Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Projektu Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich realizowanego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Projektu Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich realizowanego w."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Projektu Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2 Projekt realizowany jest w okresie od 02 stycznia 2012 roku do 30 lipca 2013 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kątach Wrocławskich Nr WND-POKL.09.01.02-02-01/11 Nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.02-02-011/11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

3 Wartość Projektu – Poziom dofinansowania Poziom dofinansowania 328 430,00 zł. 328 430,00 zł. z czego 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

4 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze SOSW w Kątach Wrocławskich mających specjalne potrzeby edukacyjne; problemy w nauce; zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz wykluczeniem społecznym POPRZEZ zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. 37 uczniów wyrówna szanse edukacyjne do końca realizacji projektu 37 uczniów wyrówna szanse edukacyjne do końca realizacji projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

5 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: Wyrównywanie deficytów rozwojowych i społecznych poprzez wdrożenie wieloprofilowego programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia specjalistyczne. 37 uczniów wyrówna deficyty rozwojowe do końca realizacji projektu. Kształtowanie procesów motywacyjnych, emocjonalnych, poznawczych i społecznych uczestników projektu. U 37 uczniów wzrośnie motywacja, chęć poznawcza, pozytywne nastawienie do społeczeństwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

6 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 37 uczniów (w tym 16 dziewcząt) uczęszczających do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

7 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia grupowe z muzykoterapii ( 120 godzin zajęć dla 10 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

8 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia grupowe z hipoterapii (112 godzin zajęć dla 7 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

9 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia grupowe rehabilitacyjne na basenie (180 godzin zajęć dla 14 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

10 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia grupowe – terapia metodą Thomatisa (294 godziny zajęć dla 9 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

11 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej (96 godzin zajęć dla 8 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

12 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Psychoterapia grupowa (bajkoterapia oraz arrterapia) (120 godzin zajęć dla 14 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

13 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Specjalistyczne zajęcia indywidualne z terapii metodą Biofeedback (100 godzin zajęć dla 10 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

14 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Indywidualna opieka psychologiczna (200 godzin dla 10 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

15 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Indywidualna opieka psychiatryczna (60 godzin dla 10 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

16 Merytoryczne formy wsparcia w ramach projektu: Indywidualna opieka pedagogiczna (200 godzin dla 10 UP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

17 Dodatkowo w ramach zajęć z psychoterapii grupowej zorganizowano dwa wyjazdy do Wrocławia: 24.09.2012 r. wycieczka szlakiem wrocławskich krasnali Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

18 27.06.2012 r. wycieczka do Teatru Lalek we Wrocławiu na spektakl Piękna i bestia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

19 Rezultaty Projektu Rok szkolny 2011/2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NAZWAPlanowaneOsiągnięte% realizacji 1. Liczba godzin zrealizowanych w ramach zajęć z muzykoterapii 12027,522,92 % 2. Liczba godzin zrealizowanych w ramach zajęć z hipoterapii 1122017,86 %

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NAZWAPlanowaneOsiągnięte% realizacji 3. Liczba godzin zrealizowanych w ramach zajęć rehabilitacyjnych na basenie 1805731,67 % 4. Liczba godzin zrealizowanych w ramach terapii metodą Thomatisa 2947425,17 % 5. Liczba godzin zrealizowanych w ramach psychoterapii grupowej 1202520,83 % 6. Liczba godzin zrealizowanych w ramach z indywidualnej terapii logopedycznej 964041,67 %

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NAZWAPlanowaneOsiągnięte% realizacji 7. Liczba godzin zrealizowanych w ramach indywidualnej opieki psychologicznej 2004723,50 % 8. Liczba godzin zrealizowanych w ramach indywidualnej opieki psychiatrycznej 601220,00 % 9. Liczba godzin zrealizowanych w ramach indywidualnej opieki pedagogicznej 2006633,00 % 10. Liczba godzin zrealizowanych w ramach terapii metodą Biofeedback 10000,00 %

22 Biuro Projektu w Kątach Wrocławskich ul. Drzymały 13 55-080 Kąty Wrocławskie tel. /fax. 713 166 951 www.sosw.info.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

23 Dziękujemy za uwagę Agnieszka Falkowska Koordynator Projektu Agencja Rozwoju Innowacji SA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa


Pobierz ppt "Prezentacja Projektu Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich realizowanego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google