Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 11 W SOSNOWCU PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 11 W SOSNOWCU PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 11 W SOSNOWCU PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW

2 Ankieta została przeprowadzona w celu uzyskania zwrotnej informacji na temat pracy szkoły, atmosfery w szkole, pracy Rady Rodziców. Ankietę wypełniło 57 rodziców.

3 Jestem zadowolony ze szkoły mojego dziecka (w skali od 1 do 6)

4 Jestem zadowolony z nauczycieli uczących moje dziecko (w skali od 1 do 6)

5 Nauczyciele dobrze przekazują swoją wiedzę (w skali od 1 do 6)

6 Warunki pracy szkoły są odpowiednie (w skali od 1 do 6)

7 Odpowiada mi sposób zarządzania szkołą (w skali od 1 do 6)

8 Miedzy uczniami w szkole panują dobre relacje.

9 Między uczniami i nauczycielami panują dobre relacje

10 Między uczniami a wychowawcą panują dobre relacje.

11 Między nauczycielami i rodzicami panują dobre relacje.

12 Między rodzicami a wychowawcą panują dobre relacje.

13 a) Ogólnej atmosfery w szkole –H24 osobyhhhhhh b) Systemu akcji sprawdzających wyniki nauczania – 8 osób c) Nauczania języków obcych – 16 osób d) Zajęć dodatkowych – 19 osób e) Udziału w konkursach – 10 osób f) Imprez ogólnoszkolnych – 8 osób g) Opieki wychowawcy mojego dziecka – 37 osób h) Nauczania przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, informatyki, w-f, matematyki, techniki, historii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii.

14 a) Organizacji czasu wolnego – 19 osób b) Sprawdzania wiadomości uczniów – 12 osób c) Nauczania języków obcych – 5 osób d) Organizacji imprez ogólnoszkolnych – 5 osób e) Nauczania przedmiotów: religia, język polski, w-f, przyroda, historia, plastyka, matematyka f) Kontaktów z wychowawcą dziecka – 2 osoby g) Kontaktów z pedagogiem szkolnym – 3 osoby h) Kontaktów z wychowawcą – 1 osoba

15

16

17

18

19 a)Spotkań rodziców z wychowawcą jest zbyt mało – 1 osoba b)Spotkań rodziców z wychowawcą jest zbyt dużo – 1 osoba c)Odpowiada mi ilość spotkań – 43 osoby d)Nie odpowiada mi sposób prowadzenia spotkań – 2 osoby e)Podczas spotkań uzyskuję potrzebne mi informacje – 33 osoby f)Odpowiada mi sposób prowadzenia spotkań – 30 osób g)Nauczyciel koncentruje się na negatywnych zachowaniach dzieci – 5 osób h)Nauczyciel dostrzega zarówno mocne, jak i słabe strony uczniów – 27 osób

20 1.Pedagog szkolny powinien bardziej wykazywać swoją aktywność. 2.Powinna być w szkole prowadzona gimnastyka korekcyjna. 3.Dodatkowe zajęcia są źle prowadzone. 4.Nauczyciel powinien bardziej zwracać uwagę na to, czy dziecko zrozumiało dany dział oraz, czy rozumie przeprowadzoną lekcje.

21

22 1.Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona ze szkoły swojego dziecka. 2.Pozytywnie rodzice oceniają nauczycieli, wychowawców, sposób przekazywania wiedzy, ilość spotkań z rodzicami, sposób przekazywania informacji. 3.Większość rodziców uważa, że odpowiedni jest sposób zarządzania szkołą (81%). Co należy usprawnić? Zorganizować przerwy, ze szczególnym uwzględnieniem klas młodszych. Skontrolować sposób prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Dokładniej sprawdzać, czy wszystkie dzieci opanowały przerabiany i powtarzany materiał.

23 Dziękuję za uwagę Joanna Żurek


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 11 W SOSNOWCU PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google