługodawcę

8 skupienie zadań audytowych w obszarach działalności wspomagającej
Jak jest? jednoosobowa obsada skupienie zadań audytowych w obszarach działalności wspomagającej brak metody określania wartości dodanej nierealizowanie pełnego programu zapewnienia i poprawy jakości

9 Audyt efektywnościowy Współpraca z innymi służbami
Wyzwania Audyt efektywnościowy Współpraca z innymi służbami Aktywna postawa Szersza perspektywa

10 Koordynacyjna rola Ministra Finansów
Zasoby Departamentu DA 20 osób Liczba jednostek Jsfp z obowiązkiem KZ ~ Jsfp z obowiązkiem AW w 2011 r. 1754 KA w ministerstwach 18

11 Obszary działania MF Edukacja, promocja, współpraca
Analizy Prawno-metodologiczny Ocena audytu, Zlecanie audytu Edukacja, promocja, współpraca

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google