Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? I co jeszcze przed nami? Mariusz Bednarz 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? I co jeszcze przed nami? Mariusz Bednarz 1."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? I co jeszcze przed nami? Mariusz Bednarz 1

2 Działania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 1.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 3.Odnowa i rozwój wsi. 4.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 5.Wdrażanie projektów współpracy. 6.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 2

3 1.Odnowa i rozwój wsi – 125 597 943,74zł, 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 313 460 221,79 zł, 3.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: scalanie gruntów – 71 168 102 PLN, – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 62 415 358 PLN. 4.Oś IV LEADER - 210 004 310 zł 3 Limity środków

4 Nabory uruchomione dotychczas w liczbach. Łącznie w ramach wszystkich wdrażanych działań zostało złożonych 1625 wniosków o przyznanie pomocy Podpisano 705 umów/decyzji Złożonych zostało 579 wniosków o płatność Zrealizowano 424 płatności Przeprowadzono 182 kontrole/wizytacje Dokonano oceny zgodności z PZP 377 postępowań 4

5 Co w najbliższym czasie? Co w najbliższym czasie? Na koniec marca planujemy podpisanie umów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi złożonych w sierpniu ubiegłego roku. Na koniec marca planujemy podpisanie umów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi złożonych w sierpniu ubiegłego roku. Po podpisaniu wyżej wymienionych umów przystąpimy do oceny wniosków złożonych do Lokalnych Grup Działania w zakresie Odnowy wsi – umowy będą podpisywane sukcesywnie po dokonaniu oceny. Po podpisaniu wyżej wymienionych umów przystąpimy do oceny wniosków złożonych do Lokalnych Grup Działania w zakresie Odnowy wsi – umowy będą podpisywane sukcesywnie po dokonaniu oceny. Trwa weryfikacja wniosków w ramach tzw małych projektów – umowy są podpisywane sukcesywnie po dokonaniu oceny. Trwa weryfikacja wniosków w ramach tzw małych projektów – umowy są podpisywane sukcesywnie po dokonaniu oceny. Do połowy marca zakończymy podpisywanie umów w zakresie działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności, aktywizacja. Do połowy marca zakończymy podpisywanie umów w zakresie działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności, aktywizacja. W tym samym czasie planowana jest zmiana umów ramowych dotyczących wdrażania LSR. W tym samym czasie planowana jest zmiana umów ramowych dotyczących wdrażania LSR. 5

6 6 Co w najbliższym czasie? Ze względu na oszczędności wynikające z uruchomienia praktycznie całej dostępnej alokacji środków finansowych dla województwa, oszczędności po przetargowych oraz rezygnacji części beneficjentów z realizacji podpisanych umów – wolne środki finansowe Ze względu na oszczędności wynikające z uruchomienia praktycznie całej dostępnej alokacji środków finansowych dla województwa, oszczędności po przetargowych oraz rezygnacji części beneficjentów z realizacji podpisanych umów – wolne środki finansowe Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – kwota 114 992 tys. Zł. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – kwota 114 992 tys. Zł. Odnowa i rozwój wsi – kwota 63 516 tys zł (szacujemy, że po podpisaniu umów w marcu kwota wolnych środków będzie oscylowała w granicach 10 mln zł.) Odnowa i rozwój wsi – kwota 63 516 tys zł (szacujemy, że po podpisaniu umów w marcu kwota wolnych środków będzie oscylowała w granicach 10 mln zł.) Nowy zakres w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Program Mój rynek – targowiska kwota około 70 mln euro do podziału w skali kraju (szacujemy, że dla województwa będzie to około 17 – 19 mln) Nowy zakres w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Program Mój rynek – targowiska kwota około 70 mln euro do podziału w skali kraju (szacujemy, że dla województwa będzie to około 17 – 19 mln)

7 Dziękuję za uwagę 7


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? I co jeszcze przed nami? Mariusz Bednarz 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google