Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zuzanna Szereniuk Michał Iwan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan"— Zapis prezentacji:

1 Zuzanna Szereniuk Michał Iwan
Szkolenie grudnia 2009r. PCE Lubań Projekt: Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu. Zuzanna Szereniuk Michał Iwan

2 Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu
Część 1 Cele, założenia i harmonogram realizacji projektu

3 Cel główny Stworzenie wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, wspomagających proces rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego, wzbogacenie warsztatu pracy doradców zawodowych i pedagogów szkolnych w materiały metodyczne i kompetencje wspomagające proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

4 Cele szczegółowe (1) umożliwienie uczniom i rodzicom uczniów szkół wszystkich etapów kształcenia rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, ułatwienie młodzieży podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia, planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w zgodzie z zainteresowaniami, opierając się o informacje zwrotne uzyskane w wyniku badania,

5 Cele szczegółowe (2) podniesienie umiejętności zawodowych doradców zawodowych, pedagogów szkolnych w zakresie wspomagania diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, podniesienie jakości i zakresu poradnictwa realizowanego w szkołach i placówkach powiatu lubańskiego,

6 Cele szczegółowe (3) nawiązanie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołami wszystkich etapów kształcenia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lubaniu, poszczególnymi gminami w powiecie.

7 Zakres projektu 5 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 50 nauczycieli-pedagogów szkolnych i doradców zawodowych 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół, rodziców, Kuratorium Oświaty, MEN.

8 Formy projektu i sposoby realizacji (1)
Opracowane i udostępnienie wszystkim zainteresowanym narzędzia do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

9 Formy projektu i sposoby realizacji (2)
Uczniowie i rodzice uzyskają informacje dotyczące predyspozycji zawodowych, co ułatwi wybór szkoły i przyszłego zawodu. W wyniku realizacji projektu uczniowie szkół podstawowych poznają własne zainteresowania, poznają świat zawodów. Uczniowie szkół gimnazjalnych poznają swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nabędą umiejętności określania własnych predyspozycji zawodowych i świadomego wyboru własnej kariery zawodowej.

10 Formy projektu i sposoby realizacji (3)
Standaryzacja narzędzi pozwoli na przeprowadzenie badań na wszystkich etapach kształcenia w powiecie i pozytywnie wpłynie na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej, rozwijania umiejętności kluczowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy .

11 Formy projektu i sposoby realizacji (4)
Realizacja projektu ułatwi lokalnym samorządom planowanie sieci szkół dostosowanych do potrzeb rynku pracy i indywidualnych wyborów poszczególnych uczniów.

12 Formy projektu i sposoby realizacji (5)
Opracowane materiały metodyczne oraz realizowane w ramach projektu szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, wzbogacą ich warsztat pracy i wpłyną na jakość wspomagania uczniów w dokonywaniu życiowych decyzji. Nauczyciele podniosą własne umiejętności zawodowe w zakresie rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

13 Dalsze rezultaty projektu (1)
standaryzowane narzędzia diagnostyczne

14 Dalsze rezultaty projektu (2)
raporty ze standaryzacji narzędzi

15 Dalsze rezultaty projektu (3)
poradnik metodyczny dla nauczycieli zawierający scenariusze zajęć z uczniami prowadzone metodami aktywizującymi

16 Dalsze rezultaty projektu (4)
poradnik metodyczno-informacyjny dla uczniów i rodziców „Moja ścieżka kariery”, do samodzielnego wykorzystania przez uczniów i rodziców w przyszłości

17 Harmonogram realizacji projektu (1)
2009- Konferencja otwarcia

18 Harmonogram realizacji projektu (2)
2009/2010- opracowanie narzędzi diagnostycznych

19 Harmonogram realizacji projektu (3)
szkolenia: - nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych

20 Harmonogram realizacji projektu (4)
2010 (II/III) – badania pilotażowe (450 uczniów kl. VI i III), raport o jakości narzędzi

21 Harmonogram realizacji projektu (5)
2010 (IX- XI)- badania właściwe (5 tys. uczniów), informacja zwrotna

22 Harmonogram realizacji projektu (6)
2010/ opracowanie raportów, publikacji.

23 Harmonogram realizacji projektu (7)
2011 (III i IV) informacja zwrotna dla uczniów.

24 Narzędzie dla szkół podstawowych
- omówienie Zuzanna Szereniuk


Pobierz ppt "Zuzanna Szereniuk Michał Iwan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google