Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idziemy na swoje – w Subregionie Południowym Podsumowanie realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idziemy na swoje – w Subregionie Południowym Podsumowanie realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Idziemy na swoje – w Subregionie Południowym Podsumowanie realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Żywiec, 29 listopada 2011 r. 1

2 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu Podstawowe informacje o projekcie: Termin realizacji: 01.01.2010 – 30.11.2011 Obszar realizacji: woj. śląskie, powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki Grupy docelowe: działania projektowe adresowane były do wszystkich pełnoletnich kandydatów, mieszkających w ww. powiatach, z wyłączeniem osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. 2

3 Realizator projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Wykonawcy: - Centra Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej i Żywcu - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 3

4 Finansowanie projektu: 85%: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 15%: budżet państwa. IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 4

5 Cel ogólny projektu: Doprowadzenie do założenia własnej firmy przez 50 % uczestniczek i uczestników etapu szkoleniowo-doradczego projektu, wyłonionych na podstawie konkursu biznesplanów oraz utrzymanie przez nich działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy. IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 5

6 Cele szczegółowe projektu: - zwiększenie wiedzy uczestniczek i uczestników w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej - przełamanie barier psychologicznych związanych z podjęciem samozatrudnienia - zwiększenie szans na utrzymanie nowo utworzonych firm na konkurencyjnym rynku IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 6

7 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu Oferowane wsparcie: 1. Szkolenie: 218 h/os. 2. Doradztwo: - grupowe 16 h/os. - indywidualne 24 h/os. 3. Dotacja na rozwój działalności gospodarczej – do 40 tys. zł na osobę. 4. Wsparcie pomostowe w postaci: - finansowej: 1 tys. zł miesięcznie x 6 mies. = 6 tys. zł łącznie - doradczej indywidualnej: 8 h/os. Uczestniczki oraz uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie pomoce szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu. 7

8 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu Rezultaty projektu: - 90 osób ukończyło etap szkoleniowo-doradczy projektu, czyli podniosło swoją wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem - 86 osób złożyło biznesplany na konkurs, co świadczy o tym, iż uzyskały przekonanie w kwestii pozytywnych aspektów samozatrudnienia - powstanie 51 przedsiębiorstw 8

9 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu Rodzaje nowo powstałych firm: W ramach projektu powstało kilka zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych, zagroda sztuki ludowej, firmy remontowo-budowlane, wytwórnia strojów oraz akcesoriów regionalnych, gabinety rehabilitacji leczniczej, hotel dla koni, dwie firmy zajmujące się wzornictwem przemysłowym, szkoła przetrwania, szwalnia przerabiająca stare ubiory na nowe, firmy fotograficzne, studio produkcji filmowej, hurtownia ryb, pracownie artystyczne, ceramiczne i dekoracyjne, szkoła jazdy, przedszkole, kwiaciarnia, przedsiębiorstwo usług geodezyjnych, biuro rachunkowe, biuro ubezpieczeniowe, informacja turystyczna, pracownia projektująca i urządzająca ogrody, mobilne atelier inscenizacji historycznych, gabinet logopedyczny. 9

10 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 10

11 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 11

12 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 12

13 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 13

14 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 14

15 IDZIEMY NA SWOJE – W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM Podsumowanie realizacji projektu 15

16 Dziękuję za uwagę 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adam Molenda – Asystent Koordynatora projektu


Pobierz ppt "Idziemy na swoje – w Subregionie Południowym Podsumowanie realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google