Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

2 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Celem działania jest kompleksowe, bezpośrednie wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w formie Mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniającej do 10 pracowników. Instytucja Wdrażająca - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Czas trwania działania - lata 2004 –2006

3 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Formy pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej: 1. Usługi doradcze i szkoleniowe, 2. Wsparcie pomostowe, 3. Dotacje na rozwój działalności, 4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.

4 Usługi doradcze i szkoleniowe Usługi informacyjne – podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Indywidualne, grupowe usługi doradcze, szkoleniowe - nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, w połączeniu z indywidualnym doradztwem, Opieka indywidualnego doradcy, np. w diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa, zdefiniowaniu zakresu i rodzaju potrzebnej pomocy, pomoc w korzystaniu z instrumentów wsparcia, Organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

5 Wsparcie pomostowe Wsparcie pomostowe Bezzwrotna pomoc – dotacja, w wysokości 700 zł miesięcznie otrzymywana przez przedsiębiorcę przez okres 6 miesięcy celem uzyskania płynności finansowej. W przypadku słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy – możliwość przedłużenia pomocy o dalsze 6 miesięcy (zgoda przedstawiciela BK, opinia KOP).

6 Dotacja inwestycyjna Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności, ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji – zakup drobnego sprzętu, mebli etc. Maksymalna wysokość dotacji – 5000 EURO. Dotacja – 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, Koszty własne - 25%.

7 Projektodawcy Ośrodki KSU, Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań; Publiczne służby zatrudnienia, OHP, Agencje zatrudnienia, Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, Jednostki naukowe, Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, Konsorcja ww. podmiotów.

8 Ostateczni Beneficjenci 1.Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w wyłączeniem osób, które były wcześniej właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku.

9 Środki na realizację zadania 2004 -2006 1.Wsparcie finansowe ogółem dla działania 60 855 452 mln EURO 1.Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 45 641 589 mln EURO 1. Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych 15 213 863 mln EURO 1. Wielkość środków prywatnych 3 042 773 mln EUR Wsparcie dla Województwa Podkarpackiego: 3 176 655 EUR

10 Terminy składania wniosków: Od 27 października 2004 roku do wyczerpania środków w siedzibie RARR w godz. 8 – 15 Szczegółowe informacje i dokumenty: www.rarr.rzeszow.pl www.zporr.gov.pl www.podkarpackie.pl/zporr


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google