Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Wyzwania i potrzeby w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej (Projekt Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym) Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

2 Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
Obszary wsparcia Wdrożenie nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych System zapewnienia jakości dla biegłych rewidentów oraz firm audytorskich Rachunkowość a podatki Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Wzmocnienie instytucjonalne w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) Doskonalenie zawodowe Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

3 Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
I. Nadzór publiczny [1/2] Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: Art. 32.1: Państwa Członkowskie organizują skuteczny system nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi [...] Ustawa z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649): Art. 63. 1. Tworzy się Komisję Nadzoru Audytowego. Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

4 Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) [2/2]
Wsparcie we wstępnej fazie działalności wykorzystanie doświadczeń innych krajów, w których nadzory publiczne już funkcjonują wsparcie techniczne Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

5 II. System zapewniania jakości [1/2]
Dyrektywa 2006/43/WE Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego obowiązek objęcia biegłych rewidentów zewnętrznym systemem zapewniania jakości Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym konieczność modyfikacji działającego dotychczas w ramach KIBR systemu zapewniania jakości Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

6 Zmodyfikowany System zapewniania jakości [2/2]
Wsparcie we wstępnej fazie działania zmodyfikowanego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich firm audytorskich wynikających z nowych regulacji Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

7 III. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (ISA)*
Planowane wprowadzenie ISA do porządku prawnego Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/43/WE) Potrzeba upowszechnienia znajomości ISA wśród biegłych rewidentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich firm audytorskich ________________ * International Standards on Auditing Joanna Dadacz 7 Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

8 IV. Rachunkowość a podatki
Zbliżenie rozwiązań podatkowych i bilansowych w celu redukcji obciążeń dla przedsiębiorstw Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

9 V. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [1/2]
Rozporządzenie (WE) NR 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości wprowadzenie obowiązku stosowania MSSF do skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) rozszerzenie katalogu spółek stosujących MSSF Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

10 V. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2/2]
Potrzeba ugruntowania wiedzy na temat MSSF wśród: księgowych biegłych rewidentów urzędników Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

11 VI. Wzmocnienie instytucjonalne
Wzmocnienie udziału Polski we współpracy w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej na forach międzynarodowych Analizy rynku na potrzeby usprawnienia regulacji w przyszłości Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

12 VII. Doskonalenie zawodowe
Wsparcie organizacji zawodowych przy wprowadzaniu lub modyfikacji systemu doskonalenia zawodowego Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów

13 Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
Dziękuję za uwagę Joanna Dadacz Departament Rachunkowości, Ministerstwo Finansów


Pobierz ppt "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google