Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/
Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego WIERZYCIEL WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3 PODMIOTY POSTEPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
WIERZYCIEL podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym; ZOBOWIĄZANY w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie paliwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej podmiot, który nie wykonał w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, ORGAN EGZEKUCYJNY organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków /art. 19 i 20 UPE/ Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

4 III ETAP POSTEPOWANIA /działania zobowiązanego tamujące lub niweczące czynności postępowania egzekucyjnego/ I I I etap Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE podniesienie zarzutów Art. 33 UPE Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne Art. 54 UPE Wniosek o wstrzymanie egzekucji Art. 23 UPE Wniesienie powództwa do sądu kwestionującego istnienie lub wysokość należności Art. 35a UPE Okazanie dowodów wykonania, umorzenia, wygaśnięcia lub nieistnienia obowiązku Art. 45 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 4

5 Skarga na bezczynność wierzyciela Wstąpienie w miejsce wierzyciela
I ETAP POSTĘPOWANIA /działania podmiotu zainteresowanego wykonaniem obowiązku/ I etap Skarga na bezczynność wierzyciela art. 6 U.P.E. Wstąpienie w miejsce wierzyciela art. 5 par. 1 pkt 2 U.P.E. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 5

6 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /podstawa prawna/
Art. 13.§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na ważny jego interes, może zwolnić z egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego, jeżeli zobowiązany uzyskał na to zgodę wierzyciela. § 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie paliwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /rozstrzygnięcie/
Postanowienie o zwolnieniu z egzekucji składników majątkowych Wniosek o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych Postanowienie o odmowie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych Art. 13 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7

8 wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych /środki zaskarżenia/
Postępowanie w I instancji Postępowanie w II instancji Postępowanie przed sądem administracyjnym Zobowiązany Organ I instancji Zobowiązany wierzyciel Organ II instancji zobowiązany Sąd administracjny Wniosek o Zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych Postanowienie w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych Postanowienie w przedmiocie zwolnienia z egzekucji określonych składników majątkowych Skarga na postanowienie II instancji w przedmiocie zwolnienia określonych składników majątkowych orzeczenie w przedmiocie postanowieniadot. zwolnienia określonych składników majątkowych Art. 13 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 8

9 Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art..13 UPE/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google