Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywny Młody Mazowszanin Działania skierowane do młodzieży: -Konkurs -Rady młodzieżowe przy samorządach gminnych i powiatowych 1Warszawa, 29 maja 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywny Młody Mazowszanin Działania skierowane do młodzieży: -Konkurs -Rady młodzieżowe przy samorządach gminnych i powiatowych 1Warszawa, 29 maja 2013."— Zapis prezentacji:

1 Aktywny Młody Mazowszanin Działania skierowane do młodzieży: -Konkurs -Rady młodzieżowe przy samorządach gminnych i powiatowych 1Warszawa, 29 maja 2013 r.

2 Konkurs Aktywny Młody Mazowszanin Uczestnikami Konkursu mogą być są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego Konkurs będzie realizowany w terminie od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej Forma pracy jest dowolna i może nią być w szczególności: referat, zdjęcia, film, prezentacja multimedialna, praca plastyczna. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym; powiatowym; wojewódzkim. 2Warszawa, 29 maja 2013 r.

3 edukacja obywatelska młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu województwa, zwiększanie wiedzy i zainteresowania młodzieży sprawami Mazowsza oraz małych ojczyzn – gmin i powiatów rozwijanie i rozpowszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy o możliwości podejmowania działań społecznych w środowisku lokalnym; umożliwienie młodym ludziom podjęcia dyskusji o możliwościach i barierach dla podejmowania aktywności społecznej na poziomie gminy, powiatu, województwa; wypracowanie przez młodzież metod w zakresie zwiększania udziału uczniów w życiu społecznym gminy i powiatu; wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej poprzez zainteresowanie inicjatywami społecznymi na rzecz środowiska, w którym mieszkają i się uczą; rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, korzystania z różnych źródeł dotyczących danej tematyki; doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 3Warszawa, 29 maja 2013 r.

4 Rady młodzieżowe Młodzieżowy organ doradczy istnieje w polskim prawie od 1990 roku. O możliwości powoływania Młodzieżowej Rady przez gminy, powiaty i województwa mówi art. 5 b Ustawy o samorządzie gminnym: Art. 5b. §1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. §2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. §3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 r.) 4Warszawa, 29 maja 2013 r.

5 Korzyści dla młodzieży: Stworzenie grupy lokalnych liderów, reprezentujących młodzież. Zwiększenie wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników a dotyczące młodzieży. Możliwość realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej. Lepszy przepływ informacji między młodzieżą a władzami gminy. Podniesienie jakości informowania młodzieży o tym, co ważnego dzieje się w gminie. 5Warszawa, 29 maja 2013 r.

6 Korzyści dla administracji lokalnej: Zwiększenie efektywności działań prowadzonych na rzecz młodzieży dzięki możliwości konsultowania z jej przedstawicielami planowanych posunięć. Lepsze zrozumienie potrzeb młodzieży przez urzędników. Młodzież jest lepiej poinformowana o pracy władz lokalnych i jej efektach. Władze lokalne zyskują partnera w realizacji swoich projektów. 6Warszawa, 29 maja 2013 r.

7 Zespół do spraw realizacji przedsięwzięcia pn. Aktywny Młody Mazowszanin – wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację młodzieży na terenie województwa mazowieckiego Informacje www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl www.mscdn.pl.www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl www.mscdn.pl E-mail: dorota.pozorek@mazovia.pl 7Warszawa, 29 maja 2013 r.


Pobierz ppt "Aktywny Młody Mazowszanin Działania skierowane do młodzieży: -Konkurs -Rady młodzieżowe przy samorządach gminnych i powiatowych 1Warszawa, 29 maja 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google