Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 COMPANY PRIVATE 1 EDUKACJA DLA PRZEMYSŁU PRZEMYSŁ DLA EDUKACJI Janusz Zakręcki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Mielec, 7 grudnia 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 COMPANY PRIVATE 1 EDUKACJA DLA PRZEMYSŁU PRZEMYSŁ DLA EDUKACJI Janusz Zakręcki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Mielec, 7 grudnia 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 COMPANY PRIVATE 1 EDUKACJA DLA PRZEMYSŁU PRZEMYSŁ DLA EDUKACJI Janusz Zakręcki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Mielec, 7 grudnia 2009r.

2 22 Company Private Naszym celem jest mieć najlepszych pracowników na świecie. Przewodniczący UTC George David UTC Scholar Program

3 33 Company Private Pokrycie 100% kosztów związanych z czesnym, wymaganymi podręcznikami oraz opłatami akademickimi za zajęcia Nagrody w postaci akcji zwykłych UTC, opcji akcyjnych lub jednostek udziałowych przyznawanych po udanym zakończeniu danego stopnia. Czas wolny potrzebny na pracę akademicką SCHOLAR Kształcenie się w akredytowanych publicznych i prywatnych uczelniach/szkołach wyższych i uniwersytetach oraz innych ekwiwalentnych instytucjach edukacyjnych

4 44 26,53326,533 to liczba stopni naukowych uzyskanych przez pracowników UTC, od początku istnienia SCHOLAR, tj. od roku 1996 do 2008 15,19715,197 to liczba pracowników UTC, którzy w 54 krajach świata w roku 2008 zdecydowali się kontynuować naukę w ramach Programu Scholar Company Private UTC Scholar Program

5 5 Liczba pracowników korzystających z Programu Scholar206 Studia licencjackie i inżynieryjne178 Studia magisterskie16 Studia doktoranckie6 MBA6 Liczba pracowników, którzy przystąpili do Programu Scholar w 2009 roku76 Liczba pracowników, którzy ukończyli Program Scholar22 Company Private Statystyka w PZL Mielec UTC Scholar Program

6 66 Działania dla pozyskania potrzebnej kadry Company Private szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne kursy zawodowe kursy językowe staże studenckie we współpracy z PUP praktyki zawodowe targi szkolne i targi pracy

7 77 Planowany wzrost zatrudnienia w PZL Mielec Company Private

8 88 Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi Company Private - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Politechnika Rzeszowska - Politechnika Warszawska - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - uczelnie o profilu technicznym, ekonomicznym i inne

9 99 Współpraca z CKPiDN Company Private

10 10 Centrum Transferu Technologii Company Private

11 11 Czego oczekujemy? Company Private Współpracy z władzami miasta i powiatu w kreowaniu polityki edukacyjnej Bliskich kontaktów z gimnazjami i ze szkołami średnimi Utworzenia profilowanych klas ukierunkowanych na potrzeby PZL Mielec Wspólnych działań nakierunkowanych na pozyskanie środków na szkolenia dla bezrobotnych Działań zachęcających do zdobywania przez młodzież zawodów poszukiwanych przez lokalnych pracodawców Programów motywujących młodzież do zdobywania wyższego wykształcenia

12 12 Dziękuję za uwagę Company Private Janusz Zakręcki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


Pobierz ppt "1 COMPANY PRIVATE 1 EDUKACJA DLA PRZEMYSŁU PRZEMYSŁ DLA EDUKACJI Janusz Zakręcki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Mielec, 7 grudnia 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google