Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”"— Zapis prezentacji:

1 Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
Projekt „Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego” Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

2 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego
Nazwa programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Numer i nazwa priorytetu: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Numer i nazwa działania: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

3 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego
Celem projektu jest aktywne wpieranie kobiet na rynku pracy poprzez kształcenie ( kursy zawodowe ) oraz rozwijanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Projekt przyczyni się również do osiągnięcia przez beneficjentki ekonomicznej niezależności.

4 Błażowa, Tyczyn – działania w zakresie doradztwa zawodowego,
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Teren objęty realizacją projektu: powiat rzeszowski ze szczególnym uwzględnieniem terenu gmin Doliny Strugu Miejsca realizacji projektu: Błażowa, Tyczyn – działania w zakresie doradztwa zawodowego, Rzeszów – kursy zawodowe w wyspecjalizowanych instytucjach szkoleniowych Czas trwania projektu: od r. do r.

5 Beneficjenci projektu:
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Beneficjenci projektu: Beneficjentami projektu są kobiety z terenów wiejskich powiatu rzeszowskiego: a) bezrobotne i poszukujące pracy, b) bierne zawodowo, c) o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, d) powracające na rynek pracy, e) chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą.

6 Nabór beneficjentów odbywa się poprzez :
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Nabór beneficjentów Nabór beneficjentów odbywa się poprzez : a) materiały promocyjno-informacyjne plakaty rozwieszane w gminnych centrach pracy i na tablicach informacyjnych, ulotki dostępne w gminnych centrach pracy i Urzędach Gmin b) ogłoszenia w prasie regionalnej, c) ogłoszenia w prasie lokalnej,

7 Główne działania w ramach realizacji projektu:
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Główne działania w ramach realizacji projektu: Doradztwo zawodowe, Kursy zawodowe, Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą, Wydawnictwa.

8 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego
Doradztwo zawodowe: grupowe warsztaty zwiększające aktywność beneficjentów i uczące poruszania się po rynku pracy poprzez naukę pisania CV, listów motywacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, umiejętności autoprezentacji i inne. b) indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu określenie indywidualnych potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla beneficjenta.

9 kurs obsługi komputera, kurs profesjonalny sprzedawca,
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Kursy zawodowe: kurs księgowości, kurs obsługi komputera, kurs profesjonalny sprzedawca, kurs kadry i płace, kurs fryzjerski, kurs kosmetyczny, kurs wizażu, manicure.

10 Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą:
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą: a) szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych, b) indywidualne konsultacje w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, pisania biznesplanów, rozliczeń z ZUS i US, c) jednorazowe wsparcie finansowe w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

11 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego
Wydawnictwa: publikacja o zakładaniu własnej firmy – aspekty prawne, finansowo – księgowe, dostępne formy wsparcia finansowego i doradczego, publikacja o lokalnym rynku pracy i sytuacji kobiet, kierunkach rozwoju rynku pracy, aktywnych formach poszukiwania pracy.

12 Ze zgłaszających się do projektu kobiet:
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Zakładane efekty. Ze zgłaszających się do projektu kobiet: 40 skorzysta z pełnego zakresu doradztwa zawodowego, 35 podwyższy swoje kwalifikacje lub zdobędzie nowe dzięki specjalistycznym kursom zawodowym, 5 założy własną działalność gospodarczą i uzyska wsparcie finansowe.

13 Realizacja projektu – przedział wiekowy beneficjentek projektu.
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – przedział wiekowy beneficjentek projektu.

14 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego
Realizacja projektu – czas pozostawania na bezrobociu przez beneficjentki projektu Czas bezrobocia 1-6 mies. 7-12 mies. 1-2 lata 2-3 lata Pow. 3 lat Udział % w projekcie 20% 11,4% 25,7% 17,1%

15 średnie techniczne 14 osób i ogólnokształcące
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – wykształcenie beneficjentek projektu podstawowe osoba zawodowe osób średnie techniczne osób i ogólnokształcące licencjat osoby wyższe osób

16 Beneficjentki projektu reprezentują bardzo różnorodne zawody.
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – zawody wyuczone beneficjentek projektu Beneficjentki projektu reprezentują bardzo różnorodne zawody. Na 35 osób zakwalifikowanych do kursów zawodowych występują aż 22 różne zawody. Jednak dominującym wykształceniem jest wykształcenie techniczne lub wyższe ekonomiczne (8 osób).

17 - profesjonalny sprzedawca, - obsługa komputera.
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Wnioski po upływie połowy czasu realizacji projektu Zauważalna jest duża obawa wśród kobiet z obszarów wiejskich przed prowadzeniem własnej, zarejestrowanej działalności gospodarczej. Najpopularniejszymi kursami zawodowymi dla kobiet z terenów wiejskich realizacji projektu są: - księgowość, - profesjonalny sprzedawca, - obsługa komputera. 3. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju obszarów wiejskich.

18 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Kontakt Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” Błażowa, ul Myśliwska 16 tel , fax Dziękuję za uwagę – Janusz Skotnicki


Pobierz ppt "Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google