Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/"— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/
Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 CEL POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie przez organ administracji do wykonania obowiązków przez zobowiązanego WIERZYCIEL WIERZYCIEL ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY ORGAN EGZEKUCYJNY ZOBOWIĄZNY I etap II etap III etap UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3 UPOMNIENIE wzór dot. należności pieniężnych
Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3

4 TYTUŁ WYKONAWCZY wzór Dr Kamilla Kurczewska
Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 4

5 PODMIOT ZAINTERESOWANY WNIOSEK DO WIERZYCIELA UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO
I ETAP POSTĘPOWANIA PODMIOT ZAINTERESOWANY WNIOSEK DO WIERZYCIELA I etap I etap WIERZYCIEL ZOBOWIĄZNY UPOMNIENIE ZOBOWIĄZANEGO REAKCJA Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 5

6 PODMIOT ZAINTERESOWANY WYKONANIEM OBOWIĄZKU
DEFINICJA Podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7 I ETAP POSTEPOWANIA działania podmiotu zainteresowanego
Skarga na bezczynność wierzyciela art. 6 U.P.E. Wstąpienie w miejsce wierzyciela art. 5 par. 1 pkt 2 U.P.E. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7

8 Skarga na bezczynność wierzyciela /podstawa prawna/
Art. 6. § 1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. § 1a. Na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, służy skarga podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyższego stopnia. Na postanowienie oddalające skargę przysługuje zażalenie. w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie paliwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9 Skarga na bezczynność wierzyciela /środki zaskarżenia/
Postępowanie w I instancji Postępowanie w II instancji Postępowanie przed sądem administracyjnym Podmiot /organ zainteresowany Organ I instancji Podmiot /organ zainteresowany Organ II instancji Podmiot zainteresowany Sąd administracjny Skarga na bezczynność wierzyciela Postanowienie w przedmiocie skargi Zażalenie na postanowienie oddalające skargę Postanowienie w przedmiocie zwolnienia zażalenia Skarga na postanowienie II instancji w przedmiocie bezczynności orzeczenie w przedmiocie postanowieniadot. bezczynności Art. 6 UPE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 9

10 Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 6 UPE/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google