Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTYCYPACJA PUBLICZNA – czym jest?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTYCYPACJA PUBLICZNA – czym jest?"— Zapis prezentacji:

1 „Decydujmy razem” czyli UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKANYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI PUBLICZNYCH

2 PARTYCYPACJA PUBLICZNA – czym jest?
Partycypacja to inaczej współdecydowanie. Aby zwiększyć skuteczność funkcjonowania administracji publicznej w tworzeniu i realizacji polityk publicznych niezbędna jest współpraca z lokalnymi społecznościami. Z kolei lokalne społeczności aktywnie uczestnicząc w zarządzaniu sprawami publicznymi mają szansę na udział w decyzjach podejmowanych przez samorząd lokalny.

3 PARTYCYPACJA – jak na niej skorzystamy?
Decyzje, plany rozwojowe i inwestycyjne służą całej społeczności lokalnej (patrz problem -> brak zaufania dla władz, sprzeczność interesów – władza a obywatele) Dzielenie wiedzy i doświadczenia (patrz problem -> brak doświadczenia lub negatywne doświadczenia władz we współpracy ze społecznością, brak wzajemnego zaufania) Skuteczne, długoterminowe działanie i strategia (patrz problem -> koncentracja na działaniach doraźnych) Sprawniejszy przepływ informacji (patrz problem -> niska skuteczność komunikacji społecznej, niski poziom integracji) Wzrost poczucia współodpowiedzialności, wypracowanie kompromisów (patrz problem -> konflikty, brak wzajemnego zaufania) Działanie w myśl trendów i standardów Unii Europejskiej

4 DECYDUJMY RAZEM – co to za projekt?
„Decydujmy razem” to projekt partnerski, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. „Decydujmy razem” to nowatorskie przedsięwzięcie, mające na celu wypracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji w kształtowaniu gminnych/powiatowych strategii rozwoju, a następnie ich późniejszej realizacji. Zaprosiliśmy do współpracy 108 JST z terenu całej Polski, o zróżnicowanym poziomie partycypacji. Z kolei jednostki te, zapraszają przedstawicieli społeczności lokalnych do zespołów i grup roboczych by wspólnie opracować dokument (strategię lub program) mający nadać kształt przyszłości gminy/powiatu jednym z czterech obszarów: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Ponadto, podejmujemy działania na kilku innych płaszczyznach…

5 DECYDUJMY RAZEM – działania
Analiza, diagnoza i badania - realizujemy szereg prac studyjno-badawczych, które pozwolą stworzyć kompleksowy obraz stanu partycypacji publicznej w Polsce oraz dostarczą narzędzi do jej oceny i monitoringu. Przygotowanie kadr - czynnikiem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania partycypacji publicznej w samorządach są ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego w ramach projektu prowadzimy działania metodyczne i edukacyjne dla przedstawicieli samorządów oraz lokalnych liderów i animatorów. Dobre praktyki - zbieramy przykłady skutecznej partycypacji publicznej w Polsce i Europie, które, zilustrowane filmami, wypowiedziami i zdjęciami można znaleźć w uzupełnianej sukcesywnie, elektronicznej Bazie Dobrych Praktyk. Promocja - Trudno prowadzić działania projektowe oraz mówić o ich rezultatach, bez wsparcia informacyjno-promocyjnego. Prowadzimy m.in. portal projektu decydujmyrazem.pl, organizujemy wydarzenia, produkujemy i wydajemy materiały oraz publikacje promocyjne a także współpracujemy z mediami, zarówno lokalnymi, regionalnymi jak i branżowymi.

6 Zapraszamy na www.decydujmyrazem.pl!

7 Poznaj nasze samorządy
(strona główna; menu „uczestnicy”->”wydarzenia”; mapa lub „uczestnicy”->„razem z nami” )

8 Skorzystaj z dobrych praktyk (www. decydujmyrazem. pl, www
Skorzystaj z dobrych praktyk (

9 Weź udział w WYDARZENIACH
Zachęcamy do udziału w cyklicznych seminariach organizowanych w ramach projektu pt.: Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych Informacje na temat organizowanych wydarzeń na FB, Twitter

10 Skorzystaj z dostępnych PUBLIKACJI
Konkretnym działaniom i etapom projektu towarzyszą opracowania naszych ekspertów. Wydane do tej pory publikacje dostępne są zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (na

11 Znajdź nas na facebook, YouTube, twitterze

12


Pobierz ppt "PARTYCYPACJA PUBLICZNA – czym jest?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google