Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A może na własny rachunek. ZPORR Działanie 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A może na własny rachunek. ZPORR Działanie 2"— Zapis prezentacji:

1 A może na własny rachunek. ZPORR Działanie 2
A może na własny rachunek ? ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Dariusz Kałużny

2 ZPORR Działanie 2.5 Cel i źródła finansowania
Cel : - Wsparcie przedsiębiorcy na etapie zakładania przedsiębiorstwa, w początkowym okresie jego funkcjonowania Źródła finansowania środków publicznych: 75 % - Europejski Fundusz Społeczny 25% - budżet państwa  

3 ZPORR Działanie 2.5 Formy wsparcia
Trzy komponenty: F I – usługi doradcze (40h) // 125 Beneficjentów Ostat. -> szkoleniowe (32 h) // 75 Beneficjentów Ostat. F II – wsparcie pomostowe // / 50 Beneficjentów Ost podst - 6 m-cy / przedł. -> 12 m-cy (na koszty bieżące – 700 zł/m-c) F III – dot. inwestycyjne zł // / 50 Beneficjentów Ostatecznych ((publ. - 75%p/(75%+25%) + pryw. - 25%))

4 ZPORR Działanie 2.5 Beneficjenci
Instytucje szkoleniowo – doradcze: Ośrodki Krajowego Systemu Usług instytucje rynku pracy szkoły wyższe organizacje pozarządowe agencje rozwoje regionalnego i lokalnego jednostki naukowe ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt powyżej.

5 ZPORR Działanie 2.5 Beneficjenci Ostateczni
Osoby fizyczne, spełniające łącznie n/w warunki: nie są zarejestrowane jako bezrobotne (od momentu uczestniczenia w projekcie), zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, nie były właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po r. przy czym priorytetowo są traktowane: - osoby odchodzące z rolnictwa - osoby zagrożone utratą zatrudnienia - młodzież do 25 roku życia

6 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w 2005
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Kaliszu Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie Projekt własny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w Gnieźnie

7 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w 2005
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu Fundacja Demokracji Lokalnej w Warszawie o. Poznaniu

8 ZPORR Działanie 2.5 Projekty przyjęte do finansowania w 2006
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa w Poznaniu Czarneccy Grupa Edukacyjna sp. z o.o. w Poznaniu Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile Ochotniczy Hufiec Pracy KG w Poznaniu

9 ZPORR Działanie 2.5 Główne wskaźniki produktu
Liczba BO objęta wsparciem: plan 2005/2006/razem wyk. na XII’2006 2005/2006/razem % realizacji 2005/2006/razem /* szkoleniowo-doradczym 1.067/910/1.977 884/383/1.267 83%/42%/64% pomostowym podstawowe 236/239/475 171/0/171 72%/0%/36% pomostowym przedłużone 173/188/361 73/0/73 42%/0%/20% inwestycyjnym 235/235/470 148/0/148 63%/0%/31%

10 ZPORR Działanie 2.5 Struktura dotacji inwestycyjnych
Struktura branżowa na podstawie dotychczasowych projektów Beneficjentów Ostatecznych: Usługi -> 70% (turystyczno-rekreacyjne, informatyczno-internetowe; edukacyjne, medyczne, mechanika pojazdów, projektowanie, gastronomiczne) Produkcja -> 17% (mebli, artykułów z tworzyw sztucznych, konstrukcji metalowych) Handel -> 13% (materiały budowlane, wyroby medyczne)

11 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie tel. 063 245 69 71
Dariusz Kałużny Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie tel kom


Pobierz ppt "A może na własny rachunek. ZPORR Działanie 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google