Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Warszawa, 14 września 2006 r.

2 DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Uproszczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich Obecnie (do 2006 r.): W przyszłości (od 2007 r.): Źródła finansowania (fundusze) systemy finansowania, zarządzania i kontroli 2 Systemy programowania 1 fundusz 1 system finansowania zarządzania i kontroli 1 System programowania DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE

3 Podstawy prawne na poziomie UE
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Rady 1290/2005 z 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Wymagane dokumenty na poziomie krajowym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dokument programowy; określa zasady udzielania pomocy oraz kryteria dla beneficjentów Krajowy Plan Strategiczny – dokument strategiczny; wdrażany w krajach UE poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich Dokumenty dostępne na stronie internetowej Ministerstwa (zakładka PROW 2007 – 2013)

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Budżet PROW 2007 – 2013 Razem: ponad 17 mld euro, w tym UE – 13,23 mld euro (17 % budżetu UE na rozwój obszarów wiejskich), budżet państwa - ok. 3,8 mld euro Zobowiązania – ok.. 2,8 mld EUR

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Oś 1. (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Szkolenia zawodowe Ułatwienie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Grupy producentów rolnych Korzystanie z usług doradczych

7 Oś 2. (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Programowania i Analiz Oś 2. (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Oś 3. (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Oś 4. LEADER Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Harmonogram MRiRW Przyjęcie PROW przez Radę Ministrów (1 sierpnia 2006 r.) Oficjalne przekazanie Krajowego Planu Strategicznego do Komisji Europejskiej (11 sierpnia 2006 r.); Robocze przesłanie projektu PROW 2007–2013 do KE (11 sierpnia 2006 r.); uzgodnienia Programu z KE (wrzesień – grudzień 2006 r.).

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Programowania i Analiz Wdrażanie PROW w pierwszym etapie wdrażane będą wybrane działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004 – 2006 oraz SPO (wymagające akredytacji Agencji płatniczej), W dalszej kolejności będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu informatycznego Agencji płatniczej.


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google